Kooli nõukogu

Kooli nõukogu on kinnitatud direktori  käskkirjaga 21. oktoober 2021 nr 1-2/23.

Nõukogu koosseis:

  1. Mare Pihel (direktori kt, nõukogu juhataja);
  2. Andres Eesik (IT- ja finantsjuht, direktori asetäitja);
  3. Anti Sirkel (haldusjuht, direktori asetäitja);
  4. Sandra Helena Valdma (õpilasesinduse liige);
  5. Lembi Mets (õpetaja, töötajate usaldusisik);
  6. Heli Tohver (õppejuht, direktori asetäitja);
  7. Katre Merilaid (muusika- ja üldhariduse õppekogukonna juht);
  8. Maarja Soomre (rütmimuusika õppekogukonna juht);
  9. Reet Sukk (klassikalise muusika õppekogukonna juht).