Keelpillid

Mida teha keelpilli erialade eel- või põhiõppesse kandideerimiseks?

 1. Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid;
 2. Sooritada vastuvõtueksam solfedžos;
 3. Juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele eksam;
 4. Sooritada vastuvõtueksam erialas, mille raames toimub ka motivatsioonivestlus sisseastujaga, kus räägitakse teemadel: kus on varem muusikat õppinud, millise õpetaja juures, kas soovitakse tulla õppima ka gümnaasiumiaineid, oma erialaga seotud tulevikuplaanid jms.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Viiuli eriala eksamil tuleb esitada:

 • I või II-III osa kontserdist või kaks osa klassikalisest sonaadist
 • Pala
 • Etüüd
 • Vabal valikul heliredel kolme oktavi ulatuses. Lisaks kolmkõlad, septakordid, heliredel tertsides, sekstides, oktavites.
 • Eelõppesse kandideerijad esitavad kava vabal valikul pikkusega maksimaalselt 10 minutit.

Vioola eriala eksamil tuleb esitada:

 • Etüüd
 • Kaks väiksemat pala
 • Vabal valikul heliredel kahe oktavi ulatuses koos kolmkõladega
 • Eelõppesse kandideerijad esitavad kava vabal valikul pikkusega maksimaalselt 10 minutit.

Tšello eriala eksamil tuleb esitada:

 • Kaks osa barokksonaadist, variatsioonid või osa kontserdist
 • Etüüd
 • Heliredel vabal valikul kolme oktavi ulatuses, lisaks soovitavalt ka topeltnoodid
 • Pala
 • Eelõppesse kandideerijad esitavad kava vabal valikul pikkusega maksimaalselt 10 minutit.

Kontrabassi eriala eksamil tuleb esitada:

 • Kaks etüüdi
 • Heliredel vabal valikul ühe oktavi ulatuses, kolmkõlad, dominantseptakord
 • Kaks erineva karakteriga pala
 • Eelõppesse kandideerijad esitavad kava vabal valikul pikkusega maksimaalselt 10 minutit.

Kandle eriala eksamil tuleb esitada:

 • Kaks erineva karakteriga pala.
 • Vahetult etteantud heliredel ja kolmkõlad kolmes tempos (tempod 60, 120, 240) ning akordid kahes tempos (tempod 60 ja 120) kuni 3 võtmemärgiga helistikus (üks duur ja üks moll, ei pruugi olla paralleelsed helistikud).
 • Eelõppesse kandideerijad esitavad kava vabal valikul pikkusega maksimaalselt 10 minutit.

Harfi eriala eksamil tuleb esitada:

 • Kaks erineva karakteriga pala
 • Heliredel vabal valikul või etüüd
 • Eelõppesse kandideerijad esitavad kava vabal valikul pikkusega maksimaalselt 10 minutit.

Klassikalise kitarri eriala eksamil tuleb esitada:

 • Neli erineva karakteriga pala, soovitav erinevatest ajastutest
 • Etüüd
 • Heliredel kahes või kolmes oktaavis, lisaks heliredel intervallides (tertsid, sekstid, oktaavid, deetsimid), kadents (I IV V I)
 • Eelõppesse kandideerijad esitavad kava vabal valikul pikkusega maksimaalselt 10 minutit.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

 HINDAMINE

 • Vastuvõtueksamit hindab vastava eriala õpetajatest moodustatud erialakomisjon
 • Eksamil hinnatakse sisseastuja muusikalist kuulmist, tehnilist taset, pillitooni kvaliteeti, intonatsiooni (teatud pillidel), rütmitunnet, musikaalsust, lavalist olekut
 • Hinnatakse viiepallisüsteemis
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel
 • Eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread
 • Igale erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest)
 • Eksamikomisjoni otsus on lõplik.

Lisainfo:
Saale Kivimaker-Rull
saale.kivimaker-rull@otsakool.edu.ee