Otsakool = MUBA!

Tallinna G. Otsa nim Muusikakool on nüüd Tallinna Muusika- ja Balletikool ehk MUBA.

MUBAs saab suurepärane üldharidus kokku maailmatasemel muusika- ja tantsuharidusega.

Õppida saab põhikoolis, gümnaasiumis, kutsekeskharidusõppes, kutseõppes ning eel- ja jätkuõppes.

Kõike seda, mida sai enne õppida Tallinna G. Otsa nim Muusikakoolis saab jätkuvalt õppida ka MUBAs.

Tule ja pühendu muusikale ja tantsule MUBAs!

OOTAME ÕPPIMA! Lisainfo leiad https://muba.edu.ee/sisseastumine-2/