Kooridirigeerimine

Vastuvõtueksami nõuded 2020

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele 2020

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele 2020

NB! Palun vali endale sobiv aeg klassikasuuna solfedžo sisseastumiskatse sooritamiseks SIIN (põhiõpe)

NB! Palun vali endale sobiv aeg klassikasuuna solfedžo sisseastumiskatse sooritamiseks SIIN (eelõpe)

Sisseastumiskatse toimub Zoom keskkonnas ning selle link saadetakse Sulle päev enne eksamit. Zoom keskkonnas palume valmis olla 5 minutit enne sisseastumiskatse algusaega. Registreerumisel palume märkida oma ees- ja perekonnanimi. Kui tekib vajadus juba valitud aega muuta, palume kirjutada katre.merilaid@otsakool.edu.ee

Vastuvõtueksami nõuded erialas:

Eriala sisseastumiseksam toimub kahes osas ja ZOOM keskkonnas

Eriala eksami nõuded:

I osa

 1. Dirigeerimine ¾ ja 4/4 taktimõõdus
  • Selgitus: Sisseastuja palutakse saata video dirigeerimisest 3/4 ja 4/4 taktimõõdus, et saada ülevaade sisseastuja kordinatsioonist ja käelisest võimekusest. (Näidisvideo saadetakse eelregistreerijatele e-maili teel).
  • Nõue: Palun filmida eestvaates nii, et näha oleks sisseastuja keha täispikkuses. Palun veenduda, et kehale ja kätele ei jääks ette erinevaid objekte (nt mööbel).
 2. Laulda Miina Härma teose “Ei saa mitte vaiki olla” häälepartiid peast 
  • Selgitus: Olenevalt kas sisseastuja valib naiskoori või segakoori variandi oodatakse sisseastujalt kõikide häälepartiide (sopran, alt, tenor, bass) peast laulmist koos muusikaliste nüanssidega (piano, forte, artikulatsioon). (Näidisvideo saadetakse eelregistreerijatele e-maili teel).
  • Nõue: Teos tuleb esitada peast.
 3. Mängida Miina Härma teos “Ei saa mitte vaiki olla” partituur peast
  • Selgitus: Sisseastujalt oodatakse teose partituuri ehk kõigi häälte samaaegset mängimist noodist koos muusikaliste nüanssidega (piano, forte, artikulatsioon). (Näidisvideo saadetakse eelregistreerijatele e-maili teel).
  • Nõue: Teos tuleb esitada peast, palume filmida külgvaates nii, et näha oleks klaver ja mängija käed klaviatuuril.
 4. Laulda üks a capella laul vabal valikul ette salvestatud
  • Selgitus: Sisseastujalt oodatakse ühte vabalt valitud a capella ehk ilma saateta laulu, kontrollimaks sisseastuja muusikalist kuulmist, sisekõrva ja interpretatsiooni.
 5. Lugeda peast üks luuletus vabal valikul ette salvestatud
  • Selgitus: Sisseastujalt oodatakse ühte vabalt valitud luuletust, kontrollimaks sisseastuja näitlejameisterlikkust, emotsionaalsust ja eneseväljendusoskust.
 6. Vestlus
  • Selgitus: Eksamikomisjoni ja sisseastuja ühine arutelu muusikalistel ja üldkultuurilistel teemadel. Vestluse eesmärk on tutvuda sisseastuja mõtetega seoses muusika, koorijuhtimise eriala ja Otsa kooliga.
 7. Kontrollitakse noodist lugemise oskust partiide laulmises ja partituuri mängimises
  • Selgitus: Sisseastujale saadetakse eksami käigus pdf-formaadis noot, et saada ülevaadet sisseastuja ettevalmistusest ja üldmuusikalisest tasemest.

II osa 

Klaveri eksamil (v. a eelõpe) tuleb esitada: 

 1. 2 teost omal valikul, 1 teostest soovitavalt polüfoonia
  • Kava esitatakse peast ja saadetakse videona

Polüfooniateose näidiskava:

 1. muusikakooli klaveri eriala lõpetanutele
  • J. S. Bach – Kolmehäälne inventsioon g-moll
 2. miinimumtasemega kava
  • J. S. Bach – Väike prelüüd C-duur

Lisainfo:
Ksenija Grabova
ksenija.grabova@otsakool.edu.ee

Vastuvõtueksami nõuded erialas 2021

Eriala sisseastumiseksam toimub kahes osas.

I Eriala eksamil tuleb:

 1. dirigeerida peast üks koorilaul (soovitav ¾ taktimõõdus)
 2. laulda peast selle laulu häälepartiid
 3. mängida peast sellel laulu partituur
 4. laulda üks a capella laul vabal valikul
 5. lugeda peast üks luuletus vabal valikul

Vastata küsimustele üldkultuurilise silmaringi väljaselgitamiseks.

II Klaveri eksamil (v. a eelõpe) tuleb esitada:

 1. polüfooniline teos
 2. suurvormi osa
 3. pala või etüüd
 4. heliredelid kuni 2 märgini

Kava esitatakse peast. Kontrollitakse noodilugemise oskust.

Klaveri eksami näidiskavad:
A – muusikakooli klaveri eriala lõpetanutele

 1. J. S. Bach – Kolmehäälne inventsioon g-moll
 2. J. Haydn – Sonaat D-duur (Hob.XVI/33)
 3. P. Tšaikovski – “Mai” klaveripalade tsüklist “Aastaajad” op 37b

B – miinimumtasemega kava

 1. J. S. Bach – Väike prelüüd C-duur
 2. M. Clementi – Sonatiin op 36 nr 1 C-duur
 3. P. Tšaikovski – “Vana prantsuse lauluke” klaveripalade tsüklist “Lastealbum” op 39

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele