III MUUSIKALAAGER – SUVEKOOL 11. – 15. augustil Paunküla Audentese spordibaasis

NB!  ANNAME TEADA, ET LAAGRIKOHAD ON TÄITUNUD!

5-päevane SUVEKOOL on ANSAMBLIPÕHINE

Oodatud õpilased alates 10. eluaastast

 • orkestripillide mängijad (keelpillid, puhkpillid)
 • kandle, akordioni mängijad
 • klassikalised lauljad

SUVEKOOLI maksumus sisaldab:

 • ööbimine Paunküla Audentese spordibaasis (4 päeva)
 • toitlustus 3x päevas
 • orkestriproove
 • erialatunde
 • vaba improvisatsiooni
 • Alexanderi tehnika tunde
 • suvekooli jooksul ja lõpus toimuvad kontserdid
 • spordialane tegevus, ujumine jms

LAAGRI MAKSUMUS:

 • 1. mai – 26. juuni 2020 hind 100 EUR
 • Otsa kooli eelõppe õpilastele kehtib hind 80 EUR

REGISTREERI LAAGRISSE

https://forms.gle/fpY56ZS713p2rb9j9

11 – 15. augustil 2020 toimuva Otsa kooli suvelaagri osalejatele ettemaksu tegemiseks andmed (ainult FÜÜSILISTELE ISIKUTELE, selgitusse osaleja andmed):

Pank: SEB Pank
Saaja: Rahandusministeerium
IBAN: EE891010220034796011
Viitenumber: 2800082569
Selgitus: G. Otsa kooli suvelaagri osalustasu EESNIMI PEREKONNANIMI (ik ISIKUKOOD)

Info Facebookis

INFO VENE KEELES:

Koolimaja on suletud õppeaasta lõpuni!

Alates 18. mai 2020 on võimalik kooli ruume kasutada kokkulepitud graafiku alusel ainult lõpetajatel kutseeksami sooritamiseks järgides konkreetseid reegleid ja tingimusi. Nimekirjad ja graafikud kooskõlastatakse õppekogukondade juhtidega ja koolimajja pääseb ainult kokkulepitud kellaajalise graafiku ja nimekirja alusel.

Kogu kooli õppetöö kestab õppeaasta lõpuni distantsõppes.

RAAMATUID saab tagastada eelnevalt kokkulepitud ajal, palun kirjuta raamatukogu@otsakool.edu.ee

 • T: kell 15.00 – 17.00
 • N: kell 10.00 – 12.00

PILLIDE tagastamiseks palun kirjuta anti.sirkel@otsakool.edu.ee, et kokku leppida võimalik tagastamise aeg.

 • Sisseastumise eksamid toimuvad veebivahendeid kasutades ja ka kõik vajalikud sisseastumisdokumendid tuleb esitada koos avaldusega elektroonselt.
 • Sisseastumise kohta info leiate SIIT:

NÜÜD AVATUD! Elektroonilise sisseastumise avalduse ja dokumentide vastuvõtt!

Kõik dokumendid tuleb lisada e-avaldusele

 • PÕHIÕPPESSE kandideerijatel tuleb esitada:
 1. elektrooniline sisseastumise avaldus;
 2. isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass);
 3. eelmise haridusastme lõpetamist tõendav dokument;
 4. dokumendifoto (3×4 cm);
 5. vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine.
 • EELÕPPESSE kandideerijatel tuleb esitada:
 1. elektrooniline sisseastumise avaldus;
 2. isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass);
 3. üldhariduskooli klassitunnistus lõpetatud klassi tõendamiseks;
 4. põhikooli lõputunnistus, kui kandidaadil on põhikool lõpetatud;
 5. dokumendifoto (3×4 cm);
 6. vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine.
 • JÄTKUÕPPESSE kandideerijatel tuleb esitada:
 1. elektrooniline sisseastumise avaldus;
 2. isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass)
 3. eelmise haridusastme lõpetamist tõendav dokument;
 4. dokumendifoto (3×4 cm).

Avaldust ja sisseastumise dokumente saab esitada ainult elektroonselt.

VAATA LISAKS:

ÕPPEKAVAD

INFO SISSEASTUJALE

ÕPPEKAVADE VASTUVÕTUNÕUDED

https://www.facebook.com/otsakool/

https://www.instagram.com/otsakool/

UUS õppekava! Koorijuht (1-aastane jätkuõpe)

KOORIJUHT – Õppetöö toimub reedeti ja individuaaltunnid kokkuleppel õpetajaga.

Õppekava avatakse 2020/ 2021. õppeaastal ning õppimise eelduseks on keskhariduse ja koorijuht 4. taseme kutseõppe või sellele vastavate pädevuste olemasolu. 5. taseme õpe sobib nii keskastme muusikakooli lõpetanuile kui ka muusikaringi või huvikooli õpetajale.

Jätkuõpe on 1-aastane õpe, mis koosneb järgnevatest moodulitest:

Kooridirigeerimise moodul, kus keskendutakse koorijuhi individuaalsete oskuste edasi arendamisele – dirigeerimistehnika, hääleseade, partituurimäng
Töö kooriga – Selle mooduli põhirõhk on kooriproovi praktika juhendamine (kõik praktikad toimuvad väljaspool kooli). Lisaks õppekava ainus grupitund kooritöö metoodika süvakursus, kus täiendatakse enda teadmisi kooriproovi ettevalmistuses ja edukas läbiviimises.
Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas – Õpitee moodul on tihedalt seotud töö kooriga mooduliga. Õpitee moodulis juhendatakse õpilast kontserdi korralduse, koori kui organisatsiooni juhtimises jms praktilistes toimingutes.
Valikaineid saab valida teiste erialade õppekavade juurest vastavalt oma soovile.

Vastuvõtukatsed toimuvad kahes osas ja elektroonselt:

I osa – lisada link sisseastumisavalduse juurde
CV, kus on välja toodud vaid asjakohased õpingud ja kogemused
motivatsioonikiri näitamaks sisseastuja huvi ja põhjuseid, miks soovid õppima asuda koorijuhi eriala
II osa – motivatsioonivestlus kandidaadiga Zoomi vahendusel 27.juunil

Vaata lisa:

https://otsakool.edu.ee/oppekavad/
https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/dokumentide-esitamine/
https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/vastuvott/
https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/vastuvotukatsed/