Keelpillid

Vastuvõtueksami nõuded erialas

Põhiõppe vastuvõtueksami nõuded erialas

Viiuli eriala eksamil tuleb esitada:

 1. I või II-III osa kontserdist või kaks osa klassikalisest sonaadist
 2. kaks erineva karakteriga pala
 3. kaks erinevate štrihhidega etüüdi (detache, martelé, spiccato, staccato ja legato)
 4. heliredelid kolme oktavi ulatuses, kolmkõlad, septakordid, heliredel tertsides, sekstides, oktavites

Vioola eriala eksamil tuleb esitada:

 1. etüüd
 2. kaks väiksemat pala
 3. heliredelid kahe oktavi ulatuses koos kolmkõladega

Tšello eriala eksamil tuleb esitada:

 1. barokksonaat, variatsioonid või osa kontserdist
 2. kaks etüüdi erinevate štrihhidega
 3. heliredelid kolme oktavi ulatuses
 4. kaks erineva karakteriga pala

Kontrabassi eriala eksamil tuleb esitada:

 1. kaks etüüdi
 2. heliredel ühe oktavi ulatuses, kolmkõlad, dominantseptakord
 3. kaks erineva karakteriga pala

Harfi eriala eksamil tuleb esitada:

 1. kaks erineva karakteriga pala
 2. etüüd

Klassikalise kitarri eriala eksamil tuleb esitada:

 1. neli erineva karakteriga pala, soovitav erinevatest ajastutest
 2. etüüd

Eelõppesse kandideerijad esitavad kava vabal valikul.

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele alates 2020

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele alates 2020