Keelpillid

Vastuvõtueksami nõuded 2020 – KEELPILLID

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele 2020

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele 2020

NB! Palun vali endale sobiv aeg klassikasuuna solfedžo sisseastumiskatse sooritamiseks SIIN (põhiõpe).

NB! Palun vali endale sobiv aeg klassikasuuna solfedžo sisseastumiskatse sooritamiseks SIIN (eelõpe).

Sisseastumiskatse toimub Zoom keskkonnas ning selle link saadetakse Sulle päev enne eksamit. Zoom keskkonnas palume valmis olla 5 minutit enne sisseastumiskatse algusaega. Registreerumisel palume märkida oma ees- ja perekonnanimi. Kui tekib vajadus juba valitud aega muuta, palume kirjutada katre.merilaid@otsakool.edu.ee

Vastuvõtueksami nõuded erialas:

Iseenda tutvustuses palume vastata küsimustele:

 • Sinu nimi, millises muusikakoolis ja kui kaua oled oma pilli õppinud?
 • Kas soovid tulla Otsa-kooli eelõppesse või põhiõppesse?
 • Kelle juures soovid pilli õppida?
 • Kas kavatsed Otsa-koolis õppida gümnaasiumi aineid?
 • Miks soovid Otsa-kooli õppima tulla?

Eelõppesse kandideerijad esitavad kava vabal valikul videosalvestisena. Video pikkus on maksimaalselt 10 minutit.

NB! Kui eriolukorra tõttu videosalvestus koos kontsertmeistriga ei ole võimalik, on lubatud esitada teose soolopartii ilma klaverisaateta.

NÕUDED VIDEOSALVESTUSELE:

 • Filmides palume valida rakurss, millel on pilli- ja käteasend selgelt näha.
 • Teosed ja enda tutvustus võivad olla salvestatud eraldi videotena.

Videosalvestuse ja enda tutvustuse lingid palun lisa sisseastumisavalduse juurde.

Viiuli eriala eksamil tuleb esitada videosalvestisena:

 1. I või II-III osa kontserdist või kaks osa klassikalisest sonaadist
 2. pala
 3. etüüd
 4. vabal valikul heliredel kolme oktavi ulatuses. Lisaks kolmkõlad, septakordid, heliredel tertsides, sekstides, oktavites.

Vioola eriala eksamil tuleb esitada videosalvestisena:

 1. etüüd
 2. kaks väiksemat pala
 3. vabal valikul heliredel kahe oktavi ulatuses koos kolmkõladega

Tšello eriala eksamil tuleb esitada videosalvestisena:

 1. Kaks osa barokksonaadist, variatsioonid või osa kontserdist
 2. Etüüd
 3. vabal valikul heliredel kolme oktavi ulatuses, lisaks soovitavalt ka topeltnoodid

Kontrabassi eriala eksamil tuleb esitada videosalvestisena:

 1. kaks etüüdi
 2. kaks erineva karakteriga pala
 3. vabal valikul heliredel ühe oktavi ulatuses, kolmkõlad, dominantseptakord

Kandle eriala vastuvõtunõuded (osaliselt videona, osaliselt eksamipäeval oomi või Skype’i kaudu)

 1. Esitada videos kaks erineva karakteriga pala. Video võib olla lindistatud telefoniga, eestvaates. Mängija isik ja käed peavad olema näha.
 2. Video koos esitatava täpse kavaga saata 25. juuniks kell 10.00.

Eriala eksamil esitada skype või videovestluse teel vahetult etteantud heliredel ja kolmkõlad kolmes tempos (tempod 60, 120, 240) ning akordid kahes tempos (tempod 60 ja 120) kuni 3 võtmemärgiga helistikus (üks duur ja üks moll, ei pruugi olla paralleelsed helistikud).

Eksamil skype või videovestluse kaudu motivatsioonivestlus sisseastujaga, kus vastatakse küsimustele: kus on varem muusikat õppinud, millise õpetaja juures, kas Otsa kooli soovitakse tulla õppima ka gümnaasiumiaineid jms.

Harfi eriala eksamil tuleb esitada videosalvestisena:

 1. kaks erineva karakteriga pala
 2. heliredel vabal valikul või etüüd

Filmida tuleb soovituslikult rakursiga pill umbes 45 kraadi keeratud, mitte liiga otse ja mitte liiga külje pealt.

Klassikalise kitarri eriala eksamil tuleb esitada videosalvestisena:

 1. neli erineva karakteriga pala, soovitav erinevatest ajastutest
 2. etüüd

Sisseastumisvideode ja dokumentide esitamise lõpptähtaeg on 25.06. kell 10.00

(dokumente esitatakse kooli siseveebis).

 

 

Vastuvõtueksami nõuded erialas 2021

Põhiõppe vastuvõtueksami nõuded erialas

Viiuli eriala eksamil tuleb esitada:

 1. I või II-III osa kontserdist või kaks osa klassikalisest sonaadist
 2. kaks erineva karakteriga pala
 3. kaks erinevate štrihhidega etüüdi (detache, martelé, spiccato, staccato ja legato)
 4. heliredelid kolme oktavi ulatuses, kolmkõlad, septakordid, heliredel tertsides, sekstides, oktavites

Vioola eriala eksamil tuleb esitada:

 1. etüüd
 2. kaks väiksemat pala
 3. heliredelid kahe oktavi ulatuses koos kolmkõladega

Tšello eriala eksamil tuleb esitada:

 1. barokksonaat, variatsioonid või osa kontserdist
 2. kaks etüüdi erinevate štrihhidega
 3. heliredelid kolme oktavi ulatuses
 4. kaks erineva karakteriga pala

Kontrabassi eriala eksamil tuleb esitada:

 1. kaks etüüdi
 2. heliredel ühe oktavi ulatuses, kolmkõlad, dominantseptakord
 3. kaks erineva karakteriga pala

Harfi eriala eksamil tuleb esitada:

 1. kaks erineva karakteriga pala
 2. etüüd

Klassikalise kitarri eriala eksamil tuleb esitada:

 1. neli erineva karakteriga pala, soovitav erinevatest ajastutest
 2. etüüd

Eelõppesse kandideerijad esitavad kava vabal valikul.

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele