Ava alamenüü

Akordion

<- vajuta siia, et kandideerida lisavastuvõtu katsetele, mis toimuvad 15.08.2022
Avalduste esitamine 14.06. – 08.08.

Akordioni osakonnas saab hea ettevalmistuse nii eriala- kui ansamblimängus. Laiapõhjalise erialase hariduse juurde kuuluvad tunnid nagu eriala, orkester, vaba saade, erialaansambel, kammeransambel, metoodilised ained, instrumendi ajalugu ning lisaks dirigeerimine, arranžeerimine ja eriala lisapill. Valikainete lai skaala avardab isikliku karjääri planeerimise võimalusi veelgi. Meil on väga hea instrumentide baas: uued itaalia klahv- ja nuppakordionid ning bandoonium. Õpilased osalevad aktiivselt ülekoolilistes projektides, sh välispraktikas. Suur osa koolielust tuleb pühendada lavapraktikale, esinemistele ja konkurssidele, mis valmistavad ette tulevaseks iseseisvaks tööks interpreedina. Edukalt on esinetud konkurssidel Leedus, Soomes, Horvaatias ja Ungaris ning vilistlased on jätkanud oma õpinguid Eesti, Soome ja Taani muusikakõrgkoolides.

Õppida saab

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Lisainfo:
Tiina Välja
E-post: tiina.valja@otsakool.edu.ee