Klaver

Vastuvõtueksami nõuded 2020 

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele 2020

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele 2020

NB! Palun vali endale sobiv aeg klassikasuuna solfedžo sisseastumiskatse sooritamiseks SIIN (põhiõpe)

NB! Palun vali endale sobiv aeg klassikasuuna solfedžo sisseastumiskatse sooritamiseks SIIN (eelõpe)

Sisseastumiskatse toimub Zoom keskkonnas ning selle link saadetakse Sulle päev enne eksamit. Zoom keskkonnas palume valmis olla 5 minutit enne sisseastumiskatse algusaega. Registreerumisel palume märkida oma ees- ja perekonnanimi. Kui tekib vajadus juba valitud aega muuta, palume kirjutada katre.merilaid@otsakool.edu.ee

Vastuvõtueksami nõuded erialas:

Eelõppe klaveri eriala eksamil tuleb esitada:

Esitada peast kaks teost:

 1. polüfooniline teos
 2. pala

Teosed tuleb salvestada videole ja saata koos sisseastumisavalduse ankeedis olevaid juhiseid järgides (hiljemalt 25.06 kell 10.00)

Põhiõppe klaveri eriala eksamil tuleb esitada:

Esitada peast kaks teost:

 1. polüfooniline teos
 2. etüüd

Teosed tuleb salvestada videole ja saata koos sisseastumisankeediga ankeedis olevaid juhiseid järgides (hiljemalt 25.06 kell 10.00)

NÕUDED VIDEOSALVESTUSELE:

 • Video peab näitama õpilaskandidaati klaveri taga istumas, kusjuures käed peavad klaviatuuril näha olema.
 • Teosed võib esitada kahel eri videol või ühel ja samal videol.
 • Video ei tohi olla toimetatud.
 • Video tehniline teostus tuleb valida vastavalt õpilase võimalustele, kuid selle kvaliteet peab võimaldama sisseastumiskomisjonil hinnata mänguoskusi.
 • Video tuleb esitada eelnevalt oma konsulteerivale õpetajale, et saaks eelnevalt hinnata, kas antud video põhjal on võimalik sisseastumiseksamit teha (palume seda teha 18. juuniks).

Probleemide ja küsimuste korral palume kindlasti neist teada anda aadressil piret.vainmaa@otsakool.edu.ee

Sisseastumisvideode ja dokumentide esitamise lõpptähtaeg on 25.06. kell 10.00

(dokumente esitatakse kooli siseveebis).

Kontakt: Piret Väinmaa piret.vainmaa@otsakool.edu.ee

Klavessiini eriala eksamil tuleb esitada:

 1. J. S. Bachi kolmehäälne inventsioon või prelüüd ja fuuga
 2. kaks erineva karakteriga pala

NÕUDED VIDEOSALVESTUSELE:

 • Kava võib esitatada noodist.
 • Klavessiinimängu oskuse puudumisel võetakse erialale vastu ka klaveri erialaeksami sooritamise alusel.
 • Video võib niisiis klavessiini või klavessiinimängu oskuste puudumisel salvestada ka klaveril.

Oreli eriala eksamil tuleb esitada:

 1. üks J. S. Bachi orelikoraal
 2. vabalt valitud teos

Kava esitatakse noodist. Videosalvestus peab olema teostatud pedaal-klaviatuuriga orelil. Orelimängu oskuse puudumisel võetakse erialale vastu ka klaveri erialaeksami sooritamise alusel.

 

 

 

Vastuvõtueksami nõuded erialas 2021

Põhiõppe klaveri eriala eksamil tuleb esitada:

 1. polüfooniline teos
 2. suurvorm
 3. etüüd

Konsultatsioonis kontrollitakse heliredeleid ja noodilugemise oskust.

Eelõppe klaveri eriala eksamil tuleb esitada:

 1. polüfooniline teos
 2. etüüd
 3. vabalt valitud teos

Klavessiini eriala eksamil tuleb esitada:

 1. J. S. Bachi kolmehäälne inventsioon või prelüüd ja fuuga
 2. süit või variatsioonid
 3. kaks erineva karakteriga pala

Kava esitatakse noodist. Kontrollitakse noodilugemise oskust. Klavessiinimängu oskuse puudumisel võetakse erialale vastu ka klaveri erialaeksami sooritamise alusel.

Oreli eriala eksamil tuleb esitada:

 1. üks J. S. Bachi orelikoraal
 2. vabalt valitud teos

Kava esitatakse noodist. Kontrollitakse noodilugemise oskust.  Orelimängu oskuse puudumisel võetakse erialale vastu ka klaveri erialaeksami sooritamise alusel.

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele