JÄTKUÕPE – Koorijuht (1-aastane jätkuõpe)

KOORIJUHTRühmatunnid toimuvad reedeti, individuaaltunnid kokkuleppel õpetajaga.

Õppimise eelduseks on keskhariduse ja koorijuht 4. taseme kutseõppe või sellele vastavate pädevuste olemasolu. 5. taseme õpe sobib nii keskastme muusikakooli lõpetanuile kui ka muusikaringi või huvikooli õpetajale.

Jätkuõpe on 1-aastane õpe, mis koosneb järgnevatest moodulitest:

  •  Kooridirigeerimise moodul, kus keskendutakse koorijuhi individuaalsete oskuste edasi arendamisele – dirigeerimistehnika, hääleseade, partituurimäng
  • Töö kooriga – Selle mooduli põhirõhk on kooriproovi praktika juhendamine (kõik praktikad toimuvad väljaspool kooli). Lisaks õppekava ainus grupitund kooritöö metoodika süvakursus, kus täiendatakse enda teadmisi kooriproovi ettevalmistuses ja edukas läbiviimises.
  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas – Õpitee moodul on tihedalt seotud töö kooriga mooduliga. Õpitee moodulis juhendatakse õpilast kontserdi korralduse, koori kui organisatsiooni juhtimises jms praktilistes toimingutes.
  • Valikaineid saab valida teiste erialade õppekavade juurest vastavalt oma soovile.

Vastuvõtukatsed toimuvad kahes osas:

  • I osa – lisada link sisseastumisavalduse juurde
    • CV, kus on välja toodud vaid asjakohased õpingud ja kogemused
    • motivatsioonikiri näitamaks sisseastuja huvi ja põhjuseid, miks soovid õppima asuda koorijuhi eriala
  • II osa – motivatsioonivestlus kandidaadiga, vajadusel ka erialaliste oskuste kontroll

Lisainfo:
Ksenija Grabova
ksenija.grabova@otsakool.edu.ee

JÄTKUÕPE – Koorijuht