Kooridirigeerimine

Vastuvõtueksami nõuded erialas

Eriala sisseastumiseksam toimub kahes osas.

I Eriala eksamil tuleb:

 1. dirigeerida peast üks koorilaul (soovitav ¾ taktimõõdus)
 2. laulda peast selle laulu häälepartiid
 3. mängida peast sellel laulu partituur
 4. laulda üks a capella laul vabal valikul
 5. lugeda peast üks luuletus vabal valikul

Vastata küsimustele üldkultuurilise silmaringi väljaselgitamiseks.

II Klaveri eksamil (v. a eelõpe) tuleb esitada:

 1. polüfooniline teos
 2. suurvormi osa
 3. pala või etüüd
 4. heliredelid kuni 2 märgini

Kava esitatakse peast. Kontrollitakse noodilugemise oskust.

Klaveri eksami näidiskavad:
A – muusikakooli klaveri eriala lõpetanutele

 1. J. S. Bach – Kolmehäälne inventsioon g-moll
 2. J. Haydn – Sonaat D-duur (Hob.XVI/33)
 3. P. Tšaikovski – “Mai” klaveripalade tsüklist “Aastaajad” op 37b

B – miinimumtasemega kava

 1. J. S. Bach – Väike prelüüd C-duur
 2. M. Clementi – Sonatiin op 36 nr 1 C-duur
 3. P. Tšaikovski – “Vana prantsuse lauluke” klaveripalade tsüklist “Lastealbum” op 39

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele alates 2020

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele alates 2020