Klassikalise muusika õppekogukond

 

AKORDION

Akordioni osakonnas saab hea ettevalmistuse nii eriala- kui ansamblimängus. Laiapõhjalise erialase hariduse juurde kuuluvad tunnid nagu eriala, orkester, vaba saade, erialaansambel, kammeransambel, metoodilised ained, sh pedagoogiline praktika, instrumendi ajalugu ning lisaks dirigeerimine, arranžeerimine ja eriala lisapill. Valikainete lai skaala avardab isikliku karjääri planeerimise võimalusi veelgi. Osakonnas on väga hea instrumentide baas: uued itaalia klahv- ja nuppakordionid, eesti kandled ja bandoonium.

Osakonna õpilased osalevad aktiivselt ülekoolilistes projektides, sh välispraktikas. Suur osa koolielust tuleb pühendada lavapraktikale, esinemistele ja konkurssidele, mis valmistavad ette tulevaseks iseseisvaks tööks interpreedina.

Osakonna õpilased on edukalt esinenud konkurssidel Leedus, Soomes, Horvaatias ja Ungaris ning jätkanud oma õpinguid Eesti, Soome ja Taani muusikakõrgkoolides.

Vaata lisaks: KROONIKA

KEELPILLID

Osakonda kuulub kogu sümfooniaorkestri keelpillipere – viiul, vioola, tšello ja kontrabass. Samuti saab õppida kannelt, klassikalist kitarri ja harfi.
Lisaks erialale mängitakse koos ansamblis, kvartetis, orkestris, saadakse teada algtõed õpetamise metoodikast, keelpillimuusika ajaloost ja oma pilli hooldamisest.
Oluline osa on esinemistel, lavakogemuse saamisel eri paikades ja eri publikuga. Lõpetajad jätkavad õpinguid nii Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kui ka kodust kaugemal. Neil on kindel ja oluline osa meie kutselistes orkestrites ja õpetajatena Eesti muusikakoolides.

Hetkel tegutsevad keelpilli eriala õpetajatena Eva Punder, Tiina Pangsep, Ester Vain, Kerstin Tomson, Lembi Mets, Meeme Saareväli, Kristi Mühling, Saale Kivimaker-Rull ja Kirill Ogorodnikov. Kontsertmeistritena on tegevad Kristiina Golik-Zheleznyak, Olga Kulikova, Irina Oja.

KLAVER

Klaver on põnev ja inspireeriv instrument, millele on läbi aegade kirjutatud suurel hulgal väga huvitavat muusikat. Klaver on universaalne instrument, mis leiab kasutamist kõikjal. Otsa koolis saab edasi avastada seda põnevat “klaverimaailma” ning omandada oskused ja teadmised edasi õppimiseks muusikakõrgkoolides. Klaveri eriala õpetavad koolis Ia Remmel, Ülle Sisa, Jelena Elkind, Inga Arro, Piret Väinmaa, Kadri-Ann Sumera ja Ralf Taal.
Muusika tore vorm on ka koosmäng, ansamblimäng ning eriala toetavalt on Otsa kooli klaveriõpetuses suur osa kammeransamblil ja saateklassil. Kammeransambli õpetajateks on Andres Paas, Piret Väinmaa, Yana Mägila ja Reinut Tepp ning saateklassi õpetajateks Andres Paas, Piret Väinmaa, Kadri-Ann Sumera ja Inga Arro.
Elevust ja huvi tekitav aine on improvisatsioon, kus õpilane saab oma fantaasia vabaks lasta. Seda annab loominguline õpetaja Diana Kiivit. Lisaks klassikalisele klaverimängule saab õpilane aimu ka nn vabast klaverisaatest, mida õpetavad Joel-Rasmus Remmel, Hain Hõlpus ja Diana Kiivit, valikainena saab õppida ka jazzklaverit.
Klaveriosakonnas saab õppida nii täies mahus kui ka valikainena orelit ja klavessiini. Klavessiiniõpetaja on Reinut Tepp, orelit õpetab Kristel Aer.

Otsa kooli klaveriosakonna on läbi aegade lõpetanud mitmed tuntud muusikud, muusikategelased ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud, nende hulgas Vardo Rumessen, Irina Zahharenkova, Lilian Semper, Valdur Roots, Maigi Pakri, Matti Reimann, Ada Kuuseoks jt. Klaveriosakonna väljapaistvateks õpetajateks on olnud Anna Klas, Hilja Olm, Evi Ross, Helju Agur, Renate Goznaja, Tiiu Loopere, Mare Ots, Siim Poll, Mailis Põld jt. Väga suure panuse on kooli arengusse andnud pikaaegsed klaveriosakonna juhatajad Leelo Kõlar, Ia Remmel ning Lembit Orgse.

KOORIDIRIGEERIMINE

Koorijuhi elukutse on mitmekülgne ja kombineeritud amet. Koorijuht on kollektiivi vaimne ja muusikaline liider, vaimsuse kandja. Saadav haridus laiapõhjaline ja mitmekülgne, eriala mitmetahulisus võimaldab töötada koorijuhina, üldhariduskooli muusikaõpetajana, muusikakooli solfedžo ja harmoonia õpetajana, organisti, pianisti või kontsertmeistrina, kutselise koori lauljana jne.

Kooridirigeerimise õpe pakub vajalikke oskusi praktilisest dirigeerimisest, kooritöö metoodikast, häälehoiust ja hääleseadest, pillimängust ja vanematel kursustel ka orkestridirigeerimisest.

Ootame kooridirigeerimise erialale õppima noori, kelle kutsumuseks on saada haritud muusikuks, koori- või orkestridirigendiks, muusikaõpetajaks.

Kooridirigeerimist õpetavad koolis Andrus Siimon, Ksenija Grabova, Ingrid Roose.

Vaata Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli koorijuhtimise osakonna Noored Koorijuhid

KLASSIKALINE LAUL

Klassikalise laulu osakonna õpilased omandavad laiahaardelise erialase ja üldmuusikalise hariduse. Õppeainete seas on soolo- ja ansamblilaul, näitlejameisterlikkus, lavakõne, lavaline liikumine, lauluteatri alused, võõrkeelte häälduskursused jne.

Kool pakub noortele rohkelt esinemisvõimalusi – Mustpeade Maja Valges saalis, Tallinna Jaani kirikus, Rootsi-Mihkli kirikus, Rakvere Kaurikoolis, esinemisi “Heliseva Linnamüüri” raames jne.
Lauluosakonna õpilased on edukalt esinenud nii vabariiklikel kui rahvusvahelistel konkurssidel.
Osakonna vilistlased on edukalt jätkanud lauluõpinguid EMTA-s, Helsingi Sibeliuse Akadeemias, Haagi Kuninglikus Akadeemias, Soti Kuninglikus Konservatooriumis, Londoni Guildhall`i Muusika- ja Teatrikoolis jm.

Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli väljapaistvate lõpetajate seas on paljud tuntud endised ja praegused lauljad – Urve Tauts, Anu Kaal, Heli Lääts, Taimo Toomast, Annaliisa Pillak, Kai Rüütel, Heli Veskus, Marika Eensalu, Kädy Plaas-Kala jt.

Hetkel õpetavad soololaulu, Ludmilla Dombrovska-Keis, Heli Veskus, Arete Kerge, Aare Saal, Kädy Plaas-Kala, Risto Joost, Oliver Kuusik ja Eha Pärg. Lavalise liikumise juhendajaks on Kristin Murula , näitlejameisterlikkuse, lavakõne ja lauluteatri saladusi aitavad lahendada Annaliisa Otsa.

PUHK- JA LÖÖKPILLID

Puhk- ja löökpillide osakonnas saab õppida peaaegu kõiki puhkpille (flööt, plokkflööt, barokkflööt, oboe, klarnet, fagott, saksofon, trompet, metsasarv, tromboon, eufoonium, tuuba) ja löökpille. Lisaks erialale saavad noored mängijad algteadmisi pillimängu metoodikast ja puhkpillimuusika ajaloost, õpitakse dirigeerimise aluseid. Mänguoskused arenevad ansamblitundides, sümfoonia- ja puhkpilliorkestris. Huvilised saavad osaleda bigbändis.
Õpilane saab laiapõhjalise muusikalise hariduse õpingute jätkamiseks muusikakõrgkoolis ja tööks orkestrandina erinevates orkestrites.

Osakonna lõpetanute hulgast on võrsunud tuntud soliste, pedagooge ja kultuuritegelasi, teiste hulgas ka Neeme Järvi (löökpillid) ja Erkki-Sven Tüür (flööt).

Lisainfo: Klassikalise muusika õppekogukonna juht Reet Sukk
reet.sukk@otsakool.edu.ee, ruum B26