Akordion

Vastuvõtueksami nõuded erialas 2020

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele 2020

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele 2020

AKORDIONI ERIALA VASTUVÕTUNÕUDED EEL- JA PÕHIÕPPELE:

Soovides kandideerida eel- või põhiõppe akordioni erialale, tuleb saata ajavahemikus 15. mai 2020 – 25. juuni 2020.

Akordioni eriala eksamil tuleb esitada videosalvestisena:

  1. 2-3 eriilmelist pala
  2. 1 duur ja 1 moll heliredel (valikus G-e, D-h, A-cis), kolmkõlad, akordid
  3. motivatsioonikiri teemal “Miks ma tahan Otsa kooli õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.  Kirjas märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse ning mis (muusika)õppeasutus(ed) või klass, mis on läbitud/pooleli ning kirjeldada oma erialaga seotud tulevikuplaane.

Videosalvestus ja motivatsioonikiri tuleb saata koos sisseastumisavaldusega kodulehe kaudu hiljemalt 25. juuniks 2020.

Lisainfo:
Tiina Välja
E-post: tiina.valja@otsakool.edu.ee

Tiit Kalluste
E-post: tiit.kalluste@otsakool.edu.ee

 

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele 2020

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele 2020

Vastuvõtueksami nõuded erialas 2019

Akordioni eriala:

  1. etüüd
  2. polüfoonia
  3. suurvormi osa(d) või karakterpala
  4. noodilugemise test
  5. valikuliselt heliredel ja kolmkõla 2-s oktavis kuni 3 dieesi või bemolliga helistikus.

Eksamil toimub ka vestlus erialase motivatsiooni selgitamiseks.

Eelõppesse kandideerijad esitavad kava vabal valikul.

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele