Õppekorralduslikud dokumendid

Õppekorralduseeskiri

Sisekorraeeskiri

Toetused

  • Põhitoetus – õpilasele antav rahaline toetus hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks.
  • Eritoetus – ühekordne või kuni viieks kalendrikuuks määratud regulaarne igakuine toetus eriolukorda sattunud õpilasele, kui tema olukord ja sellega kaasnevad majanduslikud asjaolud takistavad õpingute jätkamist.
Eritoetuse avaldus (.pdf)
Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord

 

  • Sõidukompensatsioon. Sõidukulu hüvitatakse riigi kutseõppeasutuse statsionaarses õppes kutseharidust omandavale õpilasele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei asu õppeasutusega samas asulas.
Õpilase sõidukulu hüvitamise kord
Õpilase sõidukulu hüvitamise avaldus (.pdf)
Õpilase sõidukulu hüvitamise aruanne (.pdf)
Õpilase praktika kulude hüvitamise taotlus (.pdf)
Õpilase praktika kulude aruanne (.pdf)

Vastuvõtt

GEORG OTSA NIM TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPIJATE VASTUVÕTU KORD

Vaata lisaks: Sisseastujale

VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja kord G. Otsa nim Tallinna Muusikakoolis

Ruumide kasutamise kord

Vaata: Ruumide kasutamine

Blanketid

Avaldus (.doc)
Avaldus (.pdf)
Puudumise avaldus (.pdf)
Ringkäiguleht (.pdf)
Praktika sõidukulu hüvitamise taotlus
Praktika kulude aruanne