Otsa kooli sisseastumiskatsed 2020/21 õppeaastaks on edukalt sooritatud!

Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli sisseastumiskatsed on lõppenud ja vastuvõtukomisjon on teinud otsuse.  Kokku esitati 216 sisseastumisavaldust.

29. juunil 2020 toimunud vastuvõtukomisjoni otsused on kandidaatidele nähtavad SIIN: 

Vastuvõetud kandidaatidel palume kinnitada oma õppima asumine hiljemalt 03. augustiks 2020.a.

Õppima asumist saab kinnitada e-vastuvõtu keskkonna kaudu.

Kui otsustate õppekohast loobuda, palume sellest samuti teada anda e-vastuvõtu keskkonnas.

PALJU ÕNNE UUTELE ÕPILASTELE!

Soovime päikeselist suve kõigile!

Kohtumiseni uue õppeaasta avaaktusel esmaspäeval, 31. augustil!

Otsa kooli sisseastumiskatsed toimuvad täielikult virtuaalselt

2020. aastal toimuvad Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli sisseastumiskatsed 100% virtuaalselt. Kui kooli jaoks tähendab uus kord ennekõike suurenenud töökoormust, siis sisseastujate jaoks hoopis uusi võimalusi.

25. juunil algavatel vastuvõtukatsetel viiakse kõik Otsa koolis õppimiseks vajalikud testid, eksamid ja vestlused läbi virtuaalselt. Otsuse korraldada vastuvõtukatsed sel aastal ainult virtuaalselt võttis Otsa kool vastu juba riikliku eriolukorra alguses: „Alustasime vastuvõtukatsete planeerimisega märtsis, kui Vabariigi Valitsus eriolukorra kehtestas. Siis sai ka juba selgeks, et traditsioonilisi lahtiste uste päevi me seekord korraldada ei saa. Selle asemel kutsusime uusi õpilasi nö avatud akende päevale, kus kooli ja õpetajatega tutvumine toimus ohutult interneti vahendusel. See õigustas ennast igati ning andis kindluse korraldada ka vastuvõtukatsed elektrooniliselt,“ ütles Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli direktor Ivo Lille.

Kolme päeva jooksul toimuvad virtuaalsed katsed nii põhi- ja eelõppesse kui ka jätkuõppesse. Õppejuht Heli Tohveri sõnul on 100% virtuaalsed katsed jagatud kaheks: esimeses osas peavad õpilased esitama elektroonilised materjalid ja teises osas läbima eksamid Zoomis. Elektrooniliste materjalide hulka kuulub ka esinemisvideo esitamine, mis asendab traditsioonilist eksamikomisjoni ees esinemist. Kuigi esitada saab ainult nõutud videosalvestised oma teostest, saavad noored neid testida ja uuesti teha just nii mitu korda, kui on vaja parima tulemuse saavutamiseks.

„Erinevalt teistest koolidest mängib Otsa kooli astuvate noorte muusikute hindamisel suurt rolli nende esinemisjulgus, stressitaluvus, kehakeel ja suhtlusoskus. Neid asju hindame nüüd hoopis teisiti ja teistel alustel. See, et me ei kohtu kandideerijatega näost näkku, on suur muutus, mille lõplikku tulemust näeme uue õppeaasta alguses. Mõned asjad on ka lihtsamad – näiteks saame jagada varem salvestatud konsultatsioonivideoid nendega, kes avatud akende päeval osaleda ei saanud ning analüüsida kandideerijate esitatud videosalvestisi täpselt nii mitu korda kui vaja,“ ütles Tohver.

Otsa kooli põhiõppesse kandideerijad peavad 25. juuniks esitama lisaks esinemisvideole ka motivatsioonikirja ning seniste õpingute ja praktika kirjelduse. 26.-27. juunil toimuvad solfedžo- ja erialaeksamid Zoomis ning eesti keele test, mille peavad sooritama kõik vene õppekeelega koolis hariduse omandanud kandidaadid.

Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool on 100 aastase ajalooga keskastme muusikaõppeasutus, mis valmistab ette elukutselisi muusikuid ja muusikavaldkonnas tegutsevaid spetsialiste.
Haridust antakse interpreedi, rütmimuusiku, koorijuhi, muusikateoreetiku, helilooja, klaverihooldusmeistri, instrumendiõpetaja ja muusikaettevõtluse spetsialisti õppekavadel.
Kooli eesmärk on katta suuremat osa muusikavaldkonna toimimiseks vajalikest oskustest ja pädevustest – toetada õpilasi oma õpiteekonna ja elu mõtestamisel ning isiksuse arengul, lähtudes selles kogukonna printsiibist.

facebook.com/otsakool/

instagram.com/otsakool/

Ewert Sundja ja Karl Sirelpuu hakkavad juhendama Otsa kooli õpilasi

2020. aasta sügisel liituvad Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli õpetajatega tuntud muusikud ja oma valdkonna praktikud nagu Ewert Sundja ja Karl Sirelpuu. Uuel õppeaastal avatakse ka kaks uut õppekava.

Eelmisel aastal Otsa koolis avatud muusikaettevõtluse spetsialisti eriala hakkab sügisest koordineerima mitmete Eesti artistide produktsioonijuht ja esindaja Karl Sirelpuu. Lisaks sellele hakkab Sirelpuu juhendama ka muusika manageerimise valikkursust.

Karl Sirelpuu on pikalt manageerinud rokkbändi Elephants From Neptune, töötanud promootorina Live Nationis ning olnud ansambli Ewert and The Two Dragons tuurimanager. Produktsioonijuhina on ta töötanud mitmete Eesti tippartistidega nagu NOËP, Trad.Attack!, Kerli jpt. Hetkel esindab Karl agendina ansambleid Ewert and The Two Dragons, Miljardid, Gram-Of-Fun, Rasmus Rändvee, Iiris ning Ariadne.

Kui muusikaettevõtluse eriala sai kokku pandud ja esimesel aastal ka koordineeritud Virgo Sillamaa ja Marii Reimanni toel Music Estoniast, siis uuel õppeaastal hakkab nii eriala kui ka managementi valikkursust vedama väga suure praktilise kogemusega Karl Sirelpuu. Mul on väga hea meel, et Karl koos teiste tuntud muusikute ja produtsentidega peab vajalikuks seista meie valdkonna tuleviku eest ja anda oma oluline panus kasvava põlvkonna arengusse,“ ütles Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli direktor Ivo Lille.

Usun, et muusikaettevõtluses tegutsevate inimeste üks peamisi soove on tuua sektorisse uusi ja andekaid noori. Võimalus anda edasi enda igapäevatöö kõrvalt ka inspiratsiooni, teadmisi ja praktilisi kogemusi on nii mulle endale kui ka loodetavasti õpilastele huvitav ning hariv. Lisaks on väga tervitatav Otsa kooli juhtkonna soov valmistada ette lisaks suurepärastele interpreetidele ka professionaalseid ning tugevaid muusikaettevõtjaid,” ütles Karl Sirelpuu.

Eelmisel aastal startinud muusikaprodutsendi õppekava koordineerimist ja õpetamist jätkab ka uuel õppeaastal muusikaprodutsent ning laulukirjutaja Taavi Paomets artistinimega Avoid Dave. Selle õppekava raames toimub ka laulukirjutamise kursus, mille juhendaja Ewert Sundja on lisaks laulmisele keskendunud ka laulukirjutamisele.

Ewert Sundja ütles, et sellise põnevusega pole ta pikka aega sügist oodanud: „Usun, et suudan loomingulise vabaduse ja akadeemilisuse vahel mõnusa kompromissi leida. Septembris näeme!“

Meie kooli õppekavad, -meetodid, -materjalid ja loomulikult ka õpetajad peavad alati käima ühte sammu valdkonna arenguga. Üks eeldus selleks on praktikute kutsumine tagasi kooli, et noortele muusikutele kogutud teadmisi jagada. Tänu uutele erialadele ja õpetajatele tõotab uus õppeaasta väga põnevaks kujuneda,“ ütles Lille.

Sügisel avab kool ka ansamblijuhendaja jätkuõppekava, mida hakkab koordineerima Otsa kooli pikaaegne õpetaja ja tunnustatud löökpillimängija Toomas Rull. Samuti avame täiesti uuena jätkuõppe 5. taseme koorijuhtimise eriala, mida asub koordineerima Otsa koolis juba pikalt töötanud koorijuht ja pedagoog Heli Jürgenson.

Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool on 100-aastase ajalooga keskastme muusikaõppeasutus, kus valmistatakse ette elukutselisi muusikuid ja muusikavaldkonna spetsialiste. Anname haridust interpreedi, rütmimuusiku, koorijuhi, muusikateoreetiku, komponisti, klaverihäälestaja-tehniku, instrumendiõpetaja, helindaja ja muusikaettevõtluse spetsialisti õppekavadel. Meie koolis on õppinud väga palju tuntud muusikuid, sh Arvo Pärt, Veljo Tormis, Neeme ja Paavo Järvi, Eri Klas, Olav Ehala, Erkki-Sven Tüür, Mikk Targo, Heini Vaikmaa, Koit Toome, Raivo Tafenau, Kaire Vilgats, Inga Tislar jpt.
Meie eesmärk on katta suuremat osa muusikavaldkonna toimimiseks vajalikest oskustest ja pädevustest, toetades õpilasi õpiteekonna ja elu mõtestamisel ning isiksuse arengul, lähtudes selles kogukonna printsiibist.

facebook.com/otsakool/

instagram.com/otsakool/

FOTO: Ewert Sundja. Fotograaf Herkki Erich Merila.