Kooli nõukogu

Kooli nõukogu on kinnitatud direktori  käskkirjaga 10. november 2020 nr 1-2/82.

Nõukogu koosseis:

  1. Ivo Lille (direktor, nõukogu juhataja);
  2. Andres Eesik (IT- ja finantsjuht, direktori asetäitja);
  3. Anti Sirkel (haldusjuht, direktori asetäitja);
  4. Eleri-Sirje Treiman (õpilasesinduse liige);
  5. Hain Hõlpus (õpetaja, töötajate usaldusisik);
  6. Heli Tohver (õppejuht, direktori asetäitja);
  7. Katre Merilaid (muusika- ja üldhariduse õppekogukonna juht);
  8. Maarja Soomre (rütmimuusika õppekogukonna juht);
  9. Reet Sukk (klassikalise muusika õppekogukonna juht).