JÄTKUÕPE – Koorijuht (1-aastane jätkuõpe)

Tutvustus

KOORIJUHT – Õppetöö toimub kahel päeval nädalas ja individuaaltunnid kokkuleppel õpetajaga.

KOORIJUHT on uus õppekava, mis avati 2020/2021. õppeaastal. Antud õppekava sobib nii keskastme muusikakooli lõpetanuile kui ka muusikaringi või huvikooli õpetajale. Õppimise eelduseks on keskhariduse ja koorijuht 4. taseme kutseõppe või sellele vastavate pädevuste olemasolu.

Õppekavas keskendutakse koorijuhi individuaalsete oskuste edasi arendamisele – dirigeerimistehnika, hääleseade, partituurimäng. Põhirõhk on kooriproovi praktika juhendamisel. Kooritöö metoodika süvakursuses täiendatakse enda teadmisi kooriproovi ettevalmistuses ja selle edukas läbiviimises.

Jätkuõpe on 1-aastane õpe, mis koosneb järgnevatest moodulitest:

 • Kooridirigeerimise moodul, kus keskendutakse koorijuhi individuaalsete oskuste edasi arendamisele – dirigeerimistehnika, hääleseade, partituurimäng
 • Töö kooriga – Selle mooduli põhirõhk on kooriproovi praktika juhendamine (kõik praktikad toimuvad väljaspool kooli). Lisaks õppekava ainus grupitund kooritöö metoodika süvakursus, kus täiendatakse enda teadmisi kooriproovi ettevalmistuses ja edukas läbiviimises.
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas – Õpitee moodul on tihedalt seotud töö kooriga mooduliga. Õpitee moodulis juhendatakse õpilast kontserdi korralduse, koori kui organisatsiooni juhtimises jms praktilistes toimingutes.
 • Valikaineid saab valida teiste erialade õppekavade juurest vastavalt oma soovile.

Mida teha erialale kandideerimiseks?

Vastuvõtukatsed toimuvad kahes osas:

 • I osa – lisada link sisseastumisavalduse juurde :
  • CV, kus on välja toodud vaid asjakohased õpingud ja kogemused
  • motivatsioonikiri näitamaks sisseastuja huvi ja põhjuseid, miks soovid õppima asuda koorijuhi eriala
  • kandidaadi poolt läbiviidud kooriproovi salvestus (vähemalt 30 min. salvestus, mis koosneb lahtilaulmisest ja kooriteose õpetamisest)
 • II osa – motivatsioonivestlus kandidaadiga, vajadusel ka erialaliste oskuste kontroll
  • Vestlus

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Lisainfo:
Ksenija Grabova
ksenija.grabova@otsakool.edu.ee