Klaver

Vastuvõtueksami nõuded erialas 2021

Teosed tuleb salvestada videole ja saata koos sisseastumisankeediga ankeedis olevaid juhiseid järgides.

Eelõppe klaveri eriala eksamil tuleb esitada peast:

 1. polüfooniline teos
 2. pala

Põhiõppe klaveri eriala eksamil tuleb esitada peast:

 1.  polüfooniline teos
 2. etüüd

Teosed tuleb salvestada videole ja saata koos sisseastumisankeediga ankeedis olevaid juhiseid järgides.

Klavessiini eriala eksamil tuleb esitada:

 1. J. S. Bachi kolmehäälne inventsioon või prelüüd ja fuuga
 2. kaks erineva karakteriga pala

Kava võib esitatada noodist. Klavessiinimängu oskuse puudumisel võetakse erialale vastu ka klaveri erialaeksami sooritamise alusel. Video võib niisiis klavessiini või klavessiinimängu oskuste puudumisel salvestada ka klaveril.

Oreli eriala eksamil tuleb esitada:

 1. J. S. Bachi koraalieelmängu või prelüüdi ja fuuga
 2. teose romantismiajastust või kaasajast

Kava võib esitada noodist, videol peavad olema näha esitaja käed ja jalad.

Nõuded videosalvestusele:

 • Video peab näitama õpilaskandidaati klaveri, klavessiini, oreli taga istumas, kusjuures käed peavad klaviatuuril näha olema. Teosed võib esitada kahel eri videol või ühel ja samal videol.
 • Video ei tohi olla toimetatud.
 • Video tehniline teostus tuleb valida vastavalt õpilase võimalustele, kuid selle kvaliteet peab võimaldama sisseastumiskomisjonil hinnata mänguoskusi.
 • Video tuleb esitada eelnevalt oma konsulteerivale õpetajale, et saaks eelnevalt hinnata, kas antud video põhjal on võimalik sisseastumiseksamit teha.

—-

Eksamil hinnatakse sisseastuja muusikalist kuulmist, tehnilist taset, pillitooni kvaliteeti, intonatsiooni (teatud pillidel), rütmitunnet, musikaalsust, lavalist olekut.

 HINDAMINE

 • Vastuvõtueksamit hindab vastava eriala õpetajatest moodustatud erialakomisjon
 • Hinnatakse kümnepallisüsteemis
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel
 • Eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread
 • Igale erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest)
 • Vastuvõtukomisjoni otsuse saab iga kandidaat teada SAISist alates 5. juulist 2021
 • Eksamikomisjoni otsus on lõplik.

 

Probleemide ja küsimuste korral palume kindlasti neist teada anda aadressil piret.vainmaa@otsakool.edu.ee

 

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele