Vastuvõtt

Lingi vastuvõtukatsetele registreerimiseks leiad järgmisest lõigust oma eriala alt.

Mida saab õppida meie koolis (põhiõpe, eelõpe)?

AKORDION | KANNEL | KEELPILLID | KLASSIKALINE KITARR | HARFKLAVER | OREL | KLAVESSIIN| PUHK- JA LÖÖKPILLID | PLOKKFLÖÖT| BAROKKFLÖÖT| KLASSIKALINE LAULMINE | KOORIJUHTKOMPOSITSIOON | MUUSIKATEOORIA | KLAVERIHÄÄLESTAJA-TEHNIK | RÜTMIMUUSIKA LAULMINE | RÜTMIMUUSIKA INSTRUMENTALIST | RÜTMIMUUSIKA 5.-9.KLASS | HELINDAJA | MAAILMAMUUSIKA

ERIALAD, mida saab õppida meie koolis (jätkuõpe)

KOORIJUHT | PILLIÕPPE JUHENDAJA | ANSAMBLI JUHENDAJA | MUUSIKAETTEVÕTLUS | MUUSIKAPRODUKTSIOON

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

NB! Küsimused vastuvõtu ja konsultatsioonide kohta vastuvott@otsakool.edu.ee / +372 56950781 (Katre)

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

VASTUVÕTU AJAKAVA

 • Avatud uste päev ja kooli kandideerimise algus 28.02.22
 • Eriala ja solfedžo konsultatsioonid 12.03.22 ja 23.04.22
 • Rütmimuusika laulu eriala konsultatsioon toimub 15.03.22 kell 18:30 Zoomis (registreerunutele saadetakse link)
 • Rütmimuusika laulu eeleksami tööde saatmise/avalduste esitamise tähtaeg on 14.04.2022
 • Jätkuõppe pilliõppe juhendaja eriala kandideerimisavalduste esitamise lõpp 15.04.2022
 • Jätkuõppe muusikaproduktsiooni eriala kandideerimisavalduste esitamise lõpp 18.04.2022
 • Jätkuõppe muusikaettevõtluse eriala kandideerimisavalduste esitamise lõpp 20.04.2022
 • Rütmimuusika solfedžo eeltingimuse täitmise tähtaeg on 24.04.2022
 • Kandideerimisavalduste esitamise lõpp (v.a. erandid eespool) 26.04.2022
 • Solfedžo eksam: vaata vastuvõtunõudeid
  • Rütmimuusika suund 28.04.2022 kl 10:00
  • Klassika suuna põhiõpe 29.04.2022 kl 10:00 
  • Klassika suuna eelõpe 29.04.2022 kl 11:30
 • Erialaeksamid: täpsem info õppekavade vastuvõtunõuete kohta
  • 26.04.2022– jätkuõppe pilliõppe juhendaja eriala
  • 27.04.2022 – jätkuõppe muusikaettevõtluse eriala
  • 30.04.2022 – kõik põhi- ja eelõppe erialad; jätkuõppe koorijuhi eriala
  • 06.05.2022– jätkuõppe muusikaproduktsiooni
 • Täiendav vastuvõtueksam klaverimängus (sooritavad ainult kooridirigeerimise (va eelõpe), muusikateoreetiku ja kompositsiooni erialadele kandideerijad) 30.04.2022
 • Eesti keele test – sooritavad kõik kandidaadid, kes pole omandanud haridust eesti õppekeelega koolis
  • Rütmimuusika suund 28.04.2022 kl 13:00
  • Klassika suund 29.04.2022 kl 13:00
 • Tulemustest teavitamine 9.05.2022 kl 18:00
 • Õppima asumise avalduse/lapsevanema nõusoleku esitamise tähtaeg 16.05.2022 (avalduste alused leiad siit: )
 • Kõikide dokumentide esitamise lõpptähtaeg 27.06.2022

Vastuvõtueksamite ajakava

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

ÕPPEVORMID

PÕHIÕPE:
Kutseõpe keskhariduse baasil (õppeaeg 3 aastat)
Kutseõpe põhihariduse baasil (õppeaeg 3 aastat, keskharidus omandatakse mõnes teises gümnaasiumis)
Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (õppeaeg 4 aastat; keskharidus omandatakse samaaegselt meie koolis)
Tutvu õppekavadega SIIN!
Tutvu vastuvõtunõuetega SIIN!

JÄTKUÕPE:
Keskharidusel baseeruv kutseõpe (õppeaeg 1 aasta)
Jätkuõppes saab õppida muusika erialade 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentsidega isikuid, kellel on vähemalt keskharidus
Tutvu õppekavadega SIIN!
Tutvu vastuvõtunõuetega SIIN!

EELÕPE:
Kutseõpe põhikoolis või gümnaasiumis (õppeaeg kuni 2 aastat)
Õppida saab noor muusik, kes soovib tulevikus jätkata oma haridusteed meie kooli põhiõppes ning õpib eelõppes õppimist alustades üldhariduskoolis 8.-12. klassis (klassikalise laulu erialale kandideerija 10.-12. klassis).
Tutvu õppekavadega SIIN!
Tutvu vastuvõtunõuetega SIIN!