Rütmimuusika suuna erialad 5.-9.klass koos põhiharidusega

Mida teha rütmimuusika suuna erialale kandideerimiseks?

 1. Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid;
 2. Sooritada vastuvõtueksam solfedžos;
 3. Juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele test;
 4. Sooritada vastuvõtueksam erialas.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Katsetele pääsemise eelduseks on see, et sisseastuja on saanud eelnevat muusikaharidust (on käinud nt. muusikakoolis, -stuudios või eraõpetaja juures). Teab elementaarset muusikateooriat, oskab mängida mingit pilli. 

Eelistatud on varem õpitud pilli õppimise jätkamine, kuid erandkorras on võimalik ka sisse astumisel vahetada eriala instrumenti. Instrumendi vahetamise soovist palume eelnevalt konsulteerida rütmimuusika õppejuhiga.

5.-9.klass

Erialaeksam (basskitarr, kitarr, klaver, laul, puhkpillid, akordion, viiul*, löökpillid vt. alt)

*rütmimuusika viiuli erialal saab alustada õpinguid alates 8. või 9.klassist, eeldusel, et eelnevalt on omandatud muusikakooli vanema astme (VI-VII) lõpetaja tase.

 • Esitada kaks erineva karakteriga pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid. Lood võib esitada üksi, saate instrumendiga või fonogrammiga. Üks esitatavatest paladest võib olla etüüd. Laulu erialale astujatel palume vähemalt ühe loo kahest esitada a’capella.
 • Esitada kaks heliredelit sisseastuja omal valikul (minimaalselt 2 võtmemärgiga) v.a löökpillid ja laul
 • Noodist lugemine ehk prima vista viiulivõtmes. (bassi erialale astuja bassivõtmes) 
 • Kuulmise test – kuulmise järgi oma pillil järele mängida erineva raskusastmega meloodiakatkeid. 
 • Rütmi imitatsiooni test – järele koputada või plaksutada erineva raskusastmega rütmiharjutusi.
 • Vestlus, mille käigus selgitatakse välja õpimotivatsioon ja huvi rütmimuusika valdkonna vastu

Erialaeksam (löökpillid/trummikomplekt)

 • Esitada üks kahest: 
  • a) vabas vormis trummisoolo kestusega 1-2 minutit, mis kõige paremini iseloomustab sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid. Trummisoolo võiks sisaldada mingis mahus ka meetrumi hoidmist (mingi trummigruuvi hoidmist ja trummifillide kasutamist) 
  • b) vabalt valitud loo trummipartii esitamine üksi või saatega/fonogrammiga. 
 • Esitada ettevalmistatud etüüd soolotrummil.
 • Noodist lugemine soolotrummi ja trummikomplektiga (prima vista). Lihtsate trummigruuvide (trummibiit, trummirütm) noodist lugemine ja soolotrummi noodi lugemine.
 • Rütmi imitatsiooni test. Järele koputada või plaksutada erineva raskusastmega rütmiharjutusi.
 • Vestlus, mille käigus selgitatakse välja õpimotivatsioon ja huvi rütmimuusika valdkonna vastu.

 

Lisainfo
Maarja Soomre
maarja.soomre@otsakool.edu.ee