Tagasi kooli – jätkuõppesse!

Jätkuõpe annab võimaluse end täiendada, omandada või värskendada oma pedagoogilisi teadmisi.

Alates 2017/18. õppeaastast avanes Georg Otsa nim Tallinna Muusikakoolis võimalus õppida 5. taseme jätkuõppe pilliõppe juhendaja õppekaval, millele õppima asumise eelduseks on keskhariduse ja interpreedi 4. taseme kutseõppe või sellele vastavate teadmiste ja kogemuste olemasolu. Viimane tähendab, et kooli sissesaamisel arvestatakse varasemaid õpinguid, sealhulgas pooleli jäänuid, kui ka töökogemust, mida VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise hindamisprotsessi käigus arvesse võetakse.

Esimene aasta praktikat on näidanud, et jätkuõppes pakutav pilliõppe juhendaja õppekava on sobilik neile, kes juba õpetavad muusika- või huvikoolis mõnda pilli. Kuid ka neile, kes on äsja saanud muusikalise keskastme hariduse ja kes soovivad õppida veel aasta, et omandada põhjalikumaid teadmisi pilliõpetuse praktikast ja teooriast, täiendades samal ajal enda pillimänguoskusi. Õppekava annab ühtlasi hea põhja õpingute jätkamiseks kõrgkoolis interpretatsioonipedagoogika valdkonnas. Vähem teatakse võibolla seda, et see võimaldab haridustaset tõsta ka neil muusika- või huvikoolide õpetajatel, kes õpetavad oma n.ö põhipillile lisaks mõnda teist pilli, mille mänguoskuse on nad omandanud töö käigus või puhtalt hobi korras.

Õpetaja ametis jääb pelgalt pillioskusest väheks. Süvitsi tuleb minna igal alal ja eriti oluline on oskuslikult tegeleda meie järeltulevate põlvedega, kellele võime olla kui väetis, mis väetimagi taime kasvama paneb. Pilliõppe juhendamise õppekava annab oskusi, kuidas pillimänguoskust ja muusikalisi teadmisi kõige paremini õpilastele edasi anda. Õppekava läbimist kinnitav dokument avardab aga võimalusi tööturul.

Otsa kooli pilliõppe juhendaja päevane õpe on üles ehitatud paindlikul põhimõttel, toetudes kaasaegsetele meetoditele ja õpikäsitlusele. Lisaks pilliõppe teoreetilistele alustele analüüsitakse repertuaari ja tehakse vaatluspraktikat. Valikaineid saavad õpilased valida oma soovi järgi õppekavade üleselt, seda siis kas klassikalise või rütmimuusika poole pealt, mis avardab võimalusi proovida õppeaasta jooksul midagi uut ja põnevat või minna mõne teemaga süvitsi.

Erinevalt täienduskoolitustest kestab jätkuõppes õppetöö terve õppeaasta ja vajalik kompetents omandatakse põhjaliku ning tervikliku programmi käigus. Alati tasub muidugi uurida kooli kodulehel olevat infot ja konsulteerida kooli õpetajate ning haridusspetsialistidega, mida õppekava täpsemalt sisaldab ja kas pakutav haridus vastab eelnevatele ootustele.

Pilliõppe juhendaja õppekavaga saab tutvuda siin.

Riina Kallas, Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli kommunikatsioonijuht