Ava alamenüü

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos (klassika suund)

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos 2021 (klassika suund) veebis

  • Helistikud 1-4 võtmemärki (loomulik mažoor, loomulik, harmooniline ja meloodiline minoor)
  • Intervallid: suured, väikesed ja puhtad (määramine, ehitamine, laulmine)
  • Akordid: põhikolmkõlad (I, IV, V) pööretega, kõrvalkolmkõlad (II, II6, III, VI), V7 antud helistikus, mažoor- ja minoorkolmkõla pööretega antud noodist ↑↓

Solfedžo eksami näidistest 2021 sisseastujatele veebis vaata SIIT:

 

 

Solfedžo eksami näidistest sisseastujatele 2019:

NÄIDISTESTI VASTUSED:

Näidistesti helifailid leiad SIIT:

Näidis: noodistaulmine