Puhkpillid

Vastuvõtueksami nõuded erialas 2021

Flöödi, oboe, klarneti, saksofoni, fagoti, metsasarve, trompeti, trombooni, tuuba ja eufooniumi erialal tuleb salvestada:

 • kaks erineva karakteriga pala,
 • viimati kõige korrektsemalt õpitud etüüd (korrektsus on olulisem kui tempo),
  heliredelid, mis oled oma tulevase erialaõpetajaga kohtudes kokku leppinud.

Löökpilli erialal tuleb salvestada:

 • pala ksülofonil, marimbal või kellamängul (saatega või ilma),
 • etüüd väikesel trummil või kaks pala suvalisel instrumendil (klaver, kitarr, mandoliin, viiul, flööt jne).

Kui sa pole üldhariduskoolis veel 9. klassi lõpetanud, saad alustada Otsa koolis eelõppes, kus saab reeglina õppida kuni kaks aastat. Et osasid erialasid Eesti muusikakoolides peaaegu ei õpetata, siis fagotti või oboed võib Otsa kooli eelõppes asuda õppima ka ilma varasema ettevalmistuseta ja sellisel juhul on see ka võimalik juba peale põhikooli 6. klassi.

—-

Eksamil hinnatakse sisseastuja muusikalist kuulmist, tehnilist taset, pillitooni kvaliteeti, intonatsiooni (teatud pillidel), rütmitunnet, musikaalsust, lavalist olekut.

 HINDAMINE

 • Vastuvõtueksamit hindab vastava eriala õpetajatest moodustatud erialakomisjon
 • Hinnatakse kümnepallisüsteemis
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel
 • Eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread
 • Igale erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest)
 • Vastuvõtukomisjoni otsuse saab iga kandidaat teada SAISist alates 5. juulist 2021
 • Eksamikomisjoni otsus on lõplik.

 

Lisainfo:
Tarmo Velmet
tarmo.velmet@otsakool.edu.ee

 

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele