Vastuvõtt

Lisavastuvõtt 2022 

Lingi vastuvõtukatsetele registreerimiseks leiad järgmisest lõigust oma eriala alt.

Avalduste esitamine 14.06. – 08.08.2022

Eelõppesse saab kandideerida:

MAAILMAMUUSIKA

Põhikooli õppekavale saab kandideerida:

RÜTMIMUUSIKA 5.-9.KLASS

Põhiõppesse (kutsekeskharidus ja kutseharidus) saab kandideerida:

AKORDION | HARFKANNEL | KEELPILLID | KLASSIKALINE KITARRKLAVER | OREL | KLAVESSIIN | KOORIJUHT| PUHK- JA LÖÖKPILLID | PLOKKFLÖÖT| BAROKKFLÖÖT | KLASSIKALINE LAULMINEKOMPOSITSIOON | MUUSIKATEOORIA | KLAVERIHÄÄLESTAJA-TEHNIK | RÜTMIMUUSIKA AKORDION | MAAILMAMUUSIKA 

Jätkuõppesse saab kandideerida:

ANSAMBLI JUHENDAJA

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

NB! Küsimused vastuvõtu ja konsultatsioonide kohta vastuvott@otsakool.edu.ee / +372 56950781 (Katre)

NB! Suvekuudel võtab küsimustele vastuste saamine tavapärasest rohkem aega! 🙂

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

LISAVASTUVÕTU AJAKAVA 2022

 • Kandideerimisavalduste esitamine (koos kõikide dokumentidega) 14.06. – 08.08.2022
 • Vastuvõtukatsed (G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli ruumides) 15.08.2022
  • Solfedžo eksam: vaata vastuvõtunõudeid
  • Erialaeksamid: täpsem info õppekavade vastuvõtunõuete kohta
  • Täiendav vastuvõtueksam klaverimängus (sooritavad ainult muusikateoreetiku ja kompositsiooni erialadele kandideerijad)
  • Eesti keele test – sooritavad kõik kandidaadid, kes pole omandanud haridust eesti õppekeelega koolis
 • Tulemustest teavitamine 17.08.2022

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

ÕPPEVORMID

PÕHIÕPE:
Kutseõpe keskhariduse baasil (õppeaeg 3 aastat, keskharidus on eelnevalt omandatud)
Kutseõpe põhihariduse baasil (õppeaeg 3 aastat, keskharidus omandatakse mõnes teises gümnaasiumis)
Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (õppeaeg 4 aastat; keskharidus omandatakse samaaegselt meie koolis)
Tutvu õppekavadega SIIN!
Tutvu vastuvõtunõuetega SIIN!

JÄTKUÕPE:
Keskharidusel baseeruv kutseõpe (õppeaeg 1 aasta)
Jätkuõppes saab õppida muusika erialade 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentsidega isikuid, kellel on vähemalt keskharidus
Tutvu õppekavadega SIIN!
Tutvu vastuvõtunõuetega SIIN!

EELÕPE:
Kutseõpe põhikoolis või gümnaasiumis (õppeaeg kuni 2 aastat)
Õppida saab noor muusik, kes soovib tulevikus jätkata oma haridusteed meie kooli põhiõppes ning õpib eelõppes õppimist alustades üldhariduskoolis 8.-12. klassis (klassikalise laulu erialale kandideerija 10.-12. klassis).
Tutvu õppekavadega SIIN!
Tutvu vastuvõtunõuetega SIIN!