Puhk- ja löökpillid

Mida teha puhk- ja löökpillide erialade eel- või põhiõppesse kandideerimiseks?

 1. Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid;
 2. Sooritada vastuvõtueksam solfedžos;
 3. Juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele eksam;
 4. Sooritada vastuvõtueksam erialas.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Flöödi, oboe, klarneti, saksofoni, fagoti, metsasarve, trompeti, trombooni, tuuba ja eufooniumi erialal tuleb esitada:

 • kaks erineva karakteriga pala,
 • viimati kõige korrektsemalt õpitud etüüd (korrektsus on olulisem kui tempo),
  heliredelid, mis oled oma tulevase erialaõpetajaga kohtudes kokku leppinud.

Löökpilli erialal tuleb esitada:

 • pala ksülofonil, marimbal või kellamängul (saatega või ilma),
 • etüüd väikesel trummil või kaks pala suvalisel instrumendil (klaver, kitarr, mandoliin, viiul, flööt jne).

NB! Kui sa pole üldhariduskoolis veel 9. klassi lõpetanud, saad alustada Otsa koolis eelõppes, kus saab reeglina õppida kuni kaks aastat. Et osasid erialasid Eesti muusikakoolides peaaegu ei õpetata, siis fagotti või oboed võib Otsa kooli eelõppes asuda õppima ka ilma varasema ettevalmistuseta ja sellisel juhul on see ka võimalik juba peale põhikooli 6. klassi.

Plokkflöödi ja barokkflöödi eriala eksamil on vaja esitada:

 • Vähemalt kaks erineva iseloomuga teost (erinevatelt heliloojatelt, võimalusel ka erinevast ajastust/erinevalt maalt) kogupikkusega vähemalt 8 minutit.

Motivatsioonivestlusel räägime teemadel:

  • Millises muusikakoolis ja kui kaua oled oma pilli õppinud?
  • Kas soovid tulla õppima eelõppesse või põhiõppesse?
  • Põhiõppe korral – kavatsed Otsa-koolis õppida gümnaasiumi aineid?
  • Miks soovid meie kooli õppima tulla?
  • Kirjeldad oma erialaga seotud tulevikuplaane.

NB! Barokkflöödi erialale võtame vastu ka flöödimängijaid, kellel ei ole eelnevat barokkflöödi mängimise kogemust. Sel juhul tuleb samuti esitada oma pillil kaks erineva karakteriga pala, millest vähemalt üks peaks olema 18. sajandi heliloojalt.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

 HINDAMINE

 • Vastuvõtueksamit hindab vastava eriala õpetajatest moodustatud erialakomisjon
 • Eksamil hinnatakse sisseastuja muusikalist kuulmist, tehnilist taset, pillitooni kvaliteeti, intonatsiooni (teatud pillidel), rütmitunnet, musikaalsust, lavalist olekut
 • Hinnatakse viiepallisüsteemis
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel
 • Eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread
 • Igale erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest)
 • Eksamikomisjoni otsus on lõplik.

 

Lisainfo:
Tarmo Velmet
tarmo.velmet@otsakool.edu.ee