JÄTKUÕPE – Muusikaettevõtluse spetsialist (1-aastane jätkuõpe)

Tutvustus

MUUSIKAETTEVÕTLUSE SPETSIALISTÕppetöö toimub peamiselt esmaspäeviti ja neljapäeviti.

Muusika on üks suuremaid ja mitmekülgsemaid kultuurialasid nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt ning ettevõtlusel on selles oluline osa. Muusikavaldkonnas kujundavad täna ettevõtete tegevuse sisu ja võimalusi mõningad suured suundumused, nagu salvestatud muusika digitaalse levi suur ja üha kasvav osakaal; tehnoloogia arengud alates ühismeediast lõpetades autotööstusega; üldine tendents valdkondadevaheliseks koostööks jm. Edukas muusikaettevõtja peab esmalt mõistma valdkonna toimimisloogikat, samas hoidma kätt pulsil kiiretel muutustel nii valdkonnas endas kui ka väljaspool, märkama tühimikke ja leidma loovaid lahendusi nende täitmiseks, olema paindlik ning samal ajal sihikindel oma ärimudeli arendamisel. See on keerukas, aga ka äärmiselt põnev ja võimalusterohke valdkond, kus täna tegutseda. Hoolimata valdkonna suurusest ja tähtsusest pole huvilistel olnud seni võimalust Eestis muusikaettevõtluse alal end täiendada.

Õpingute kirjeldus

Muusikaettevõtluse spetsialisti õpe toimub 1-aastase jätkuõppena, mis eeldab lisaks keskharidusele muusikavaldkonnas toimetamise kogemusi.
Õpe annab ajakohase ülevaate kaasaegse muusikaettevõtluse toimimisest ning toetab valdkonnas tegutsemist juba õpingute ajal.
Õpingud kestavad septembrist juunini ning on tasuta.

Õppekava on jaotatud kahte ossa:

 • I semestril käsitletakse sissejuhatavalt kõiki peamisi muusikaettevõtluse teemasid ja valdkondi;
 • II semestril viib iga õpilane ellu oma projekti, mille teema sisu valitakse ja valmistatakse ette esimese semestri lõpuks.

Õppetöö käib peamiselt kahel päeval nädalas – esmaspäeviti ja neljapäeviti, mil läbitakse põhiained ja kohustuslikud valikained, lisandub iseseisev töö individuaalselt ja grupis, oma projekti elluviimine ning vabalt valitavad valikained, mis võivad aset leida ka teistel nädalapäevadel.
Õppekava on valminud ja viiakse ellu koostöös Eesti muusikaettevõtete esindusorganisatsiooni ja muusikavaldkonna arenduskeskusega Music Estonia.
Ekspertidena on kaasatud mitmed Eesti muusikavaldkonna praktikud, näiteks:

 • Karl Sirelpuu (Made In Baltics Entertainment)
 • Toomas Olljum (Made In Baltics Entertainment, 311.ee)
 • Tambet Mumma (Moonwalk)
 • Henrik Ehte (Funk Embassy, Lexsoul Dancemachine, Rita Ray)
 • Thea Zaitsev (TierMusic)
 • Liina Tammepõld (turundus- ja kommunikatsioonijuht, koostööpartnerid Tallinn Music Week, Positivus Festival, L Tips Agency, Ewert and The Two Dragons jt)
 • Liisi Voolaid (muusikavaldkonna kommunikatsioonispetsialist, koostööpartneriteks Öed, Anett, Liisi Koikson jt, kolumnist väljaannetes Edasi.org ja Säde)
 • Maarit Kangron (Eesti Kontsert)
 • Toomas Seppel (Hedman Partners)
 • Virgo Sillamaa (European Music Exporters Exchange, EAÜ)
 • Eva Saar (Jazzkaar)
 • Reelika Lelle (Sony Music Baltics, Breach Media)
 • Magnus Müürsepp (Prolab Productions)
 • Mihkel Sirelpuu (Smuuv Records)
 • Jaan Kruusma (7Blaze)
 • Maarja Merivoo-Parro (ERR)

Mida teha erialale kandideerimiseks?

Ootame Sind õppima, kui Sul on 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või eelnev muusikavaldkonnas toimetamise kogemus (ettevõtja, tööandja, praktikandi või vabatahtlikuna), kellel on vähemalt keskharidus ning selge motivatsioon ja kindel soov tegutseda muusikavaldkonnas ka pärast õpinguid.

VASTUVÕTUEKSAM koosneb kahest voorust:

 • I osa – lisada sisseastumisavalduse juurde
  • CV, kus on välja toodud asjakohased õpingud ja kogemused
  • motivatsioonikiri selgitusega, miks soovid õppima asuda antud õppekava
 • II osa – vestlus, kuhu kutsutakse valitud kandidaadid

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

 

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Kandidaadile:

 • Esita sisseastumise avaldus ja nõutavad dokumendid etteantud keskkonnas.
 • Küsimuste korral võta ühendust maarja.soomre@muba.edu.ee