Kooli nõukogu

Kooli nõukogu on kinnitatud direktori  käskkirjaga 26. august 2019 nr 1-2/63.

Nõukogu koosseis:

  1. Ivo Lille (direktor, nõukogu juhataja);
  2. Heli Tohver (õppejuht);
  3. Hain Hõlpus (õpetaja, töötajate usaldusisik);
  4. Marie Luhamäe (õpilasesinduse liige);
  5. Maarika Terep (personalijuht);
  6. Andres Eesik (IT- ja finantsjuht);
  7. Tiina Välja (õpetaja, õppekavade arendusjuht)