Ava alamenüü

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos (klassika suund)

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos 2022 (klassika suund)

  • Helistikud 1-4 võtmemärki (loomulik mažoor, loomulik, harmooniline ja meloodiline minoor)
  • Intervallid: suured, väikesed ja puhtad (määramine, ehitamine, laulmine)
  • Akordid: põhikolmkõlad (I, IV, V) pööretega, kõrvalkolmkõlad (II, II6, III, VI), V7 antud helistikus, mažoor- ja minoorkolmkõla pööretega antud noodist ↑↓

👉Solfedžo eksami näidistest sisseastujatele 2022 leiad SIIT:

👉Näidistesti vastused leiad SIIT:

👉Näidistesti helifailid leiad SIIT:

Näidis: noodist laulmine