Konsultatsioonid

Kutsume Teid sisseastumiseksamite eel konsultatsioonile, kus räägime täpsemalt iga eriala sisseastumiseksamist!

2021 konsulatsioonide toimumiskuupäevad:

  • 15. mai kell 11.00 – klassikasuuna eriala pillide konsultatsioonid
  • 29. mai kell 11.00 – rütmimuusika eriala pillide konsultatsioonid
  • 21. juuni kell 11.00 – klassikasuuna, rütmimuusika ERIALA pillide ja SOLFEDŽO konsultatsioonid

22. aprillil toimunud AVATUD USTE PÄEVA salvestust Zoomis vaata SIIT:

AKORDION | KANNEL | KEELPILLID | KLASSIKALINE KITARR | HARFKLAVER | KLAVESSIIN | OREL | PUHK- JA LÖÖKPILLID | PLOKK-  JA BAROKKFLÖÖT | KLASSIKALINE LAUL | KOORIJUHTKOMPOSITSIOON & MUUSIKATEOORIAKLAVERIHÄÄLESTAJA-TEHNIK | RÜTMIMUUSIKA LAULMINE | RÜTMIMUUSIKA PILLID | HELINDAJA | PÄRIMUSMUUSIK (MAAILMAMUUSIK)

https://otsakool.edu.ee/oppekavad/
https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/dokumentide-esitamine/
https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/vastuvott/
https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/vastuvotukatsed/

  • 2. mai 2020 veebikonsultatsiooni salvestust Zoomis (PÕHIÕPE) vaata SIIT:
  • 9. mai 2020 veebikonsultatsiooni salvestust Zoomis (EELÕPE) vaata  SIIT:

Tule õppima Otsa kooli!