Ava alamenüü

Akordion

Akordioni osakonnas saab hea ettevalmistuse nii eriala- kui ansamblimängus. Laiapõhjalise erialase hariduse juurde kuuluvad tunnid nagu eriala, orkester, vaba saade, erialaansambel, kammeransambel, metoodilised ained, sh pedagoogiline praktika, instrumendi ajalugu ning lisaks dirigeerimine, arranžeerimine ja eriala lisapill. Valikainete lai skaala avardab isikliku karjääri planeerimise võimalusi veelgi. Osakonnas on väga hea instrumentide baas: uued itaalia klahv- ja nuppakordionid, eesti kandled ja bandoonium.

Osakonna õpilased osalevad aktiivselt ülekoolilistes projektides, sh välispraktikas. Suur osa koolielust tuleb pühendada lavapraktikale, esinemistele ja konkurssidele, mis valmistavad ette tulevaseks iseseisvaks tööks interpreedina.

Eelõpe, kus saab õppida 2  aastat alates põhikooli 8. klassist, on toonud osakonda rea andekaid õpilasi.

Akordioni eriala õpetab Tiina Välja.

Osakonna õpilased on edukalt esinenud konkurssidel Leedus, Soomes, Horvaatias ja Ungaris ning jätkanud oma õpinguid Eesti, Soome ja Taani muusikakõrgkoolides.

Vaata lisaks:

Vastuvõtueksami nõuded erialas