Välisprojektid

Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020 Erasmus+  on märksõna, mis ilmselt pikemalt tutvustamist ei vaja. Juba aastakümneid on avanud Erasmus+ olenemata vanusest ja tegevusalast uksi õppuritele, õpetajatele ja praktikantidele, kes soovivad teiste kultuuridega kogemusi vahetada, õppida ning maailma laiema pilguga näha. 

Erasmus+ pakub kutseharidus- ja koolitusasutustele võimalust saata õppureid Euroopa riikidesse praktikale või võõrustada praktikante teistest riikidest. Samuti on võimalik saata töötajaid välismaale õpetama või koolitustel osalema. Erasmus+ toetab ka rahvusvahelist strateegilist koostööd, mille eesmärk on arendada ja jagada innovatiivseid lahendusi ja toetada koostööd, üksteiselt õppimist ning kogemuste vahetamist.

Hariduse ja koolituse valdkonnas täidetakse programmi eesmärke järgmiste meetmetega:

  1. a) Õpiränne (Key Action 1)
  2. b) Strateegiline koostöö (Key Action 2)
  3. c) Poliitikate kujundamine (Key Action 3)

Õpirände projektide toetatavad tegevused on:

  • kutseõppe tasemeõppe õpilaste praktika
  • kutseharidustöötajate õpiränne

Strateegilise koostöö projektid pakuvad suurepäraseid võimalusi teha rahvusvahelist koostööd ühist huvi pakkuval teemal. Projektide käigus jagatakse töökogemusi ning lahendatakse eri haridusvaldkondade probleeme ja püstitatud ülesandeid. Koostööprojektide peamised eesmärgid on:

  • koostöö edendamine Euroopa partneritega, üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine ning
  • uuenduslike ja vajalike lahenduste või toodete loomine, ellu rakendamine või ülevõtmine hariduses.

Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis on 2021/2022 õppeaastal toimumas viis Erasmus+ programmi poolt toetatud projekti, millest üks on õpirände  ja neli strateegilise koostöö projekti. Projektides osalevad koos Otsakooliga kokku 19 partnerkooli 12. erinevast Euroopa riigist: Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Iirimaalt, Suurbritanniast, Portugalist, Itaaliast, Hispaaniast, Türgist ja Saksamaalt.

Välisprojektide kohta saad täpsemat infot, valides tulbast.