Rütmimuusika instrumentalist

Mida teha rütmimuusika instrumentalisti erialade eel- või põhiõppesse kandideerimiseks?

 1. Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid;
 2. Läbida solfedžo eelkatse;
 3. Sooritada vastuvõtueksam solfedžos;
 4. Juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele eksam;
 5. Sooritada vastuvõtueksam erialas.
<- vajuta siia, et kandideerida lisavastuvõtu katsetele, mis toimuvad 15.08.2022
Avalduste esitamine 14.06. – 08.08.NB! Lisavastuvõtt rütmimuusika pillidest ainult rütmimuusika akordionile!

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

RMP eriala vastuvõtueksam toimub kahes jaos:

 1. Essee lisatud avaldusele;
 2. Praktiline eksam.
  NB! Ettevalmistamiseks vajalikest materjalidest saate alla laadida Jamey Aebersoldi kogumikust “Maiden Voyage” Jazz vol 54 G. Gershwin “Summertime” helitausta (.mp3) ja noodi (.pdf) ning H. Hancock “Watermelon Man” helitausta (.mp3) ja noodi (.pdf).

Akordioni eriala:

 1. Kirjutada essee (u 150 sõna) teemal “Miks ma tahan Otsa kooli õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.
  • Essees märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse. Palume kirjeldada oma eelnevat muusikaalast kokkupuudet (eelnev muusikakool ja/või pilliõpetaja, instrument(id), mida olete õppinud, millised on erialased eeskujud, milline on suhe solfedžoga) Lisaks palume kirjeldada oma erialaga seotud tulevikuplaane.
 2. Praktiline eksam:
  1. etüüd (mänguoskuse näitamine)
  2. kohustuslik pala – G. Gershwin “Summertime” või H. Hancock “Watermelon Man” (mängida teema, improviseeritud soolo ja saade)
  3. vabalt valitud pala
  4. 12-taktiline blues (improviseeritud soolo ja saade)
  5. noodist lugemine (prima vista) akordioniga
  6. kuulmise test – kuulmise järgi oma pillil järele mängida 5 erineva raskusastmega meloodiakatket

Basskitarri ja kontrabassi eriala:

 1. Kirjutada essee (u 150 sõna) teemal “Miks ma tahan Otsa kooli õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.
  • Essees märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse. Palume kirjeldada oma eelnevat muusikaalast kokkupuudet (eelnev muusikakool ja/või pilliõpetaja, instrument(id), mida olete õppinud, millised on erialased eeskujud, milline on suhe solfedžoga) Lisaks palume kirjeldada oma erialaga seotud tulevikuplaane.
 2. Praktiline eksam:
  1. etüüd (mänguoskuse näitamine)
  2. kohustuslik pala – G. Gershwin “Summertime” või H. Hancock “Watermelon Man” (mängida teema, bassipartii ja improviseeritud soolo (soovituslik))
  3. vabalt valitud pala
  4. 12-taktiline blues (saade, improviseeritud (soovituslik))
  5. noodist lugemine (prima vista) bassiga (ka bassivõtmes)
  6. kuulmise test – kuulmise järgi oma pillil järele mängida 5 erineva raskusastmega meloodiakatket

Kitarri eriala:

 1. Kirjutada essee (u 150 sõna) teemal “Miks ma tahan Otsa kooli õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.
  • Essees märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse. Palume kirjeldada oma eelnevat muusikaalast kokkupuudet (eelnev muusikakool ja/või pilliõpetaja, instrument(id), mida olete õppinud, millised on erialased eeskujud, milline on suhe solfedžoga) Lisaks palume kirjeldada oma erialaga seotud tulevikuplaane.
 2. Praktiline eksam:
  1. kohustuslik pala – G. Gershwin “Summertime” või H. Hancock “Watermelon Man” (mängida teema, improviseeritud soolo ja saade)
  2. vabalt valitud pala
  3. teada ja osata mängida septakorde (näiteks CM7, Dm7, Em7, FM7, G7, Am7, Bm7b5)
  4. noodist lugemine (prima vista) kitarriga
  5. kuulmise test – kuulmise järgi oma pillil järele mängida 5 erineva raskusastmega meloodiakatket

Löökpillide eriala:

 1. Kirjutada essee (u 150 sõna) teemal “Miks ma tahan Otsa kooli õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.
  • Essees märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse. Palume kirjeldada oma eelnevat muusikaalast kokkupuudet (eelnev muusikakool ja/või pilliõpetaja, instrument(id), mida olete õppinud, millised on erialased eeskujud, milline on suhe solfedžoga) Lisaks palume kirjeldada oma erialaga seotud tulevikuplaane.
 2. Praktiline eksam:
  1. ette antud noodimaterjali mängimine youtube’i lingi toel trummikompektil (vaata noodimaterjali sisseastumisnõuded_noot ja sisseastumisnõuded_lingid)
  2. vabalt improviseeritud soolo trummikomplektil (1-2 min)
  3. kohustuslike rütmide juurde on soovitav lisada ka teiste rütmistiilide näiteid, mida oskate mängida (nt valss, reggae, punk, rumba, cha cha jne.)
  4. noodist lugemine (prima vista) soolotrummi ja trummikomplektiga

Klaveri eriala:

 1. Kirjutada essee (u 150 sõna) teemal “Miks ma tahan Otsa kooli õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.
  • Essees märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse. Palume kirjeldada oma eelnevat muusikaalast kokkupuudet (eelnev muusikakool ja/või pilliõpetaja, instrument(id), mida olete õppinud, millised on erialased eeskujud, milline on suhe solfedžoga) Lisaks palume kirjeldada oma erialaga seotud tulevikuplaane.
 2. Praktiline eksam:
  1. etüüd (mänguoskuse näitamine)
  2. kohustuslik pala – G. Gershwin “Summertime” või H. Hancock “Watermelon Man” (mängida teema, improviseeritud soolo ja saade)
  3. vabalt valitud pala
  4. 12-taktiline blues (akordi saade)
  5. noodist lugemine (prima vista) klahvpilliga
  6. kuulmise test – kuulmise järgi oma pillil järele mängida 5 erineva raskusastmega meloodiakatket

Puhkpillide eriala:

 1. Kirjutada essee (u 150 sõna) teemal “Miks ma tahan Otsa kooli õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.
  • Essees märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse. Palume kirjeldada oma eelnevat muusikaalast kokkupuudet (eelnev muusikakool ja/või pilliõpetaja, instrument(id), mida olete õppinud, millised on erialased eeskujud, milline on suhe solfedžoga) Lisaks palume kirjeldada oma erialaga seotud tulevikuplaane.
 2. Praktiline eksam:
  1. etüüd (mänguoskuse näitamine)
  2. kohustuslik pala – G. Gershwin “Summertime” või H. Hancock “Watermelon Man” (mängida teema, improviseeritud soolo)
  3. vabalt valitud pala
  4. 12-taktiline blues (improviseeritud soolo ja saade)
  5. noodist lugemine (prima vista)
  6. kuulmise test – kuulmise järgi oma pillil järele mängida 5 erineva raskusastmega meloodiakatket

Viiuli eriala:

 1. Kirjutada essee (u 150 sõna) teemal “Miks ma tahan Otsa kooli õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.
  • Essees märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse. Palume kirjeldada oma eelnevat muusikaalast kokkupuudet (eelnev muusikakool ja/või pilliõpetaja, instrument(id), mida olete õppinud, millised on erialased eeskujud, milline on suhe solfedžoga) Lisaks palume kirjeldada oma erialaga seotud tulevikuplaane.
 2. Praktiline eksam:
  1. etüüd (mänguoskuse näitamine)
  2. kohustuslik pala – G. Gershwin “Summertime” või H. Hancock “Watermelon Man” (mängida teema, improviseeritud soolo ja saade)
  3. vabalt valitud pala
  4. 12-taktiline blues (improviseeritud soolo)
  5. noodist lugemine (prima vista) viiuliga
  6. kuulmise test – kuulmise järgi oma pillil järele mängida 5 erineva raskusastmega meloodiakatket

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

HINDAMINE

 • Eksamil hinnatakse pillimängija muusikalist kuulmist, pillitooni kvaliteeti, intonatsiooni (teatud pillidel), rütmitunnet, muusikalist mälu ja noodist lugemist. Kõik eksamil nõutu tuleb esitada peast (sh videosalvestustel). Eksamikomisjon vestleb kandidaatidega ning vajadusel küsib ka lisaküsimusi.
 • Vastuvõtueksamit hindavad RMP osakonna õpetajatest moodustatud erialakomisjon
 • Hinnatakse kümnepallisüsteemis
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel
 • RMP eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread
 • RMP erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest)
 • Vastuvõtukomisjoni otsuse saab iga kandidaat teada õppeinfosüsteemist.
 • Eksamikomisjoni otsus on lõplik.

Lisainfo:
Maarja Soomre
E-post: maarja.soomre@otsakool.edu.ee