Rütmimuusika õppekogukond

RÜTMIMUUSIKA LAULMINE

Rütmimuusika laulmise osakonnas saab õppida lauljaks–muusikuks, kes suudab lugeda ja kirjutada nooti, orienteerub erinevates muusikastiilides ja oskab professionaalselt kasutada oma häält.

Rütmimuusika hariduse andmine Otsa koolis sai alguse tänu Uno Naissoole, kelle eestvedamisel avati 1977. aastal estraadiosakond. Osakond on aegade jooksul mitu korda nime vahetanud, kuid eesmärgiks oli ja on alati olnud professionaalse hariduse andmine rütmimuusikutele, nii lauljatele kui pillimeestele. Meie kooli tuntumad lauljad-vilistlased on Kare Kauks, Airi Allvee, Janika Sillamaa, Katrin “Kate” Mandel, Kaire Vilgats, Helin-Mari Arder, Liisi Koikson, Sandra Nurmsalu, Anna Põldvee (Pärnoja), Rebecca Kontus, Silver Laas, Marilin Kongo, Tuuli Taul (Velling), Marvi Vallaste, Tuuli Rand, Vivi ja Viveli Maar, Rosanna Lints, Marie Margarite Vaigla jt. Kooli estraadi-, levimuusika-, pop-jazz-, või tänase nimetusega rütmimuusika osakonna on lõpetanud paljud tuntud muusikud, kellest mitmed on jätkanud koolis õpetamist.

Osakonna õpetajad on olnud tunnustatud Eesti muusikud. Kauaaegne osakonnajuhataja ja laulmise eriala õpetaja oli kooli vilistlane, muusik ja laulja Uno Loop. Kümneid aastaid juhtis osakonda Mare Väljataga, kes loobus osakonnajuhi ametist 2013. aastal. Laulmise eriala õpetajateks on olnud veel Heidi Tamme, Jaak Joala, Silvi Vrait, Kare Kauks, Elo Toodo, Kadri Koppel jt. Suure panuse lauljate arengusse on andnud mitmeid aastaid kontsertmeistrina töötanud Vladimir Krieger.

Hetkel tegutsevad RML suuna eriala õpetajatena Mare Väljataga, Eve Pärnsalu, Bert Pringi, Reelika Ranik ja Maarja Aarma. Vokaalansambli juhendaja on Mare Väljataga. Hääleseadet annavad Bert Pringi ja Anneli Pilpak. Lisaks laulmisele, ansamblitele ja muusikateoreetilistele ainetele saab RML osakonnas õppida ka lavakõnet ja lavalist liikumist. Lavalise liikumise tunde viib läbi Lisanna Täll. Lavakõne tunde juhendab näitleja Maarja Mitt-Pichen. Kontsertmeistritena on tegevad Ülo Mälgand, Tiit Saluveer, Rene Puura ja Rain Rämmal.

RÜTMIMUUSIKA PILLID

Rütmimuusika osakond (esialgse nimega estraadiosakond) on loodud aastal 1977 Uno Naissoo poolt. Täna jaguneb osakond kaheks – laulmine ja pillimäng.

Rütmimuusika pillide osakonnas saab õppida klahvpille, trumme, basskitarri, kitarri, puhkpille, keelpille ja akordionit. Õppetöö keskmeks on ansamblimäng.

Osakonna õpetajad on suure kogemusega tegevmuusikud, keda lisaks koolile võib kohata erinevatel kontserdilavadel nii Eestis kui välismaal.

Rütmimuusika osakonda tutvustavat videot saate vaadata SIIT: https://bit.ly/2xZJKdB

HELINDAJA

Helinduse osakond valmistab õpilasi ette tööks nii stuudios kui ka elava ettekande helindamisel. Lisaks erialastele ainetele on õppekavas üldmuusikalised ained (solfedžo, harmoonia, muusikaajalugu jne).

Erinevate toetuste ja fondide abil on kool märkimisväärselt panustanud eriala õpikeskkonna kaasajastamisse. 2015. aasta sügisel valmis uus foonika, soetatud on arvestatavas mahus nii kaasaegset helitehnikat kui helitöötluse tarkvara.

Praktiliste oskuste arendamiseks on õppetöö tihedalt lõimunud kooli teiste osakondadega (nii rütmimuusika kui klassikasuunal). Samuti on osakonnal hulgaliselt koostööpartnereid ja praktikabaase väljaspool kooli (etendusasutused, festivalid, helindusteenust pakkuvad firmad jne).

Tänu laiapõhjalisele haridusele on tänased vilistlased hinnatud spetsialistid erialasel tööl (Eesti Rahvusringhääling, Eesti Kontsert, Rahvusooper Estonia, RGB Baltic Ltd jt), nii mõnedki on jätkanud õpinguid valitud erialal (nt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias helirežii erialal).

Lisainfo: Rütmimuusika õppekogukonna juht Maarja Soomre
maarja.soomre@otsakool.edu.ee, ruum B26