Dokumentide esitamine

Sisseastumise avalduse ja dokumentide esitamine toimub SAIS keskkonnas https://www.sais.ee

SAISi saab sisse logida ID-kaardi, Mobiil-ID või HarID kontoga. Lapsevanem saab HarIDis teha konto oma alaealisele lapsele ning laps saab siis HarID kontot kasutades parooli ja kasutajanimega logida ka SAISi.

HarID konto saad luua SIIT.

Praktilised soovitused SAISi kasutajatele

 

PÕHIÕPPESSE kandideerijatel palun esitada:

 1. avaldus;
 2. eelmise haridusastme lõpetamist tõendav dokument, kui andmed puuduvad e-registris;
 3. dokumendifoto (3×4 cm);
 4. vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
 5. isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass) esitada eksamil.

EELÕPPESSE kandideerijatel tuleb esitada:

 1. avaldus;
 2. käesoleval õppeaastal lõpetatud üldhariduskooli klassitunnistus;
 3. põhikooli lõputunnistus, kui kandidaadil on põhikool lõpetatud ja andmed puuduvad e-registris;
 4. dokumendifoto (3×4 cm);
 5. vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
 6. isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass) esitada eksamil.

JÄTKUÕPPESSE kandideerijatel tuleb esitada:

 1. avaldus;
 2. eelmise haridusastme lõpetamist tõendav dokument, kui andmed puuduvad e-registris;
 3. dokumendifoto (3×4 cm);
 4. isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass) esitada eksamil.

 

Eksamitele tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument!