Õppekavade vastuvõtunõuded

Õppekavade vastuvõtu kohta saad täpsemat infot, valides tulbast vastava õppekava.

Vastuvõtu üldised põhimõtted: GEORG OTSA NIM TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPIJATE VASTUVÕTU KORD

Head tutvumist ja kandideerimist!

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Vastuvõtu ajakava 2022:

 • Avatud uste päev 2022 ja kooli kandideerimise algus 28.02.22
 • Eriala ja solfedžo konsultatsioonid
  • 12.03.22
  • 15.03.2022 kell 18:30 – rütmimuusika lauljad Zoomis
  • 23.04.22
 • Rütmimuusika laulu eeleksami tööde saatmise tähtaeg on 14.04.2022
 • Jätkuõppe pilliõppe juhendaja eriala kandideerimisavalduste esitamise lõpp 15.04.2022
 • Jätkuõppe muusikaproduktsiooni eriala kandideerimisavalduste esitamise lõpp 18.04.2022
 • Jätkuõppe muusikaettevõtluse eriala kandideerimisavalduste esitamise lõpp 20.04.2022
 • Rütmimuusika solfedžo eeltingimuse täitmise tähtaeg on 24.04.2022
 • Sisseastumiseksamitele registreerumise lõpp 26.04.2022
 • Solfedžo eksam 2022: Vaata vastuvõtunõudeid
  • Rütmimuusika suund 28.04.2022
  • Klassika suund 29.04.2022
 • Eriala eksamid: Täpsem info õppekavade vastuvõtunõuete kohta
  • 26.04.2022 – jätkuõppe pilliõppe juhendaja eriala
  • 30.04.2022 kõik põhi- ja eelõppe erialad; jätkuõppe koorijuhi eriala
  • 6.05.2022 – jätkuõppe muusikaproduktsiooni ja ansambli juhendaja eriala
 • Täiendav vastuvõtueksam klaverimängus (sooritavad ainult kooridirigeerimise (va eelõpe), muusikateoreetiku ja kompositsiooni erialadele kandideerijad):
  • 30.04.2022
 • Eesti keele test 2022 – sooritavad kõik kandidaadid, kes pole omandanud haridust eesti õppekeelega koolis
  • Rütmimuusika suund 28.04.2022
  • Klassika suund 29.04.2022

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Solfedžo eksamite nõuded:

Solfedžot saad tõhusalt ise harjutada siin:

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

NB! Küsimused vastuvõtu ja konsultatsioonide kohta vastuvott@otsakool.edu.ee / +372 56950781 (Katre)

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫