Akordion

Vastuvõtueksami nõuded erialas 2021

AKORDIONI ERIALA VASTUVÕTUNÕUDED EEL- JA PÕHIÕPPELE:

Soovides kandideerida eel- või põhiõppe akordioni erialale, tuleb saata:

  1. videosalvestus, mis sisaldab:
    • 2 – 3 eriilmelist pala
    • 1 duur ja 1 moll heliredel (valikus G-e, D-h, A-cis), kolmkõlad, akordid
  2. motivatsioonikiri teemal “Miks ma tahan Otsa kooli õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.
    Selles märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse ning mis (muusika)õppeasutus(ed) või klass on läbitud/pooleli ning kirjeldada oma erialaga seotud tulevikuplaane.

Videosalvestus ja motivatsioonikiri tuleb saata koos sisseastumisankeediga ankeedis olevaid juhiseid järgides.

Lisainfo:
Tiina Välja
E-post: tiina.valja@otsakool.edu.ee

 

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele