Dokumentide esitamine

Palun esita   elektrooniline sisseastumise avaldus   11.mai – 25.juuni.2020

Kõik dokumendid tuleb lisada e-avaldusele

Sisseastumiavaldusele tuleb lisada kõik nõutud dokumendid enne sisseastumiskatseid.

PS! Kui avalduse ära esitate, siis saate kuni 25.juunini täiendavalt lisada juurde vajalikud lingid ja dokumendid.

PÕHIÕPPESSE kandideerijatel tuleb esitada:

 1. elektrooniline sisseastumise avaldus;
 2. isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass);
 3. eelmise haridusastme lõpetamist tõendav dokument;
 4. dokumendifoto (3×4 cm);
 5. vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine.

EELÕPPESSE kandideerijatel tuleb esitada:

 1. elektrooniline sisseastumise avaldus;
 2. isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass);
 3. üldhariduskooli klassitunnistus lõpetatud klassi tõendamiseks;
 4. põhikooli lõputunnistus, kui kandidaadil on põhikool lõpetatud;
 5. dokumendifoto (3×4 cm);
 6. vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine.

JÄTKUÕPPESSE kandideerijatel tuleb esitada:

  1. elektrooniline sisseastumise avaldus;
  2. isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass);
  3. eelmise haridusastme lõpetamist tõendav dokument;
  4. dokumendifoto (3×4 cm).

Avaldust ja sisseastumise dokumente saab esitada ainult elektroonselt.