Akordion

Vastuvõtueksami nõuded erialas 2021

AKORDIONI ERIALA VASTUVÕTUNÕUDED EEL- JA PÕHIÕPPELE:

Soovides kandideerida eel- või põhiõppe akordioni erialale, tuleb saata:

 1. videosalvestus, mis sisaldab:
  • 2 – 3 eriilmelist pala
  • 1 duur ja 1 moll heliredel (valikus G-e, D-h, A-cis), kolmkõlad, akordid
 2. motivatsioonikiri teemal “Miks ma tahan Otsa kooli õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.
  Selles märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse ning mis (muusika)õppeasutus(ed) või klass on läbitud/pooleli ning kirjeldada oma erialaga seotud tulevikuplaane.

Videosalvestus ja motivatsioonikiri tuleb saata koos sisseastumisankeediga ankeedis olevaid juhiseid järgides.

—-

Eksamil hinnatakse sisseastuja muusikalist kuulmist, tehnilist taset, pillitooni kvaliteeti, intonatsiooni (teatud pillidel), rütmitunnet, musikaalsust, lavalist olekut.

 HINDAMINE

 • Vastuvõtueksamit hindab vastava eriala õpetajatest moodustatud erialakomisjon
 • Hinnatakse kümnepallisüsteemis
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel
 • Eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread
 • Igale erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest)
 • Vastuvõtukomisjoni otsuse saab iga kandidaat teada SAISist alates 5. juulist 2021
 • Eksamikomisjoni otsus on lõplik.

Lisainfo:
Tiina Välja
E-post: tiina.valja@otsakool.edu.ee

 

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele