Akordion

Vastuvõtueksami nõuded 2020

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele 2020

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele 2020

NB! Palun vali endale sobiv aeg klassikasuuna solfedžo sisseastumiskatse sooritamiseks SIIN (põhiõpe).

NB! Palun vali endale sobiv aeg klassikasuuna solfedžo sisseastumiskatse sooritamiseks SIIN (eelõpe).

Sisseastumiskatse toimub Zoom keskkonnas ning selle link saadetakse Sulle päev enne eksamit. Zoom keskkonnas palume valmis olla 5 minutit enne sisseastumiskatse algusaega. Registreerumisel palume märkida oma ees- ja perekonnanimi. Kui tekib vajadus juba valitud aega muuta, palume kirjutada katre.merilaid@otsakool.edu.ee

Vastuvõtueksami nõuded erialas:

Soovides kandideerida eel- või põhiõppe akordioni erialale, tuleb saata ajavahemikus 15. mai 2020 – 25. juuni 2020.

Akordioni eriala eksamil tuleb esitada videosalvestisena:

  1. 2-3 eriilmelist pala
  2. 1 duur ja 1 moll heliredel (valikus G-e, D-h, A-cis), kolmkõlad, akordid
  3. motivatsioonikiri teemal “Miks ma tahan Otsa kooli õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.  Kirjas märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse ning mis (muusika)õppeasutus(ed) või klass, mis on läbitud/pooleli ning kirjeldada oma erialaga seotud tulevikuplaane.

Videosalvestus ja motivatsioonikiri tuleb saata koos sisseastumisavaldusega kodulehe kaudu hiljemalt 25. juuniks 2020.

Lisainfo:
Tiina Välja
E-post: tiina.valja@otsakool.edu.ee

Tiit Kalluste
E-post: tiit.kalluste@otsakool.edu.ee

Vastuvõtueksami nõuded erialas 2021

Akordioni eriala:

  1. etüüd
  2. polüfoonia
  3. suurvormi osa(d) või karakterpala
  4. noodilugemise test
  5. valikuliselt heliredel ja kolmkõla 2-s oktavis kuni 3 dieesi või bemolliga helistikus.

Eksamil toimub ka vestlus erialase motivatsiooni selgitamiseks.

Eelõppesse kandideerijad esitavad kava vabal valikul.

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele