Fotod: LXXII lennu kontsert-aktus

Pühapäeval, 10. juunil kõlas Estonia Kontserdisaalis lõppakord LXXII Otsa kooli lennule. Kooli lõpetas tänavu 34 tublit õpilast, kellele soovime tuult tiibadesse ja kaasahaaravat retke Eesti muusikamaastikul.

Aktusel said sõna kooli direktor Ivo Lille, lõpetajad Paula Pajusaar ja Taavi-Hans Kõlar. Kaasõpilaste poolt andis tervitused edasi Saamuel Pedosk. Üritust konfereeris Laura Rulli.

Lõpupidu jätkus hea muusika! ja hoogsa tantsuga Erinevate Tubade Klubis.

Aktusepilte jagame kõigile elektrooniliselt, kuid neid on võimalik endale paljundada ka kooli raamatukogus asuvalt CD-kettalt.

 

Fotod: Vahur Lõhmus

 

Otsa kooli muusikalaager-suvekursus Pärnus!

24. – 28. juulil toimub Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (Niidupargi tn 12) ruumides esmakordselt kooli suvekursus, mis ühendab klassikalise ja rütmimuusika huvilisi pillimängijaid ja lauljaid.

Oodatud on muusikaõppurid alates 10. eluaastast. Õpe toimub erialas, ansamblitena ja ühendansambli/orkestrina. Võimalik on saada Alexanderi tehnika tunde värskelt diplomeeritud AT õpetajalt Iren Laidmalt. Soovi korral on võimalik korraldada ka TRE (tuntud stressimaandav tehnika) koolitus.

Hind: 100 eurot
Hinnas sisaldub:
Majutus Pärnu Kutsehariduskeskuse õpilaskodus
Soe söök kuni 3x päevas (saabumispäeval lõuna- ja õhtusöök, lõpupäeval hommikusöök)
Tunnid (hinnas 1 erialatund, 3 ansamblitundi ja orkestriproovid.).
Lõppkontsert toimub 28. juulil kell 12. Kursuse jooksul on võimalik korraldada väiksemaid esinemisi.

Lisatasu eest:
Erialatunnid (16 eurot/tund)
Alexanderi tehnika (10 eurot rühmatund, 16 eurot individuaaltund. Eriti soovitav õpetajatele. TRE koolitus toimub rühma täituvusel (vähemalt 10 soovijat) ja tasu lepitakse sõltuvalt rühma suurusest kohapeal kokku.

NB! Otsa kooli õpilastele erialatunnid ja Alexanderi tehnika rühmatund tasuta.

Õpetajatele pakub laager koolitusvõimalust (8 tundi päev). Hind õpetajatele 20 eurot/päev. Hind ei sisalda Alexanderi tehnikat.
Õpetajad, kes soovivad osaleda väiksemate laste huvitegevuses (nt ujumine, sportlikud mängud) või laagri korrapidajatena, saavad allahindlust.
Soovi korral võivad nooremate lastega tulla kaasa ka lapsevanemad (hind sama mis õpetajatel)

Kursuse viivad läbi Otsa kooli õpetajad.
Klassika: Tarmo Velmet (fagott); Jelena Elkind (klaver); Kirill Ogorodnikov (klassikaline kitarr); Tiina Välja (akordion); Lembi Mets (tšello); Kädi Plaas- Kala (klassikaline laul); Ivo Lille (saksofon); Reet Käärik (oboe), Meeme Saareväli (klassikaline kontrabass) ja külalisena Tiiu Peäske (viiul). Kui on soovijaid veel teistele erialadele, andke palun teada!.
Rütmimuusika pillid: Paula Pajusaar ja Taavi-Hans Kõlar
Rütmimuusika laul: Elis Roost

Täidetud registreerimislehed saata palun aadressile lembi.mets@otsakool.edu.ee 20. juuniks 2018. Registreerunutega võetakse ühendust.

Registreerimisleht õpilastele. (Kes soovib täita e-registreerimisvormi, saab seda teha siin.)

Registreerimisleht õpetajatele. (E-registreerimisvorm asub siin.)

 

Tagasi kooli – jätkuõppesse!

Jätkuõpe annab võimaluse end täiendada, omandada või värskendada oma pedagoogilisi teadmisi.

Alates 2017/18. õppeaastast avanes Georg Otsa nim Tallinna Muusikakoolis võimalus õppida 5. taseme jätkuõppe pilliõppe juhendaja õppekaval, millele õppima asumise eelduseks on keskhariduse ja interpreedi 4. taseme kutseõppe või sellele vastavate teadmiste ja kogemuste olemasolu. Viimane tähendab, et kooli sissesaamisel arvestatakse varasemaid õpinguid, sealhulgas pooleli jäänuid, kui ka töökogemust, mida VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise hindamisprotsessi käigus arvesse võetakse.

Esimene aasta praktikat on näidanud, et jätkuõppes pakutav pilliõppe juhendaja õppekava on sobilik neile, kes juba õpetavad muusika- või huvikoolis mõnda pilli. Kuid ka neile, kes on äsja saanud muusikalise keskastme hariduse ja kes soovivad õppida veel aasta, et omandada põhjalikumaid teadmisi pilliõpetuse praktikast ja teooriast, täiendades samal ajal enda pillimänguoskusi. Õppekava annab ühtlasi hea põhja õpingute jätkamiseks kõrgkoolis interpretatsioonipedagoogika valdkonnas. Vähem teatakse võibolla seda, et see võimaldab haridustaset tõsta ka neil muusika- või huvikoolide õpetajatel, kes õpetavad oma n.ö põhipillile lisaks mõnda teist pilli, mille mänguoskuse on nad omandanud töö käigus või puhtalt hobi korras.

Õpetaja ametis jääb pelgalt pillioskusest väheks. Süvitsi tuleb minna igal alal ja eriti oluline on oskuslikult tegeleda meie järeltulevate põlvedega, kellele võime olla kui väetis, mis väetimagi taime kasvama paneb. Pilliõppe juhendamise õppekava annab oskusi, kuidas pillimänguoskust ja muusikalisi teadmisi kõige paremini õpilastele edasi anda. Õppekava läbimist kinnitav dokument avardab aga võimalusi tööturul.

Otsa kooli pilliõppe juhendaja päevane õpe on üles ehitatud paindlikul põhimõttel, toetudes kaasaegsetele meetoditele ja õpikäsitlusele. Lisaks pilliõppe teoreetilistele alustele analüüsitakse repertuaari ja tehakse vaatluspraktikat. Valikaineid saavad õpilased valida oma soovi järgi õppekavade üleselt, seda siis kas klassikalise või rütmimuusika poole pealt, mis avardab võimalusi proovida õppeaasta jooksul midagi uut ja põnevat või minna mõne teemaga süvitsi.

Erinevalt täienduskoolitustest kestab jätkuõppes õppetöö terve õppeaasta ja vajalik kompetents omandatakse põhjaliku ning tervikliku programmi käigus. Alati tasub muidugi uurida kooli kodulehel olevat infot ja konsulteerida kooli õpetajate ning haridusspetsialistidega, mida õppekava täpsemalt sisaldab ja kas pakutav haridus vastab eelnevatele ootustele.

Pilliõppe juhendaja õppekavaga saab tutvuda siin.

Riina Kallas, Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli kommunikatsioonijuht

Konsultatsioonidele registreerumine ja e-sisseastumisavalduste vastuvõtt avatud

Alanud on konsultatsioonidele registreerumine ning e-avalduste vastuvõtt põhi-, eel- ja jätkuõppesse.

Elektroonilisi sisseastumisavaldusi saab esitada kuni 14. juunini (k. a). Konsultatsioonid sisseastujatele toimuvad 14.06(veel …)

Direktor tunnustas õppeaasta parimaid

Neljapäeval, 31. mail tunnustas kooli direktor Ivo Lille 2017/18. õppeaasta jooksul õpitulemuste ja erialaste saavutustega silma paistnud õpilasi ja õpetajaid. Suure pühendumuse ja pikaajalise panustamise eest kooli tegevusse sai tänukirja muusikaajaloo ja muusikateoreetiliste ainete õpetaja Raili Sule, kel täitus tänavu koolis 50. tööaasta. Kahjuks ei saanud Raili Sule ise üritusel osaleda, kuid soovime talle õnne kogu koolipere poolt!

Õpilastest toodi tänavu välja: Brigitta Listra, Karmen Kõrnas, Laura-Retti Laos, Martin Karu, Carmen Koov, Karl Reimand, Arina Makarenko, Brigitta Petropavlova, Sofi-Kamilla Lõssenko, Katri Urke, Lenne-Liisa Heinoja, Marietta Anete Viljanski, Hanna Jürgenson, Kelly Johannes, Miina Roost, Heli Song, Angelina Jarošenko, Olivia Anet Sõrmus, Rahel Talts, Robert Nõmmann, Taavi Hans Kõlar, Paula Pajusaar, Teodor Hirvoja, Anita Maasalu, Karmen Palusoo, Serafima Afanasieva, Naatan Hollman, Helery Kõrvemaa, Katri Lotamõis, Liisa Tali, Hindrik Kipper, Kristi Raias, Marianne Leibur, Karl Aleksander Sirp, Marelle Kivinukk ja Aleksandr Smirnov.

Direktori vastuvõtule kutsutud õpetajad: Raili Sule, Kädy Plaas-Kala, Katrin Naan, Alla Kitas, Eha Pärg, Heli Veskus, Risto Joost, Reinut Tepp, Ülle Sisa, Kristel Aer, Ralf Taal, Eva Punder, Kadri-Ann Sumera, Kirill Ogorodnikov, Kerstin Tomson, Meeme Saareväli, Tiiu Maasing, Kirill Lissijenko, Ester Vain, Tiina Välja, Joel-Rasmus Remmel, Toivo Unt, Ara Yaralyan, Mart Soo, Rein Roos, Dede Noodla, Csaba Zoltán Marján, Vello Sakkos, Taavi Kuntu, Mare Väljataga, Ksenija Grabova, Peeter Malkov, Rain Rämmal ja Rene Keldo.

Palju-palju õnne kõigile!