„Changing to democracy: demokraatia ja diktatuur pärast Teist maailmasõda”

Erasmus+ koolidevaheline koostööprojekt „Changing to democracy: demokraatia ja diktatuur pärast Teist maailmasõda”

Algus: 1.09.2019

Lõpp: 31.08.2021

Osalema on oodatud kõik õpetajad ja õpilased, kes soovivad kaasa mõelda Euroopa Liidu aluspõhimõtete ja tuleviku kujunemise üle, vahetada kultuurilisi kogemusi, saada osa rahvusvahelisest meeskonnatööst ja oma maailmapilti avardada.

Projektis osaleb viis erineva sotsiaalse ja kultuurilise taustaga partnerkooli:

 • Regiomontanus-Gümnaasium Haßfurt (Saksamaa)
 • Liceul Ferdinand Regele (Rumeenia)
 • Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakool (Eesti)
 • Agrupamento de Escolas Damiao de Goes (Portugal)
 • Jerevani keskkool (Armeenia) 

Projektiväliste partneritena löövad kaasa nt Cluji ülikool ja erinevad muuseumid.
Projekti eesmärk on tõsta teadlikkust ühistest Euroopa väärtustest ja EList kui institutsioonist, mis säilitab rahu ja kaitseb kodanike isikuvabadusi. Projekti käigus:

 • arutlevad projektis osalejad Euroopa totalitaarsete süsteemide ja demokraatia piirkondliku ajaloo üle.
 • vaatlevad erinevaid propaganda viise, õppides seeläbi kriitiliselt mõtlema ja leidma võimalusi tänapäevaste meedia mõjutustega ning kultuuriliste eelarvamustega toimetulemiseks. 
 • õpivad tundma inimeste keerulist igapäevaelu totalitaarsetes süsteemides, küsitledes tänapäevaseid tunnistajaid. 
 • suurenevad teadmised oma piirkonna ajaloolistest, ühiskondlikest ja poliitilistest arengutest, vastutusest Euroopa tuleviku ees.
 • arendavad võõrkeele- ja tiimitöö oskusi.
 • töötavad välja loomingulisi lahendusi teematilisteks aruteludeks/sõnumite edastamiseks (nt laulukirjutamine, podcasting)
 • partnerkool Jerevanis toob kaasa uue vaatenurga, kajastades hetkel toimuvaid poliitilisi arenguid Armeenias (valitsusevastased protestid; Velvet Revolution) ning vaadates rolli, mida sotsiaalmeedia ja -võrgustikud mängivad tänapäeval demokraatia suunas liikumisel. 
 • õpivad kasutama digitaalset meediat intervjuude loomiseks, uurimistööks ja tulemuste tutvustamiseks ning OER-materjale (Open Educational Resources – avalikult kättesaadavad õppematerjalid)

Koolid integreerivad projektiga seotud tööd oma tavapärasesse  õppetöösse ja projekti seminaridesse. Projekti 6-päevaste töönädalate esialgne ajakava:

 • 2. veebruar – 9. veebruar 2020 Rumeenia
 • 29. märts – 5. aprill 2020 Eesti
 • 25. oktoober – 1. november 2020 Portugal
 • 6. veebruar – 14. veebruar 2021 Saksamaa 

Lisaks on planeeritud 2 õpetajate koolitust Saksamaal, kus õpetajad arendavad oma professionaalseid oskusi, vahetavad omavahel näiteid headest praktikatest, õppides üksteisega ja üksteiselt, keskendudes mitteformaalsele õppele ning digitaalse meedia kasutamisele ja tootmisele. 

Rahvusvaheliste projektide koondkalender on kättesaadav dokumendis “Otsa kool 100 hooaja kontsertplaan 2019-2020” vahelehel “Välisprojektid”.

Uuri lisaks OTSA KOOLI ERASMUS+ BLOGI SIIT: