Õppekavad

Kutseõpe

INTERPREET¹

KLAVERIHÄÄLESTAJA-TEHNIK

KOMPONIST

KOORIJUHT

MUUSIKATEOREETIK

RÜTMIMUUSIK²

¹Interpreedi õppekava võimaldab spetsialiseerumist instrumentalisti (akordion, kannel, klaver, orel, klavessiin, löökpillid, keelpillid, puhkpillid) või klassikalise laulu erialale.

²Rütmimuusika õppekava võimaldab spetsialiseerumist rütmimuusika instrumentalisti (akordion, kitarr, kontrabass, klaver, löökpillid, puhkpillid, tšello, viiul), rütmimuusika laulja või rütmimuusika helindaja suunale.

Kutsekeskharidusõpe

INTERPREET¹

KOMPONIST

KOORIJUHT

MUUSIKATEOREETIK

RÜTMIMUUSIK²

HELINDAJA

¹Interpreedi õppekava võimaldab spetsialiseerumist instrumentalisti (akordion, kannel, klaver, orel, klavessiin, löökpillid, keelpillid, puhkpillid) või klassikalise laulu erialale.

²Rütmimuusika õppekava võimaldab spetsialiseerumist rütmimuusika instrumentalisti (akordion, kitarr, kontrabass, klaver, löökpillid, puhkpillid, tšello, viiul), rütmimuusika laulja erialale.

Eelõpe

INTERPREET¹

KLASSIKALINE LAUL

KOORIJUHT

RÜTMIMUUSIKA LAULMINE

RÜTMIMUUSIKA PILLID²

KOMPONIST

¹Interpreedi õppekava alusel saab õppida järgmisi instrumente: akordion, kannel, klaver, orel, klavessiin, löökpillid, keelpillid, puhkpillid.

²Rütmimuusika õppekava alusel saab õppida järgmisi instrumente: akordion, kitarr, klaver, kontrabass, löökpillid, puhkpillid, tšello, viiul.

Jätkuõpe

KOORIJUHTÕppetöö toimub reedeti ja individuaaltunnid kokkuleppel õpetajaga.

PILLIÕPPE JUHENDAJAÕppetöö toimub neljapäeviti.

RÜTMIMUUSIK¹Õppetöö toimub neljapäeviti ja reedeti.

¹Rütmimuusika õppekava võimaldab spetsialiseerumist muusikaprodutsendi või ansambli juhendaja erialale.

MUUSIKAETTEVÕTLUSE SPETSIALISTÕppetöö toimub esmaspäeviti ja neljapäeviti.