Dokumentide esitamine

Dokumentide esitamine 2022 toimub elektroonilises keskkonnas, oma personaalsel kandideerimisankeedil. 

PÕHIÕPPESSE kandideerijatel tuleb esitada:

 1. avaldus õppima asumiseks (blanketid allpool);
 2. eelmise haridusastme lõpetamist tõendav dokument. Digitaalse tunnistuse leiad http://www.ehis.ee/ (esitada hiljemalt 27.06.22 oma personaalse kandideerimisavalduse kaudu; lisavastuvõtus kandideerimise puhul kohe koos avaldusega);
 3. dokumendifoto (3×4 cm) (lisa elektroonilisele kandideerimisavaldusele);
 4. vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (blanketid allpool);
 5. isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass) esitada eksamil.

EELÕPPESSE kandideerijatel tuleb esitada:

 1. avaldus õppima asumiseks (blanketid allpool);
 2. käesoleval õppeaastal lõpetatud üldhariduskooli klassitunnistus (esitada hiljemalt 27.06.22; lisavastuvõtus kandideerimise puhul kohe koos avaldusega);
 3. põhikooli lõputunnistus, kui kandidaadil on põhikool lõpetatud. Digitaalse tunnistuse leiad http://www.ehis.ee/ (esitada hiljemalt 27.06.22 oma personaalse kandideerimisavalduse kaudu; lisavastuvõtus kandideerimise puhul kohe koos avaldusega)
 4. dokumendifoto (3×4 cm) (lisa elektroonilisele kandideerimisavaldusele);
 5. vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (blanketid allpool);
 6. isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass) esitada eksamil.

JÄTKUÕPPESSE kandideerijatel tuleb esitada:

 1. avaldus õppima asumiseks (blanketid allpool);
 2. eelmise haridusastme lõpetamist tõendav dokument, kui andmed puuduvad e-registris (esitada hiljemalt 27.06.22 oma personaalse kandideerimisavalduse kaudu; lisavastuvõtus kandideerimise puhul kohe koos avaldusega);
 3. dokumendifoto (3×4 cm) (lisa elektroonilisele kandideerimisavaldusele);
 4. isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass) esitada eksamil.

 

Eksamitele tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument!

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Avalduste blanketid (lae fail alla, lisa nimi ja isikukood ning vali rippmenüüst õppekava):

Rütmimuusika instrumentalistõppima asumise avaldus lapsevanema nõusolek (esitada alaealise õpilaskandidaadi puhul)
Rütmimuusika 5.-9.klass ♫ õppima asumise avaldus lapsevanema nõusolek
Maailmamuusik/pärimusmuusik ♫ õppima asumise avaldus lapsevanema nõusolek
 Ansambli juhendaja ♫ õppima asumise avaldus
Komponist õppima asumise avaldus lapsevanema nõusolek
Klassikaline puhkpill ♫ õppima asumise avaldus lapsevanema nõusolek
Klassikaline keelpill õppima asumise avaldus lapsevanema nõusolek
Klassikaline klaver ♫ õppima asumise avaldus lapsevanema nõusolek
Klassikaline laul õppima asumise avaldus lapsevanema nõusolek
Koorijuht õppima asumise avaldus lapsevanema nõusolek
Klaverihäälestaja-tehnik õppima asumise avaldus
Komponist õppima asumise avaldus lapsevanema nõusolek