Pärimusmuusik (Maailmamuusik)

PÄRIMUSMUUSIKA (MAAILMAMUUSIKA) ERIALA VASTUVÕTUKATSED EEL- JA PÕHIÕPPELE:

Soovides kandideerida eel- või põhiõppe instrumentalisti erialale, tuleb põhieksamile pääsemiseks sooritada SISSEASTUMISEKSAM, mis koosneb solfedžo eksamist ja eriala eksamist ning Eesti keele testist (29.06 – sooritavad kõik kandidaadid, kes pole omandanud haridust eesti õppekeelega koolis).

ERIALA EKSAMI NÕUDED:
MM eriala vastuvõtueksam toimub kahes osas:

 • videofailid linkidena
 • essee e-maili teel + Zoom (online)
 1. Kirjutada essee (u 150 sõna) teemal “Miks ma tahan Otsa kooli õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.
  Essees märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse. Palume kirjeldada oma eelnevat muusikaalast kokkupuudet (eelnev muusikakool ja/või pilliõpetaja, instrument(id), mida olete õppinud, millised on erialased eeskujud, milline on suhe solfedžoga) Lisaks palume kirjeldada oma erialaga seotud tulevikuplaane.
 2. Videosalvestada kaks erineva karakteriga pala, milleks on:
  • vabalt valitud pala (tehnilise võimekuse näitamine)
  • vabalt valitud pala maailma rahvaste muusikast
 3.  Suuline eksam
  noodist lugemine (prima vista) oma erialainstrumendiga (laulja laulab noodinimedega)
  kuulmise test – kuulmise järgi oma pillil järele mängida 5 erineva raskusastmega meloodiakatket (laulja laulab häälega)

Eksamil hinnatakse pillimängija/laulja muusikalist kuulmist, pillitooni/hääletooni kvaliteeti, intonatsiooni (teatud pillidel), rütmitunnet, tehnilist võimekust, muusikalist mälu ja noodist lugemist. Kõik eksamil nõutu tuleb esitada peast (ka videosalvestustel). Eksamikomisjon vestleb kandidaatidega ning vajadusel küsib ka lisaküsimusi.

HINDAMINE

 • Vastuvõtueksamit hindavad MM õppekava õpetajatest moodustatud erialakomisjon
 • Hinnatakse kümnepallisüsteemis
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel
 • MM eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread
 • MM erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest)
 • Vastuvõtukomisjoni otsuse saab iga kandidaat teada õppeinfosüsteemist
 • Eksamikomisjoni otsus on lõplik

Lisainfo:
Maarja Soomre
E-post: maarja.soomre@otsakool.edu.ee

 

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos

Eeltingimus eksamile pääsemiseks: riputa üles ja saada võimalikult varakult (hiljemalt 20.06.2021) link 3 x 1 min videotega aadressile tonu.laikre@otsakool.edu.ee

 1. Intervallid
 2. Noodid
 3. Akordid klaviatuuril

Kuidas, mida, kui palju – vt selgitustega videot (SIIN)
Kui need kolm ülesannet on nõuetekohaselt sooritatud, siis võid rütmimuusika solfedžo vastuvõtueksamil osaleda (27.06 – 28.06.2021).

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos rütmimuusika suunal EELÕPE (video asub SIIN). Eeltingimus eksamile pääsemiseks: saada 1 min video või video link aadressile martin.kuusk@otsakool.edu.ee  Saada oma 1 min video palun võimalikult varakult (hiljemalt 20.06.2021).

Sisseastumiseksam (alates 21.06 toodud tabelis õpilasele etteantud
kellaaeg, igaühel 5 – 7 minutit). 

 1. Intervallide kuuldeline eristamine oktaavi piires (v.2 – p.8) aeg 1 minut. Mängin iga intervalli 2x.
 2. Nootide asukoha tundmine (E2 – A5) ning akordide määramine
  klaviatuuril (lühikontroll)
 3. Õpetaja poolt ettemängitud meloodialõigu järgilaulmine (õpilane valib endale sobivad nimetused):
  * numbritega (1,2,3…7) / jo-le-mi…ti / do-re-mi…si / c,d,e… b (h)
  * Täiesti algajad – võite laulda ka näit „la-la-la”, sel juhul antud ülesandes miinimumpunktid (1 p)

Kohtume pärast eeltingimuste täitmist eksamil!

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos rütmimuusika suunal EELÕPE (video asub SIIN)

NB! Korduma kippuvad küsimused solfedžos (video asub SIIN)

Lisainfo:
Tõnu Laikre
E-post: tonu.laikre@otsakool.edu.ee

Pärimusmuusik (maailmamuusik)