Rütmimuusika pillid

RMP ERIALA VASTUVÕTUKATSED EEL- JA PÕHIÕPPELE:

Ettevalimistamiseks vajalikest materjalidest saate alla laadida Jamey Aebersoldi kogumikust “Maiden Voyage” Jazz vol 54 G. Gershwin “Summertime” helitausta (.mp3) ja noodi (.pdf) ning H. Hancock “Watermelon Man” helitausta (.mp3) ja noodi (.pdf).

Soovides kandideerida eel- või põhiõppe instrumetalisti erialale, tuleb põhieksamile pääsemiseks sooritada SISSEASTUMISEKSAM, mis koosneb solfedžo eksamist ja eriala eksamist ning Eesti keele testist (29.06 – sooritavad kõik vene õppekeelega koolis hariduse omandanud kandidaadid)

ERIALA EKSAMI NÕUDED:

RMP eriala vastuvõtueksam toimub kahes jaos:

 1. videofailid linkidena
 2. essee e-maili teel + Zoom (online)

Akordioni eriala:

 1. Kirjutada essee (u 150 sõna) teemal “Miks ma tahan Otsa kooli õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.
  • Essees märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse. Palume kirjeldada oma eelnevat muusikaalast kokkupuudet (eelnev muusikakool ja/või pilliõpetaja, instrument(id), mida olete õppinud, millised on erialased eeskujud, milline on suhe solfedžoga) Lisaks palume kirjeldada oma erialaga seotud tulevikuplaane.
 2. Videosalvestada järgnevad nõuded:
  1. etüüd (mänguoskuse näitamine)
  2. kohustuslik pala – G. Gershwin “Summertime” või H. Hancock “Watermelon Man” (mängida teema, improviseeritud soolo ja saade)
  3. vabalt valitud pala
  4. 12-taktiline blues (improviseeritud soolo ja saade)
 3. Suuline eksam
  1. noodist lugemine (prima vista) akordioniga
  2. kuulmise test – kuulmise järgi oma pillil järele mängida 5 erineva raskusastmega meloodiakatket

Basskitarri ja kontrabassi eriala:

 1. Kirjutada essee (u 150 sõna) teemal “Miks ma tahan Otsa kooli õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.
  • Essees märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse. Palume kirjeldada oma eelnevat muusikaalast kokkupuudet (eelnev muusikakool ja/või pilliõpetaja, instrument(id), mida olete õppinud, millised on erialased eeskujud, milline on suhe solfedžoga) Lisaks palume kirjeldada oma erialaga seotud tulevikuplaane.
 2. Videosalvestada järgnevad nõuded:
  1. etüüd (mänguoskuse näitamine)
  2. kohustuslik pala – G. Gershwin “Summertime” või H. Hancock “Watermelon Man” (mängida teema, bassipartii ja improviseeritud soolo (soovituslik))
  3. vabalt valitud pala
  4. 12-taktiline blues (saade, improviseeritud (soovituslik))
 3. Suuline eksam
  1. noodist lugemine (prima vista) bassiga (ka bassivõtmes)
  2. kuulmise test – kuulmise järgi oma pillil järele mängida 5 erineva raskusastmega meloodiakatket

Kitarri eriala:

 1. Kirjutada essee (u 150 sõna) teemal “Miks ma tahan Otsa kooli õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.
  • Essees märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse. Palume kirjeldada oma eelnevat muusikaalast kokkupuudet (eelnev muusikakool ja/või pilliõpetaja, instrument(id), mida olete õppinud, millised on erialased eeskujud, milline on suhe solfedžoga) Lisaks palume kirjeldada oma erialaga seotud tulevikuplaane.
 2. Videosalvestada järgnevad nõuded:
  1. kohustuslik pala – G. Gershwin “Summertime” või H. Hancock “Watermelon Man” (mängida teema, improviseeritud soolo ja saade)
  2. vabalt valitud pala
 3. Suuline eksam
  1. teada ja osata mängida septakorde (näiteks CM7, Dm7, Em7, FM7, G7, Am7, Bm7b5)
  2. noodist lugemine (prima vista) kitarriga
  3. kuulmise test – kuulmise järgi oma pillil järele mängida 5 erineva raskusastmega meloodiakatket

Löökpillide eriala:

 1. Kirjutada essee (u 150 sõna) teemal “Miks ma tahan Otsa kooli õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.
  • Essees märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse. Palume kirjeldada oma eelnevat muusikaalast kokkupuudet (eelnev muusikakool ja/või pilliõpetaja, instrument(id), mida olete õppinud, millised on erialased eeskujud, milline on suhe solfedžoga) Lisaks palume kirjeldada oma erialaga seotud tulevikuplaane.
 2. Videosalvestada järgnevad nõuded:
  1. ette antud noodimaterjali mängimine youtube’i lingi toel trummikompektil (vaata noodimaterjali sisseastumisnõuded_noot ja sisseastumisnõuded_lingid)
  2. vabalt improviseeritud soolo trummikomplektil (1-2 min)
  3. kohustuslike rütmide juurde on soovitav lisada ka teiste rütmistiilide näiteid, mida oskate mängida (nt valss, reggae, punk, rumba, cha cha jne.)
 3. Suuline eksam
  1. noodist lugemine (prima vista) soolotrummi ja trummikomplektiga

Klaveri eriala:

 1. Kirjutada essee (u 150 sõna) teemal “Miks ma tahan Otsa kooli õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.
  • Essees märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse. Palume kirjeldada oma eelnevat muusikaalast kokkupuudet (eelnev muusikakool ja/või pilliõpetaja, instrument(id), mida olete õppinud, millised on erialased eeskujud, milline on suhe solfedžoga) Lisaks palume kirjeldada oma erialaga seotud tulevikuplaane.
 2. Videosalvestada järgnevad nõuded:
  1. etüüd (mänguoskuse näitamine)
  2. kohustuslik pala – G. Gershwin “Summertime” või H. Hancock “Watermelon Man” (mängida teema, improviseeritud soolo ja saade)
  3. vabalt valitud pala
  4. 12-taktiline blues (akordi saade)
 3. Suuline eksam
  1. noodist lugemine (prima vista) klahvpilliga
  2. kuulmise test – kuulmise järgi oma pillil järele mängida 5 erineva raskusastmega meloodiakatket

Puhkpillide eriala:

 1. Kirjutada essee (u 150 sõna) teemal “Miks ma tahan Otsa kooli õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.
  • Essees märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse. Palume kirjeldada oma eelnevat muusikaalast kokkupuudet (eelnev muusikakool ja/või pilliõpetaja, instrument(id), mida olete õppinud, millised on erialased eeskujud, milline on suhe solfedžoga) Lisaks palume kirjeldada oma erialaga seotud tulevikuplaane.
 2. Videosalvestada järgnevad nõuded:
  1. etüüd (mänguoskuse näitamine)
  2. kohustuslik pala – G. Gershwin “Summertime” või H. Hancock “Watermelon Man” (mängida teema, improviseeritud soolo)
  3. vabalt valitud pala
  4. 12-taktiline blues (improviseeritud soolo ja saade)
 3. Suuline eksam
  1. noodist lugemine (prima vista)
  2. kuulmise test – kuulmise järgi oma pillil järele mängida 5 erineva raskusastmega meloodiakatket

Viiuli eriala:

 1. Kirjutada essee (u 150 sõna) teemal “Miks ma tahan Otsa kooli õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.
  • Essees märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse. Palume kirjeldada oma eelnevat muusikaalast kokkupuudet (eelnev muusikakool ja/või pilliõpetaja, instrument(id), mida olete õppinud, millised on erialased eeskujud, milline on suhe solfedžoga) Lisaks palume kirjeldada oma erialaga seotud tulevikuplaane.
 2. Videosalvestada järgnevad nõuded:
  1. etüüd (mänguoskuse näitamine)
  2. kohustuslik pala – G. Gershwin “Summertime” või H. Hancock “Watermelon Man” (mängida teema, improviseeritud soolo ja saade)
  3. vabalt valitud pala
  4. 12-taktiline blues (improviseeritud soolo)
 3. Suuline eksam
  1. noodist lugemine (prima vista) viiuliga
  2. kuulmise test – kuulmise järgi oma pillil järele mängida 5 erineva raskusastmega meloodiakatket

Ettevalimistamiseks vajalikest materjalidest saate alla laadida Jamey Aebersoldi kogumikust “Maiden Voyage” Jazz vol 54 G. Gershwin “Summertime” helitausta (.mp3) ja noodi (.pdf) ning H. Hancock “Watermelon Man” helitausta (.mp3) ja noodi (.pdf).

Eksamil hinnatakse pillimängija muusikalist kuulmist, pillitooni kvaliteeti, intonatsiooni (teatud pillidel), rütmitunnet, muusikalist mälu ja noodist lugemist. Kõik eksamil nõutu tuleb esitada peast (sh videosalvestustel). Eksamikomisjon vestleb kandidaatidega ning vajadusel küsib ka lisaküsimusi.

HINDAMINE

 • Vastuvõtueksamit hindavad RMP osakonna õpetajatest moodustatud erialakomisjon
 • Hinnatakse kümnepallisüsteemis
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel
 • RMP eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread
 • RMP erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest)
 • Vastuvõtukomisjoni otsuse saab iga kandidaat teada õppeinfosüsteemist.
 • Eksamikomisjoni otsus on lõplik.

Lisainfo:
Maarja Soomre
E-post: maarja.soomre@otsakool.edu.ee

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos

Eeltingimus eksamile pääsemiseks: riputa üles ja saada võimalikult varakult (hiljemalt 20.06.2021) link 3 x 1 min videotega aadressile tonu.laikre@otsakool.edu.ee

 1. Intervallid
 2. Noodid
 3. Akordid klaviatuuril

Kuidas, mida, kui palju – vt selgitustega videot (SIIN)
Kui need kolm ülesannet on nõuetekohaselt sooritatud, siis võid rütmimuusika solfedžo vastuvõtueksamil osaleda (27.06 – 28.06.2021).

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos rütmimuusika suunal EELÕPE (video asub SIIN). Eeltingimus eksamile pääsemiseks: saada 1 min video või video link aadressile martin.kuusk@otsakool.edu.ee  Saada oma 1 min video palun võimalikult varakult (hiljemalt 20.06.2021).

Sisseastumiseksam (alates 21.06 toodud tabelis õpilasele etteantud
kellaaeg, igaühel 5 – 7 minutit). 

 1. Intervallide kuuldeline eristamine oktaavi piires (v.2 – p.8) aeg 1 minut. Mängin iga intervalli 2x.
 2. Nootide asukoha tundmine (E2 – A5) ning akordide määramine
  klaviatuuril (lühikontroll)
 3. Õpetaja poolt ettemängitud meloodialõigu järgilaulmine (õpilane valib endale sobivad nimetused):
  * numbritega (1,2,3…7) / jo-le-mi…ti / do-re-mi…si / c,d,e… b (h)
  * Täiesti algajad – võite laulda ka näit „la-la-la”, sel juhul antud ülesandes miinimumpunktid (1 p)

Kohtume pärast eeltingimuste täitmist eksamil!

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos rütmimuusika suunal EELÕPE (video asub SIIN)

NB! Korduma kippuvad küsimused solfedžos (video asub SIIN)