Rütmimuusika õppekogukond

PÄRIMUSMUUSIK (MAAILMAMUUSIK)

MAAILMAMUUSIKA õppekavas saab õppida erinevate rahvaste pärimusmuusikat. Õpingute jooksul süvenetakse Eesti, naaberrahvaste, India, Brasiilia, Argentiina ja teiste maade pärimusmuusikasse ning kultuuri. Õpingud on üles ehitatud perioodidena, kus saab läbi ansamblimängu, muusikateooria ja -ajaloo süveneda vastava maa muusikasse. Lisaks keskendub õpilane oma erialasele arengule, saab algteadmised muusikatehnoloogiast ja muusikaettevõtlusest.

Maailmamuusika õppekavas saab õppida erialana laulu või erinevaid kromaatilisi instrumente:

 • viiulit
 • hiiu kannelt
 • mandoliini
 • kitarri
 • akordionit
 • bandooniumit
 • erinevaid puhkpille (sh india bambusflööti bansurit)
 • basskitarri
 • kontrabassi
 • löökpille
 • ja teisi instrumente

Õpingud lõppevad eriala lõpueksami kontserdiga.

Õppekava õpetajad on oma ala spetsialistid ning tunnustatud muusikud:

Sänni Noormets – pärimusviiul ja hiiu kannel (Eesti ja naabermaade pärimusmuusika)
Tanel Sakrits – mandoliin (Eesti ja naabermaade muusika)
Maarja Soomre – laul (Eesti pärimusmuusika)
Krista Citra Joonas – bansuri (India klassikaline muusika)
Martin-Eero Kõressaar – kontrabass/basskitarr (Brasiilia muusika)
Kaspar Uljas – bandoonium (Argentiina muusika)
Mathieu Spaeter – (maailma rahvaste muusika)
Toomas Rull – löökpillid
Tiit Kalluste – akordion
Mart Soo – kitarr
jt.

Õppekava pakub ettevalmistust edasiõppimiseks muusikakõrgkoolis ja töötamiseks pärimusmuusiku-maailmamuusikuna.

RÜTMIMUUSIKA LAULMINE

Rütmimuusika laulmise osakonnas saab õppida lauljaks-muusikuks, kes suudab lugeda ja kirjutada nooti, orienteerub erinevates muusikastiilides ja oskab professionaalselt kasutada oma häält. Otsa kooli rütmimuusik-laulja on hea ansamblipartner ja aktiivne esineja.

Rütmimuusika hariduse andmine Otsa koolis sai alguse tänu Uno Naissoole, kelle eestvedamisel avati 1977. aastal estraadiosakond. Osakond on aegade jooksul mitu korda nime vahetanud, kuid eesmärgiks oli ja on alati olnud professionaalse hariduse andmine rütmimuusikutele, nii lauljatele kui pillimeestele.
Meie kooli tuntumad lauljad-vilistlased on Kare Kauks, Airi Allvee, Janika Sillamaa, Katrin “Kate” Mandel, Kaire Vilgats, Helin-Mari Arder, Liisi Koikson, Sandra Nurmsalu, Anna Põldvee (Pärnoja), Rebecca Kontus, Silver Laas, Marilin Kongo, Tuuli Taul (Velling), Marvi Vallaste, Tuuli Rand, Vivi ja Viveli Maar, Rosanna Lints, Marie Margarite Vaigla, Eleryn Tiit, Inga Tislar, Kristi Raias, Marianne Leibur jt.

Kooli estraadi-, levimuusika-, pop-jazz-, või tänase nimetusega rütmimuusika osakonna on lõpetanud paljud tuntud muusikud, kellest mitmed on jätkanud ka samas koolis õpetamist. Laulmise eriala õpetajad on aegade jooksul olnud tunnustatud Eesti muusikud, nt Uno Loop, Heidi Tamme, Jaak Joala, Silvi Vrait, Kare Kauks, Elo Toodo, Helin-Mari Arder, Kadri Koppel jt.
Kauaaegne osakonnajuhataja ja laulmise eriala õpetaja oli kooli vilistlane, muusik ja laulja Uno Loop. Kümneid aastaid juhtis osakonda Mare Väljataga, kes loobus osakonnajuhi ametist 2013. aastal. Suure panuse lauljate arengusse on andnud mitmeid aastaid kontsertmeistrina töötanud Vladimir Krieger.

Käesoleval õppeaastal tegutsevad RML suuna eriala õpetajatena Mare Väljataga, kooli kahekorde vilistlane Eve Pärnsalu (hetkel tegev ka RML juhtivõpetajana), kooli endised õpilased Bert Pringi ja Reelika Ranik, vilistlane Maarja Aarma ning Jana Kütt. Vokaalansamblite juhendajad on Mare Väljataga ja Maarja Aarma. Hääleseadet annavad Bert Pringi ja kooli vilistlane Anneli Pilpak. Lisaks laulmisele, ansamblitele ja muusikateoreetilistele ainetele saab RML osakonnas õppida ka lavakõnet ja lavalist liikumist. Lavalise liikumise tunde viib läbi Kristin Pukka Murula. Lavakõne tunde juhendab Karolin Jürise. Kontsertmeistritena on tegevad Ülo Mälgand, Tiit Saluveer, Rene Puura ja Rain Rämmal.

RÜTMIMUUSIKA INSTRUMENTALIST

Rütmimuusika osakond (esialgse nimega estraadiosakond) on loodud aastal 1977 Uno Naissoo poolt. Täna jaguneb osakond kaheks – laulmine ja pillimäng.

Rütmimuusika pillide osakonnas saab õppida klahvpille, trumme, basskitarri, kitarri, puhkpille, keelpille ja akordionit. Õppetöö keskmeks on ansamblimäng.

Osakonna õpetajad on suure kogemusega tegevmuusikud, keda lisaks koolile võib kohata erinevatel kontserdilavadel nii Eestis kui välismaal.

Rütmimuusika osakonda tutvustavat videot saate vaadata SIIT:

HELINDAJA

Helinduse osakond valmistab õpilasi ette tööks nii stuudios kui ka elava ettekande helindamisel. Lisaks erialastele ainetele on õppekavas üldmuusikalised ained (solfedžo, harmoonia, muusikaajalugu jne).

Erinevate toetuste ja fondide abil on kool märkimisväärselt panustanud eriala õpikeskkonna kaasajastamisse. 2015. aasta sügisel valmis uus foonika, soetatud on arvestatavas mahus nii kaasaegset helitehnikat kui helitöötluse tarkvara.

Praktiliste oskuste arendamiseks on õppetöö tihedalt lõimunud kooli teiste osakondadega (nii rütmimuusika kui klassikasuunal). Samuti on osakonnal hulgaliselt koostööpartnereid ja praktikabaase väljaspool kooli (etendusasutused, festivalid, helindusteenust pakkuvad firmad jne).

Tänu laiapõhjalisele haridusele on tänased vilistlased hinnatud spetsialistid erialasel tööl (Eesti Rahvusringhääling, Eesti Kontsert, Rahvusooper Estonia, RGB Baltic Ltd jt), nii mõnedki on jätkanud õpinguid valitud erialal (nt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias helirežii erialal).

Lisainfo: Rütmimuusika õppekogukonna juht Maarja Soomre
maarja.soomre@otsakool.edu.ee, ruum B26