JÄTKUÕPE – Koorijuht (1-aastane jätkuõpe)

KOORIJUHTÕppetöö toimub reedeti ja individuaaltunnid kokkuleppel õpetajaga.

Õppekava avatakse 2020/ 2021. õppeaastal ning õppimise eelduseks on keskhariduse ja koorijuht 4. taseme kutseõppe või sellele vastavate pädevuste olemasolu. 5. taseme õpe sobib nii keskastme muusikakooli lõpetanuile kui ka muusikaringi või huvikooli õpetajale.

Jätkuõpe on 1-aastane õpe, mis koosneb järgnevatest moodulitest:

  • Kooridirigeerimise moodul, kus keskendutakse koorijuhi individuaalsete oskuste edasi arendamisele – dirigeerimistehnika, hääleseade, partituurimäng
  • Töö kooriga – Selle mooduli põhirõhk on kooriproovi praktika juhendamine (kõik praktikad toimuvad väljaspool kooli). Lisaks õppekava ainus grupitund kooritöö metoodika süvakursus, kus täiendatakse enda teadmisi kooriproovi ettevalmistuses ja edukas läbiviimises.
  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas – Õpitee moodul on tihedalt seotud töö kooriga mooduliga. Õpitee moodulis juhendatakse õpilast kontserdi korralduse, koori kui organisatsiooni juhtimises jms praktilistes toimingutes.
  • Valikaineid saab valida teiste erialade õppekavade juurest vastavalt oma soovile.

Vastuvõtukatsed toimuvad kahes osas ja elektroonselt:

  • I osa – lisada link sisseastumisavalduse juurde
    • CV, kus on välja toodud vaid asjakohased õpingud ja kogemused
    • motivatsioonikiri näitamaks sisseastuja huvi ja põhjuseid, miks soovid õppima asuda koorijuhi eriala
  • II osa – motivatsioonivestlus kandidaadiga Zoomi vahendusel 27.juunil

Lisainfo:
Ksenija Grabova
ksenija.grabova@otsakool.edu.ee