Projektid – EL fondide rahastus

Projekt “Videosillad muusikaõppes” (2014 – 2021)

Projektiga “Videosillad muusikaõppes” (2014 – 2021) tuuakse Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli,  Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli ja Tallinna Muusikakeskkooli õpilasteni parimad praktikad üle maailma videosildade kaudu.

Viitevaba heli ja video ülekandetehnoloogia LoLa (low latency) on tehnoloogia, mis võimaldab õpilastel osaleda reaalajas proovides, loengutes ning tippõppejõudude ja -artistide meistriklassides mistahes maailma paigas. LoLa on Triestes asuva Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini ja Italian Research and Academic Networki arendatav viibevaba videoedastuse tarkvara. Nimi tuleneb sõnadest low latency.

Lisaks LoLa komplektidele on “Videosillad muusikaõppes” projekti raames soetatud ka lihtsama tehnika ja Zoom tarkvara komplektid, mis võimaldavad ülekannete korraldamist ka napimates tingimustes, kuigi alati mitte nii viibevabalt ja kvaliteetselt kui LoLa süsteemi kasutades.

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest meetmest „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt (Klass+)“. Projekti viiakse ellu perioodil september 2018 – detsember 2021. Kogumaksumus on 129 000 eurot.