Õppekavad

Kutseõpe

INTERPREET¹

KLAVERIHÄÄLESTAJA-TEHNIK

KOMPONIST

KOORIJUHT

MUUSIKATEOREETIK

PÄRIMUSMUUSIK (MAAILMAMUUSIK)

RÜTMIMUUSIK²

¹Interpreedi õppekava võimaldab spetsialiseerumist instrumentalisti (akordion, kannel, klaver, orel, klavessiin, löökpillid, keelpillid, puhkpillid) või klassikalise laulu erialale.

²Rütmimuusika õppekava võimaldab spetsialiseerumist rütmimuusika instrumentalisti (akordion, kitarr, kontrabass, klaver, löökpillid, puhkpillid, tšello, viiul), rütmimuusika laulja või rütmimuusika helindaja suunale.

Kutsekeskharidusõpe

INTERPREET¹

KOMPONIST

KOORIJUHT

MUUSIKATEOREETIK

PÄRIMUSMUUSIK (MAAILMAMUUSIK)

RÜTMIMUUSIK² 

¹Interpreedi õppekava võimaldab spetsialiseerumist instrumentalisti (akordion, kannel, klaver, orel, klavessiin, löökpillid, keelpillid, puhkpillid) või klassikalise laulu erialale.

²Rütmimuusika õppekava võimaldab spetsialiseerumist rütmimuusika instrumentalisti (akordion, kitarr, kontrabass, klaver, löökpillid, puhkpillid, tšello, viiul), rütmimuusika laulja või rütmimuusika helindaja suunale.

 

Eelõpe

INTERPREET¹

KLASSIKALINE LAUL

KOORIJUHT

KOMPONIST

RÜTMIMUUSIKA LAULMINE

RÜTMIMUUSIKA PILLID²

PÄRIMUSMUUSIK (MAAILMAMUUSIK)

¹Interpreedi õppekava alusel saab õppida järgmisi instrumente: akordion, kannel, klaver, orel, klavessiin, löökpillid, keelpillid, puhkpillid.

²Rütmimuusika õppekava alusel saab õppida järgmisi instrumente: akordion, kitarr, klaver, kontrabass, löökpillid, puhkpillid, tšello, viiul.

 

Jätkuõpe

KOORIJUHTRühmatunnid toimuvad reedeti, individuaaltunnid kokkuleppel õpetajaga.

PILLIÕPPE JUHENDAJAÕppetöö toimub peamiselt neljapäeviti.

RÜTMIMUUSIK¹Õppetöö toimub peamiselt neljapäeviti ja reedeti.

¹Rütmimuusika õppekava võimaldab spetsialiseerumist muusikaprodutsendi või ansambli juhendaja erialale.

MUUSIKAETTEVÕTLUSE SPETSIALISTÕppetöö toimub peamiselt esmaspäeviti ja neljapäeviti.