Dokumentide esitamine

Sisseastumise dokumente saab esitada kuni 25.06.2020.

PÕHIÕPPESSE kandideerijatel tuleb esitada:

 1. elektrooniline sisseastumise avaldus;
 2. isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass);
 3. haridust tõendava dokumendi originaal või selle kinnitatud koopia;
 4. vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
 5. arstitõend hääleorganite tervisliku seisundi kohta (esitavad vajadusel ainult laulmise ja kooridirigeerimise eriala kandidaadid);
 6. foto, mis tehakse kohapeal või tuua foto suurusega 3×4 cm.

EELÕPPESSE kandideerijatel tuleb esitada:

 1. elektrooniline sisseastumise avaldus;
 2. isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass);
 3. üldhariduskooli klassitunnistus lõpetatud klassi tõendamiseks;
 4. vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
 5. põhikooli lõputunnistus, kui kandidaadil on põhikool lõpetatud;
 6. arstitõend hääleorganite tervisliku seisundi kohta (esitavad vajadusel ainult laulmise ja kooridirigeerimise eriala kandidaadid);
 7. foto, mis tehakse kohapeal või tuua foto suurusega 3×4 cm.

JÄTKUÕPPESSE kandideerijatel tuleb esitada:

 1. elektrooniline sisseastumise avaldus;
 2. isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass);
 3. haridust tõendava dokumendi originaal või selle kinnitatud koopia;
 4. foto, mis tehakse kohapeal või tuua foto suurusega 3×4 cm.