JÄTKUÕPE – Rütmimuusik: Muusikaproduktsioon (1-aastane jätkuõpe)

RÜTMIMUUSIK¹ – Õppetöö toimub neljapäeviti ja reedeti.

¹Rütmimuusika õppekava võimaldab spetsialiseerumist muusikaprodutsendi või ansambli juhendaja erialale.

Muusikaproduktsiooni erialale on oodatud huvilised, kes soovivad arendada ennast ühes muusikamaailma kõige põnevamas valdkonnas. Muusikaproduktsiooni jätkuõpe on uus suund Otsa kooli rütmimuusika osakonnas, mille eesmärk on koolitada mitmekülgsete helitehnoloogia alaste teadmiste ja praktiliste oskustega spetsialiste, kes on nõutud nii kaasaegses helistuudios, reklaami agentuurides, helitehnilisi teenuseid pakkuvates ettevõtetes kui ka raadios ning televisioonis.

Läbi õppetöö koos tänapäevaste digitaalsete salvestustehnikate, programmide ning oma ala spetsialistidega õpitakse kuidas tulla toime kiirelt muutuvas muusika loome, laulukirjutamise ning produktsiooni maailmas. Lisaks stuudiotööle ja produtseerimisele arendatakse ka omal valikul instrumendi või vokaali oskusi ning antakse võimalus osaleda ansambli töös nii muusiku kui helirežissöörina.

Salvestusel parima tulemuse saavutamiseks läheb tarvis erilisi oskusi. Peale tehniliste ja muusikaliste teadmiste peab olema sotsiaalselt võimeline kohanema ja oskama ümber käia erinevate isiksuste tüüpidega. Produktsiooni kursusel treenitakse kriitilist kõrva kvaliteedi suhtes ning õpitakse kuidas aidata muusikutel saavutada oma maksimaalne potentsiaal.

Koostöös paralleelselt algava muusika ettevõtluse erialaga, muusikutega ning partnerkoolidega luuakse õppekava lõpuks kogumik album, mis peegeldab reaalset protsessi käiku ja annab ülevaate loomingu erinevatest etappidest ja tahkudest.

Õppejõududena on kava läbi viimas

 • muusikaprodutsent ja laulukirjutaja Taavi Paomets
 • külalisõppejõududena
  • Eesti üks produktsiivsemaid muusikaprodutsente Sander Mölder
  • nõutud mixija nii Eestis kui väljaspool – José Neves
  • produtsent ja DJ Bert Prikenfeld
  • muusik ja laulukirjutaja Erki Pärnoja

Õppekava rikastavad festivalid, konkursid ja õpitoad.

Õppima ootame muusika erialade 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentsidega isikuid, kellel on vähemalt keskharidus.
Õppetöö toimub neljapäeviti ja reedeti.

Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:

 • Kirjalik (CV, motivatsioonikiri, salvestatud demo: omalooming, mis peab sisaldama rütm, bass, harmoonia, meloodia; min pikkus 1 min) saata hiljemalt 19. juuniks 2020 e-postile produktsioon@otsakool.edu.ee
 • Musikaalsustest ja vestlus 26.juuni 2020 valitud kandidaatidega.
  • Erinevate instrumentide ja tämbrite eristamine kuulmise järgi
  • Rütmika- erinevate ettemängitud rütmifaktuuride imiteerimine
  • Soovi korral ühe muusika pala esitamine vabalt valitud instrumendil või lauldes
  • Vestluse alusel hinnatakse sisseastuja muusikaproduktsiooni alaseid teadmisi ja oskusi ning huvi ja motivatsiooni muusikaproduktsiooni õppimiseks.

Vaata muusikaproduktsiooni eriala tutvustavat klippi SIIT: (2019/2020 muusikaproduktsiooni õpilased)

Vaata lisa

https://otsakool.edu.ee/oppekavad/
https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/dokumentide-esitamine/
https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/vastuvott/
https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/vastuvotukatsed/