III MUUSIKALAAGER – SUVEKOOL 11. – 15. augustil Paunküla Audentese spordibaasis

5-päevane SUVEKOOL on ANSAMBLIPÕHINE

Oodatud õpilased alates 10. eluaastast

 • orkestripillide mängijad (keelpillid, puhkpillid)
 • kandle, akordioni mängijad
 • klassikalised lauljad

SUVEKOOLI maksumus sisaldab:

 • ööbimine Paunküla Audentese spordibaasis (4 päeva)
 • toitlustus 3x päevas
 • orkestriproove
 • erialatunde
 • vaba improvisatsiooni
 • Alexanderi tehnika tunde
 • suvekooli jooksul ja lõpus toimuvad kontserdid
 • spordialane tegevus, ujumine jms

LAAGRI MAKSUMUS:

 • 1. mai – 26. juuni 2020 hind 100 EUR
 • Otsa kooli eelõppe õpilastele kehtib hind 80 EUR

REGISTREERI LAAGRISSE SIIN:

https://forms.gle/fpY56ZS713p2rb9j9

11 – 15. augustil 2020 toimuva Otsa kooli suvelaagri osalejatele ettemaksu tegemiseks andmed (ainult FÜÜSILISTELE ISIKUTELE, selgitusse osaleja andmed):

Pank: SEB Pank
Saaja: Rahandusministeerium
IBAN: EE891010220034796011
Viitenumber: 2800082569
Selgitus: G. Otsa kooli suvelaagri osalustasu EESNIMI PEREKONNANIMI (ik ISIKUKOOD)

Info Facebookis

INFO VENE KEELES:

Koolimaja on suletud õppeaasta lõpuni!

Alates 18. mai 2020 on võimalik kooli ruume kasutada kokkulepitud graafiku alusel ainult lõpetajatel kutseeksami sooritamiseks järgides konkreetseid reegleid ja tingimusi. Nimekirjad ja graafikud kooskõlastatakse õppekogukondade juhtidega ja koolimajja pääseb ainult kokkulepitud kellaajalise graafiku ja nimekirja alusel.

Kogu kooli õppetöö kestab õppeaasta lõpuni distantsõppes.

RAAMATUID saab tagastada eelnevalt kokkulepitud ajal, palun kirjuta raamatukogu@otsakool.edu.ee

 • T: kell 15.00 – 17.00
 • N: kell 10.00 – 12.00

PILLIDE tagastamiseks palun kirjuta anti.sirkel@otsakool.edu.ee, et kokku leppida võimalik tagastamise aeg.

 • Sisseastumise eksamid toimuvad veebivahendeid kasutades ja ka kõik vajalikud sisseastumisdokumendid tuleb esitada koos avaldusega elektroonselt.
 • Sisseastumise kohta info leiate SIIT:

NÜÜD AVATUD! Elektroonilise sisseastumise avalduse ja dokumentide vastuvõtt!

Kõik dokumendid tuleb lisada e-avaldusele

 • PÕHIÕPPESSE kandideerijatel tuleb esitada:
 1. elektrooniline sisseastumise avaldus;
 2. isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass);
 3. eelmise haridusastme lõpetamist tõendav dokument;
 4. dokumendifoto (3×4 cm);
 5. vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine.
 • EELÕPPESSE kandideerijatel tuleb esitada:
 1. elektrooniline sisseastumise avaldus;
 2. isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass);
 3. üldhariduskooli klassitunnistus lõpetatud klassi tõendamiseks;
 4. põhikooli lõputunnistus, kui kandidaadil on põhikool lõpetatud;
 5. dokumendifoto (3×4 cm);
 6. vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine.
 • JÄTKUÕPPESSE kandideerijatel tuleb esitada:
 1. elektrooniline sisseastumise avaldus;
 2. isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass)
 3. eelmise haridusastme lõpetamist tõendav dokument;
 4. dokumendifoto (3×4 cm).

Avaldust ja sisseastumise dokumente saab esitada ainult elektroonselt.

VAATA LISAKS:

ÕPPEKAVAD

INFO SISSEASTUJALE

ÕPPEKAVADE VASTUVÕTUNÕUDED

https://www.facebook.com/otsakool/

https://www.instagram.com/otsakool/

UUS õppekava! Koorijuht (1-aastane jätkuõpe)

KOORIJUHT – Õppetöö toimub reedeti ja individuaaltunnid kokkuleppel õpetajaga.

Õppekava avatakse 2020/ 2021. õppeaastal ning õppimise eelduseks on keskhariduse ja koorijuht 4. taseme kutseõppe või sellele vastavate pädevuste olemasolu. 5. taseme õpe sobib nii keskastme muusikakooli lõpetanuile kui ka muusikaringi või huvikooli õpetajale.

Jätkuõpe on 1-aastane õpe, mis koosneb järgnevatest moodulitest:

Kooridirigeerimise moodul, kus keskendutakse koorijuhi individuaalsete oskuste edasi arendamisele – dirigeerimistehnika, hääleseade, partituurimäng
Töö kooriga – Selle mooduli põhirõhk on kooriproovi praktika juhendamine (kõik praktikad toimuvad väljaspool kooli). Lisaks õppekava ainus grupitund kooritöö metoodika süvakursus, kus täiendatakse enda teadmisi kooriproovi ettevalmistuses ja edukas läbiviimises.
Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas – Õpitee moodul on tihedalt seotud töö kooriga mooduliga. Õpitee moodulis juhendatakse õpilast kontserdi korralduse, koori kui organisatsiooni juhtimises jms praktilistes toimingutes.
Valikaineid saab valida teiste erialade õppekavade juurest vastavalt oma soovile.

Vastuvõtukatsed toimuvad kahes osas ja elektroonselt:

I osa – lisada link sisseastumisavalduse juurde
CV, kus on välja toodud vaid asjakohased õpingud ja kogemused
motivatsioonikiri näitamaks sisseastuja huvi ja põhjuseid, miks soovid õppima asuda koorijuhi eriala
II osa – motivatsioonivestlus kandidaadiga Zoomi vahendusel 27.juunil

Vaata lisa:

https://otsakool.edu.ee/oppekavad/
https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/dokumentide-esitamine/
https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/vastuvott/
https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/vastuvotukatsed/

Veebikonsultatsioonid sisseastujatele!

VEEBIKONSULTATSIOONID sisseastujatele toimuvad

 • laupäeval, 2. mail 2020 (NB! 2. mai registreerumine lõpeb 29. aprillil kell 17.00)
 • laupäeval, 9. mail 2020 (NB! 9. mai registreerumine lõpeb 8. mail kell 15.00)

NB! Vajalik EELREGISTREERIMINE
http://bit.ly/3aPtjOK

2. mai 2020 AJAKAVA

NB! Kõik konsultatsioonid toimuvad Zoom veebikeskkonnas.

Kuidas liituda:
Enne konsultasiooni on vajalik laadida alla ZOOM äpp arvutisse (Zoom Client for meetings): https://zoom.us/download

kell 10.00  Infopooltund kõigile
kell 10.30 – 11.30 Rütmimuusika põhiõppe solfedžo konsultatsioon (õppekavad: rütmimuusik, rütmimuusika laul, helindaja)
kell 11.30 – 12.30 Klassikalise muusika põhiõppe solfedžo konsultatsioon (õppekavad: interpreet, klassikaline laul, koorijuhtimine, klaverihäälestaja-tehnik, komponist, muusikateoreetik)
kell 13.00 Eriala konsultatsioonid

NB! Veebikonsultatsiooni (Zoom) link saadetakse registreerunud osalejatele päev enne veebiseminari toimumist e-posti aadressile

Vaata 2. mai 2020 veebikonsultatsiooni salvestust Zoomis SIIT:

9. mai 2020 AJAKAVA

kell 10.00  Infopooltund kõigile
kell 10.30 – 11.30 Rütmimuusika eelõppe solfedžo konsultatsioon (õppekavad: rütmimuusik, rütmimuusika laul, helindaja)
kell 11.30-12.30 Klassikalise muusika eelõppe solfedžo konsultatsioon (õppekavad: interpreet, klassikaline laul, koorijuhtimine, klaverihäälestaja-tehnik, komponist, muusikateoreetik)
kell 13.00 Eriala konsultatsioonid

Vaata 9. mai 2020 veebikonsultatsiooni salvestust Zoomis SIIT:

 

ÕPPEKAVAD

INFO SISSEASTUJALE

Tule omanda professionaalse muusiku elukutse Otsa koolis!

Lisainfo: heli.tohver@otsakool.edu.ee või tel 5683 0540

Avatud uste päev on asendatud veebikonsultatsioonidega!

VEEBIKONSULTATSIOONID sisseastujatele toimuvad

 • laupäeval, 2. mail 2020 (NB! 2. mai registreerumine lõpeb 29. aprillil kell 17.00)
 • laupäeval, 9. mail 2020 (NB! 9. mai registreerumine lõpeb 8. mail kell 15.00)

2. mai 2020 AJAKAVA

NB! Kõik konsultatsioonid toimuvad Zoom veebikeskkonnas.

Kuidas liituda:
Enne konsultasiooni on vajalik laadida alla ZOOM äpp arvutisse (Zoom Client for meetings): https://zoom.us/download

kell 10.00  Infopooltund kõigile
kell 10.30 – 11.30 Rütmimuusika põhiõppe solfedžo konsultatsioon (õppekavad: rütmimuusik, rütmimuusika laul, helindaja)
kell 11.30 – 12.30 Klassikalise muusika põhiõppe solfedžo konsultatsioon (õppekavad: interpreet, klassikaline laul, koorijuhtimine, klaverihäälestaja-tehnik, komponist, muusikateoreetik)
kell 13.00 Eriala konsultatsioonid

NB! Veebikonsultatsiooni (Zoom) link saadetakse registreerunud osalejatele päev enne veebiseminari toimumist e-posti aadressile

9. mai 2020 AJAKAVA

kell 10.00  Infopooltund kõigile
kell 10.30 – 11.30 Rütmimuusika eelõppe solfedžo konsultatsioon (õppekavad: rütmimuusik, rütmimuusika laul, helindaja)
kell 11.30-12.30 Klassikalise muusika eelõppe solfedžo konsultatsioon (õppekavad: interpreet, klassikaline laul, koorijuhtimine, klaverihäälestaja-tehnik, komponist, muusikateoreetik)
kell 13.00 Eriala konsultatsioonid

NB! Veebikonsultatsiooni (Zoom) link saadetakse registreerunud osalejatele päev enne veebiseminari toimumist e-posti aadressile

ÕPPEKAVAD

ÕPPEKAVAD

INFO SISSEASTUJALE

Tule omanda professionaalse muusiku elukutse Otsa koolis!

NB! Vajalik EELREGISTREERIMINE
https://bit.ly/2Fz7cxV

Meie koolipsühholoog pakub kõigile tuge!

Praegusel keerukal ajal on tähtis teada, et oleme üksteise jaoks igapäevaselt olemas – kuigi küll mitte üksteise kõrval olles vaid hoopis tehnilisi vahendeid kasutades, kuid siiski OLEMAS.

Kuna oleme praegu sunnitud olema väga palju üksi oma mõtete ja emotsioonidega, siis meie koolipsühholoog Annaliis Tiidus pakub ka omapoolset tuge muremõtete lahjendamiseks. Palun olge head ja kirjutage talle annaliis.tiidus@otsakool.edu.ee ning saate kokku leppida mooduse, kuidas suhtlema hakkate – on selleks siis telefon, Skype või mõni muu elektrooniline vahend.

Panen kõigile südamele, et ärge palun jääge oma tekkinud/tekkivate muredega omapäi vaid andke sellest teada kellele õigeks peate, on see siis kaasõpilane/kolleeg, õppenõustaja/õppejuht, koolipsühholoog või mina – kõik me oleme omavahel tugigrupp ja toetame üksteist, et püsiksime vaimselt võimalikult terved.

Maarika Terep
personalijuht

Koolimaja on alates 16. märtsist SULETUD

Koolimaja suletakse õppetööks alates esmaspäevast, 16. märtsist.

Õppetöö jätkub distantsõppena.

Vabariigi Valitsus kehtestas 12. märtsil riigis eriolukorra koroonaviiruse (COVID-19) leviku tõkestamiseks.

 

21. märtsil möödub 100 aastat Georg Otsa sünnist!

Täna möödub 100 aastat suure Eesti laulja Georg Otsa sünnist.

Georg Ots lõpetas Tallinna Prantsuse Lütseumi 1938. aastal. 1951. aastal lõpetas Tallinna Riiklikus Konservatooriumis Tiit Kuusiku lauluklassi. 1975. aastal peale laulja surma omistati meie koolile tema nimi.

Tallinnas Metsakalmistule tema hauaplatsile viisid pärja meie kooli direktor Ivo Lille ja haldusjuht Anti Sirkel.

PILDIGALERII leiad SIIT:

https://photos.app.goo.gl/J3tKTsgdFx69nhEf7

21. märts 2020

Seoses eriolukorra väljakuulutamisega Eesti Vabariigi valitsuse poolt jäävad ära KÕIK Otsa kooli kontserdid ajavahemikus 16.03.2020-30.04.2020

Tähelepanu!
Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on valitsus otsustanud kehtestada Eestis eriolukorra ning rakendada erimeetmeid:

 • Alates esmaspäevast viiakse õppetöö üle üle kaug- ja koduõppevormile
 • Kõik avalikud kogunemised on keelatud
 • 1. maini suletakse muuseumid ja kinod ning teatrietendused, kontserdid ja konverentsid keelatakse
 • Spordivõistlused on keelatud 1. maini
 • Piiridel kehtestatakse sanitaarkontroll
 • Peatub kruiiside müük Tallinn-Stockholm-Tallinn liinile
 • Raamatukogud jäävad avatuks piiratud ulatuses

Tervisemure korral saab nõu perearstilt või perearsti nõuandeliinilt 1220, välismaalt helistades +372 634 6630
Täiendav info koroonaviiruse kohta:
www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus