Dokumentide esitamine

Dokumentide esitamine 2022 toimub elektroonilises keskkonnas, oma personaalsel kandideerimisankeedil. 

PÕHIÕPPESSE kandideerijatel tuleb esitada:

 1. avaldus õppima asumiseks (tuleb esitada 15.maiks oma personaalse kandideerimisavalduse kaudu, kui oled saanud kinnituse, et ootame Sind õppima; blanketid allpool);
 2. eelmise haridusastme lõpetamist tõendav dokument. Digitaalse tunnistuse leiad http://www.ehis.ee/ (esitada hiljemalt 27.06.22 oma personaalse kandideerimisavalduse kaudu);
 3. dokumendifoto (3×4 cm) (lisa eketroonilisele kandideerimisavaldusele);
 4. vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (tuleb esitada mais, kui oled saanud kinnituse, et ootame Sind õppima oma personaalse kandideerimisavalduse kaudu; blanketid allpool);
 5. isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass) esitada eksamil.

EELÕPPESSE kandideerijatel tuleb esitada:

 1. avaldus õppima asumiseks (tuleb esitada 15.maiks, kui oled saanud kinnituse, et ootame Sind õppima; blanketid allpool);
 2. käesoleval õppeaastal lõpetatud üldhariduskooli klassitunnistus (esitada hiljemalt 27.06.22);
 3. põhikooli lõputunnistus, kui kandidaadil on põhikool lõpetatud. Digitaalse tunnistuse leiad http://www.ehis.ee/ (esitada hiljemalt 27.06.22 oma personaalse kandideerimisavalduse kaudu)
 4. dokumendifoto (3×4 cm) (lisa eketroonilisele kandideerimisavaldusele);
 5. vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (tuleb esitada mais oma personaalse kandideerimisavalduse kaudu, kui oled saanud kinnituse, et ootame Sind õppima; blanketid allpool);
 6. isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass) esitada eksamil.

JÄTKUÕPPESSE kandideerijatel tuleb esitada:

 1. avaldus õppima asumiseks (tuleb esitada 15.maiks oma personaalse kandideerimisavalduse kaudu, kui oled saanud kinnituse, et ootame Sind õppima; blanketid allpool);
 2. eelmise haridusastme lõpetamist tõendav dokument, kui andmed puuduvad e-registris (esitada hiljemalt 27.06.22 oma personaalse kandideerimisavalduse kaudu);
 3. dokumendifoto (3×4 cm) (lisa eketroonilisele kandideerimisavaldusele);
 4. isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass) esitada eksamil.

 

Eksamitele tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument!

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Avalduste blanketid (lae fail alla, lisa nimi ja isikukood ning vali rippmenüüst õppekava):

Rütmimuusika instrumentalistõppima asumise avaldus lapsevanema nõusolek (esitada alaealise õpilaskandidaadi puhul)
Rütmimuusika laul ♫ õppima asumise avaldus lapsevanema nõusolek
Maailmamuusik/pärimusmuusik ♫ õppima asumise avaldus lapsevanema nõusolek
Helindaja ♫ õppima asumise avaldus lapsevanema nõusolek
Muusikaproduktsioon ♫ õppima asumise avaldus
Klassikaline puhkpill ♫ õppima asumise avaldus lapsevanema nõusolek
Klassikaline keelpill õppima asumise avaldus lapsevanema nõusolek
Klassikaline klaver ♫ õppima asumise avaldus lapsevanema nõusolek
Klassikaline laul õppima asumise avaldus lapsevanema nõusolek
Koorijuht õppima asumise avaldus lapsevanema nõusolek
Klaverihäälestaja-tehnik õppima asumise avaldus ♫ lapsevanema nõusolek
Komponist õppima asumise avaldus lapsevanema nõusolek
 Ansambli juhendaja ♫ õppima asumise avaldus
Pilliõppe juhendaja ♫ õppima asumise avaldus
Muusikaettevõtluse spetsialist ♫ õppima asumise avaldus
Rütmimuusika 5.-9.klass ♫ õppima asumise avaldus lapsevanema nõusolek