Rütmimuusika õppekogukond

UUS! PÄRIMUSMUUSIK (MAAILMAMUUSIK)

Sina saad olla esimene eestlane maailmas, kes õpib maailmamuusikat Eestis!

MAAILMAMUUSIKA õppekavas saab õppida erinevate rahvaste pärimusmuusikat. Õpingute jooksul süvenetakse Eesti, naaberrahvaste, India, Brasiilia, Argentiina ja teiste maade pärimusmuusikasse ning kultuuri. Õpingud on üles ehitatud perioodidena, kus saab läbi ansamblimängu, muusikateooria ja -ajaloo süveneda vastava maa muusikasse. Lisaks keskendub õpilane oma erialasele arengule, saab algteadmised muusikatehnoloogiast ja muusikaettevõtlusest.

Maailmamuusika õppekavas saab õppida erialana laulu või erinevaid kromaatilisi instrumente:

 • viiulit
 • hiiu kannelt
 • mandoliini
 • kitarri
 • akordionit
 • bandooniumit
 • erinevaid puhkpille (sh india bambusflööti bansurit)
 • basskitarri
 • kontrabassi
 • löökpille
 • ja teisi instrumente

Õpingud lõppevad eriala lõpueksami kontserdiga.

Õppekava õpetajad on oma ala spetsialistid ning tunnustatud muusikud:

Sänni Noormets – pärimusviiul ja hiiu kannel (Eesti ja naabermaade pärimusmuusika)
Tanel Sakrits – mandoliin (Eesti ja naabermaade muusika)
Maarja Soomre – laul (Eesti pärimusmuusika)
Krista Citra Joonas – bansuri (India klassikaline muusika)
Martin-Eero Kõressaar – kontrabass/basskitarr (Brasiilia muusika)
Kaspar Uljas – bandoonium (Argentiina muusika)
Mathieu Spaeter – (maailma rahvaste muusika)
Toomas Rull – löökpillid
Tiit Kalluste – akordion
Mart Soo – kitarr
jt.

Õppekava pakub ettevalmistust edasiõppimiseks muusikakõrgkoolis ja töötamiseks pärimusmuusiku-maailmamuusikuna.

MEEDIAKAJASTUSED:

Uus pärimusmuusika ja maailmamuusika õpe Otsa koolis

MUUSIKA, juuni 2021
G. Otsa nim Tallinna muusikakoolis avatakse uuest aastast uus õpe: pärimusmuusik (maailmamuusik). Õppe algataja on kooli rütmimuusika õppekogukonna juht Maarja Soomre. Maarja Soomre on õppinud Viljandi kultuuriakadeemias, kust sai alguse ka suurem huvi pärimusmuusika vastu. Praegu tegutseb Maarja lisaks tööle Otsa koolis ka ansamblis Rüüt.
Link: https://www.ajakirimuusika.ee/single-post/uus-p%C3%A4rimusmuusika-ja-maailmamuusika-%C3%B5pe-otsa-koolis

Kes?Mis?Kus?: Maarja Soomre Maailmamuusika õppekava infopäevast

Raadio Elmar, 7. mai 2021
Maarja Soomre Maailmamuusika õppekava infopäevast
Link: https://podcast.elmar.postimees.ee/podcast/moni-minut-muusikata-maarja-soomre-maailmamuusika-oppekava-infopaevast/

Delta. Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli uus õppekava. Maarja Soomre ja Martin-Eero Kõressaar

ERR Klassikaraadio, 7. mai 2021
Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis avatakse sügisel uus õppekava, mida tutvustatakse eeloleval laupäeval, 8. mail. Maailmamuusika õppekavas õpitakse tundma Eesti ja meie naaberrahvaste, samuti India, Brasiilia, Argentiina ja teiste maade pärimusmuusikat ning kultuuri. Õpetama asuvad oma ala spetsialistid, nt Hiiu kannelt ja pärimusviiulit õpetab Sänni Noormets, Tanel Sakrits õpetab mandoliini, Kaspar Uljas bandooniumit ning Krista Citra Joonas India klassikalist muusikat ja bansurit. Õppekava koordineerib laulja ja meloodika mängija Maarja Soomre. Stuudios räägivad asjast Maarja Soomre ja kontrabassimängija Martin-Eero Kõressaare.
Link: https://klassikaraadio.err.ee/1608188125/delta-6-mail-taimetark-maret-makko-maailmamuusika-kevad-muusikas/1270309

Andres Oja. Külas Maarja Soomre ja Martin-Eero Kõressaar

ERR Vikerraadio, 5. mai 2021
Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis on tulemas uus õppekava nimega “Pärimusmuusik- maailmamuusik”. Õppekavast ja kooli tegemistest tulevad stuudiosse rääkima tegevmuusikuist õppejõud Maarja Soomre ja Martin-Eero Kõressaar. Link: http://vikerraadio.err.ee/1608189709/andres-oja-kulas-maarja-soomre-ja-martin-eero-koressaar

Otsa kool avab maailmamuusika õppekava

ERR Muusika, 5. mai 2021
Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool avab maailmamuusika õppekava, mida tutvustab virtuaalsel infopäeval laupäeval, 8. mail. Uuel õppeaastal liituvad kooliga ka mitmed uued õpetajad.
Link: https://kultuur.err.ee/1608201712/otsa-kool-avab-maailmamuusika-oppekava

Otsa kool avab maailmamuusika õppekava

Pealinn, 5. mai 2021
“Maailmamuusika õppekava annab suurepärase võimaluse lisaks pärimusmuusikale õppida tundma ka erinevaid kultuure, et paremini mõista maailma ja inimeseks olemist üldiselt. Infopäevale on oodatud kõik pärimusmuusika ja etno-kirega noored, kes soovivad laiendada oma muusikalist silmaringi,” ütles õppekava koordinaator Maarja Soomre.
Link: https://pealinn.ee/2021/05/05/otsa-kool-avab-maailmamuusika-oppekava/

RÜTMIMUUSIKA LAULMINE

Rütmimuusika laulmise osakonnas saab õppida lauljaks–muusikuks, kes suudab lugeda ja kirjutada nooti, orienteerub erinevates muusikastiilides ja oskab professionaalselt kasutada oma häält.

Rütmimuusika hariduse andmine Otsa koolis sai alguse tänu Uno Naissoole, kelle eestvedamisel avati 1977. aastal estraadiosakond. Osakond on aegade jooksul mitu korda nime vahetanud, kuid eesmärgiks oli ja on alati olnud professionaalse hariduse andmine rütmimuusikutele, nii lauljatele kui pillimeestele. Meie kooli tuntumad lauljad-vilistlased on Kare Kauks, Airi Allvee, Janika Sillamaa, Katrin “Kate” Mandel, Kaire Vilgats, Helin-Mari Arder, Liisi Koikson, Sandra Nurmsalu, Anna Põldvee (Pärnoja), Rebecca Kontus, Silver Laas, Marilin Kongo, Tuuli Taul (Velling), Marvi Vallaste, Tuuli Rand, Vivi ja Viveli Maar, Rosanna Lints, Marie Margarite Vaigla, Eleryn Tiit, Inga Tislar jt. Kooli estraadi-, levimuusika-, pop-jazz-, või tänase nimetusega rütmimuusika osakonna on lõpetanud paljud tuntud muusikud, kellest mitmed on jätkanud koolis õpetamist.

Osakonna õpetajad on olnud tunnustatud Eesti muusikud. Kauaaegne osakonnajuhataja ja laulmise eriala õpetaja oli kooli vilistlane, muusik ja laulja Uno Loop. Kümneid aastaid juhtis osakonda Mare Väljataga, kes loobus osakonnajuhi ametist 2013. aastal. Laulmise eriala õpetajateks on olnud veel Heidi Tamme, Jaak Joala, Silvi Vrait, Kare Kauks, Elo Toodo, Kadri Koppel jt. Suure panuse lauljate arengusse on andnud mitmeid aastaid kontsertmeistrina töötanud Vladimir Krieger.

Hetkel tegutsevad rütmimuusika laulu suuna eriala õpetajatena Mare Väljataga, Eve Pärnsalu, Bert Pringi, Reelika Ranik ja Maarja Aarma. Vokaalansambli juhendaja on Mare Väljataga. Hääleseadet annavad Bert Pringi ja Anneli Pilpak. Lisaks laulmisele, ansamblitele ja muusikateoreetilistele ainetele saab RML osakonnas õppida ka lavakõnet ja lavalist liikumist. Lavalise liikumise tunde viib läbi Kristin Pukka Murula. Lavakõne tunde juhendab Karolin Jürise. Kontsertmeistritena on tegevad Ülo Mälgand, Tiit Saluveer, Rene Puura ja Rain Rämmal.

RÜTMIMUUSIKA PILLID

Rütmimuusika osakond (esialgse nimega estraadiosakond) on loodud aastal 1977 Uno Naissoo poolt. Täna jaguneb osakond kaheks – laulmine ja pillimäng.

Rütmimuusika pillide osakonnas saab õppida klahvpille, trumme, basskitarri, kitarri, puhkpille, keelpille ja akordionit. Õppetöö keskmeks on ansamblimäng.

Osakonna õpetajad on suure kogemusega tegevmuusikud, keda lisaks koolile võib kohata erinevatel kontserdilavadel nii Eestis kui välismaal.

Rütmimuusika osakonda tutvustavat videot saate vaadata SIIT:

HELINDAJA

Helinduse osakond valmistab õpilasi ette tööks nii stuudios kui ka elava ettekande helindamisel. Lisaks erialastele ainetele on õppekavas üldmuusikalised ained (solfedžo, harmoonia, muusikaajalugu jne).

Erinevate toetuste ja fondide abil on kool märkimisväärselt panustanud eriala õpikeskkonna kaasajastamisse. 2015. aasta sügisel valmis uus foonika, soetatud on arvestatavas mahus nii kaasaegset helitehnikat kui helitöötluse tarkvara.

Praktiliste oskuste arendamiseks on õppetöö tihedalt lõimunud kooli teiste osakondadega (nii rütmimuusika kui klassikasuunal). Samuti on osakonnal hulgaliselt koostööpartnereid ja praktikabaase väljaspool kooli (etendusasutused, festivalid, helindusteenust pakkuvad firmad jne).

Tänu laiapõhjalisele haridusele on tänased vilistlased hinnatud spetsialistid erialasel tööl (Eesti Rahvusringhääling, Eesti Kontsert, Rahvusooper Estonia, RGB Baltic Ltd jt), nii mõnedki on jätkanud õpinguid valitud erialal (nt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias helirežii erialal).

Lisainfo: Rütmimuusika õppekogukonna juht Maarja Soomre
maarja.soomre@otsakool.edu.ee, ruum B26