Erasmus+ projekt “Wind Rose Festival: finding our way through the arts”

Erasmus+ koolidevaheline koostööprojekt “Wind Rose Festival: finding our way through the arts” 2020-1-PT01-KA229-078700_4

Algus: 1.10.2020

Lõpp: 30.09.2022

Projekti “Wind Rose Festival” eesmärk on partnerkoolide vahel heade praktikate jagamine etenduskunstide erialade õpilaste paremaks integreerimiseks professionaalsesse konteksti.

Projekti koostööpartnerid:

Projekti ideed iseloomustab hästi pealkiri – tuuleroos (wind rose)– meteoroloogiline diagramm, millega iseloomustatakse tuule suunda ja kiirust. Samamoodi eri suundadest, seda nii geograafilises kui ka erialases mõttes, tulevad ka projekti osalejad ja koonduvad ühise eesmärgi ümber. Projektis toimub koostöö erinevate partnerkoolides õpetatavate loome- ja kunsti valdkondade vahel: muusika, tants, teater, kujutav kunst, stenograafia ja multimeedia, muusika ettevõtlus ja produktsioon.

Partnerkoolide õpilased organiseerivad ja produtseeriavd meeskonnatööna erinevaid elavas ettekandes kolm rahvusvahelist festivali Portugalis, Soomes ja Itaalias. Meeskondades on igast partnerkoolist 4-6 õpilast ja 2 õpetajat.

Kahe aasta jooksul osaleb üheksas lühiajalises vahetuses kokku 80 õpilast, kes arendavad tulevaseks karjääriks vajalikke oskusi nagu ettevõtlus, kriitiline mõtlemine, loovus, erinevate distsipliinide koostöö, aga ka omaalgatuslikkust, organiseeritust ja otsuste tegemist. Lisaks omandatakse uusi teadmisi teiste kultuuride kohta ja praktiseeritakse töökeelena inglise keelt.

Selline strateegiline partnerlus vahel on oluline osa koolide kaasajastamise protsessist ja tugevdab koolidevahelist rahvusvahelist koostööd erinevates valdkondades. Õpilastele pakub projekt suurepärast võimalust omandada uusi rahvusvahelise koostöö kogemusi ning kontakte.

Projekt saab alguse Otsa koolis 2021. aasta septembris partnerkooli õpetajate kohtumisega. Järgneb Itaalia-Eesti õpilastiimi töönädal Itaalias (veebruar 2022) ja festival Portugalis (25.04. – 1.05.2022).

Uuri lisaks OTSA KOOLI ERASMUS+ BLOGI SIIT: