Uno Naissoo konkurss

37. Uno Naissoo loomingu- ja interpretatsiooni konkurss 

Uno Naissoo  konkurss on traditsiooniline Otsa kooli poolt korraldatud loomingu- ja interpretatsioonikonkurss, millest võivad osa võtta kõik kuni 35-aastased muusikud. Uudisloomingulistele võistlustöödele (laulud ja instrumentaalpalad) žanrilisi piiranguid ei ole. Võistlustööde ettekandmine toimub autoripoolsete jõududega. Tänavu toimub konkurss juba 37. korda.

Võistlustöö tuleb esitada hiljemalt 1. märtsiks 2021 e-postile konkurss@otsakool.edu.ee või aadressile Vabaduse väljak 4, 10146 Tallinn märgusõnaga „Naissoo konkurss 2021“.

Võistlustöö palume saata järgmises formaadis:

 • mp3-audiofail, mis ei sisalda loo autori nime.
 • meloodianoot või partituur;
 • autorite nimed ja kontaktandmed eraldi lehel (e-posti puhul manusena);
 • laulude puhul tekst.

Võistlustööde autoreid varjavaks märgusõnaks olgu palade pealkirjad. Enne žürii poolt võitjate väljakuulutamist on igasugune autorite avalikkusele esitlemine keelatud, seda ka autorite endi poolt finaalkontserdil. Juhul, kui selgub, et tegemist pole võistlustöö esmaettekandega, kõrvaldatakse teos konkursilt. Finaalkontserdil on võistlustööde autoritel keelatud enda avalikustamine võistlustöö autorina.

Lõppvooru pääsenud võistlustööde nimekiri avaldatakse Otsa kooli koduleheküljel www.otsakool.edu.ee ja Otsa kooli Facebooki lehel hiljemalt 8. märtsil 2021.

Uno Naissoo 37. loomingu- ja interpretatsioonikonkursile laekus kokku 22 võistlustööd, millest 11-liikmeline koolisisene žürii valis välja 11 finalisti.

Finaalis kõlavad järgmised võistlustööd:

 • Café For The Moods
 • Flow
 • In The Meantime
 • Just Say
 • Kui öösel ringi käid
 • Seven Dwarfs
 • Side Effects
 • Step Up Your Love
 • Südames
 • Take It All
 • Vaaterattal

Palju tänu kõikidele osalejatele!

Lõppvoor toimub pühapäeval, 30. mail 2021 kell 14 Otsa kooli saalis

2021 võidulugu „IN THE MEANTIME“ kuula SIIT:

2021 YouTube-LIVE (konkurss) esitused leiad SIIT:

37. Uno Naissoo nimelise loomingu– ja interpretatsioonikonkursi finaalkontserdi
KAVA leiad SIIT:

Lõppvooru pääsenutele transpordi- ja muid kulusid ei kompenseerita. Võitjal on kohustus esitada oma võistlustöö uuesti pärast tulemuste selgumist. Võistlustöid hindab žürii, mis koosneb tuntud Eesti heliloojatest, interpreetidest, lauljatest jt. Žürii otsus on lõplik ega kuulu uuesti läbivaatamisele. Juhul, kui konkursile ei esitata peapreemia väärilise tasemega võistlustöid, on žüriil õigus peapreemiat mitte välja anda.

2021 žürii koosseisu kuuluvad:

 • Ivo Heinloo
 • Priit Pajusaar
 • Taavi Hans Kõlar
 • Marti Tärn
 • Danel Pandre

AUHINNAFOND 2021

 • Eesti Kultuurkapital – 1200 EUR, jaotus žüriilt
 • Eesti Esitajate Liit – 2000 EUR loomestipendiumitena, jaotus žüriilt
 • ERIAUHINNAD muusikakauplustelt PVX Music, Stanford Music, Sound&Light, Kayan Sound

Lisainfo: konkurss@otsakool.edu.ee

Koostööpartnerid ja toetajad:
Eesti Esitajate Liit, Eesti Kultuurkapital, Jazzkaar, Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, kauplus PVX Muusik, kauplus Stanford Music, kauplus EW „Sound & Light, Kayan Sound jt.

Uno Naissoo loomingu- ja interpretatsiooni konkurss 2021 konkursi reeglid:

2020 Uno Naissoo nimelise loomingu– ja interpretatsioonikonkursi finaalkontserdi tulemused ja võiduloo leiad SIIT:

Uno Naissoo loomingu- ja interpretatsiooni konkurss 2021