Klaver

Vastuvõtueksami nõuded erialas

Põhiõppe klaveri eriala eksamil tuleb esitada:

 1. polüfooniline teos
 2. suurvorm
 3. etüüd

Konsultatsioonis kontrollitakse heliredeleid ja noodilugemise oskust.

Eelõppe klaveri eriala eksamil tuleb esitada:

 1. polüfooniline teos
 2. etüüd
 3. vabalt valitud teos

Klavessiini eriala eksamil tuleb esitada:

 1. J. S. Bachi kolmehäälne inventsioon või prelüüd ja fuuga
 2. süit või variatsioonid
 3. kaks erineva karakteriga pala

Kava esitatakse noodist. Kontrollitakse noodilugemise oskust. Klavessiinimängu oskuse puudumisel võetakse erialale vastu ka klaveri erialaeksami sooritamise alusel.

Oreli eriala eksamil tuleb esitada:

 1. üks J. S. Bachi orelikoraal
 2. vabalt valitud teos

Kava esitatakse noodist. Kontrollitakse noodilugemise oskust.  Orelimängu oskuse puudumisel võetakse erialale vastu ka klaveri erialaeksami sooritamise alusel.

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele alates 2020

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele alates 2020