Ava alamenüü

Kroonika

Tallinna Muusikakoolis (tänane Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool) avati 1949. a rahvapilliosakond, kus algul õpetati peale akordioni veel kannelt, bajaani, balalaikat ja domrat. Esimeseks akordioniõpetajaks Tallinna Muusikakoolis oli Leopold Vigla (1900-1974) ja kandleõpetajaks Ullo Toomi (1902-1983). Tallinna Muusikakooli akordioni eriala lõpetajate seas olid 1955 Uno Arro, 1956 Venda Tammann, 1956 Vello Karu, 1960 Heinrich Annion, kes esimeste seas omandasid erialase kõrghariduse Tallinnas ja Moskvas ning on olnud õpetajateks vabariigi akordionipedagoogide valdavale enamusele. Kandle eriala 1955. a lõpetaja Els Roode jätkas kandleõpinguid Läti Riiklikus Konservatooriumis.

1970. aastatel juhatas rahvapilliosakonda (tänane akordioni ja kandle osakond) Vello Karu, 1979-1997 Venda Tammann ning alates 1997 tänaseni Tiina Välja.

1990. aastatel pärast Eesti Vabariigi taasiseseisvumist toimusid suured muutused: rahvapilliosakond nimetati ümber akordioni ja kandle osakonnaks. Otsa kooli ruumides said alguse iga-aastased vabariigi akordioniõpetajate täienduskursused, õpetusse toodi sisse mitmeid olulisi aineid nagu kammeransambel, meloodiabassi õpetus, instrumendi ajalugu, vaba saade jm. Akadeemilise pilliõpetuse kõrvale loodi 1998. a jazzakordioni eriala, mida asus õpetama osakonna vilistlane Tiit Kalluste. Kandleõpetajatena on töötanud Els Roode koolkonna järeltulijad Tuule Kann, Kristi Mühling, Anna-Liisa Eller ja Laura Lindpere.

Tänast õpetust iseloomustab klassika- ja rütmimuusika suuna koostöö. Akordioni erialal toimuvad iga-aastased ühised kontserdid nagu V. Tammanni mälestuskontsert ja talvekontsert. Õpilased osalevad Eesti Akordioniliidu, Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia ning Võru Akordionifestivali korraldatud meistrikursustel, suvelaagrites jm.

Õpilaste saavutustest võib nimetada Aivi Tilga õnnestunud esinemist 2003. a Slovakkias ja Ungaris toimunud rahvusvahelise akordionistide assotsiatsiooni CIA konkursil “Coupe Mondiale“. Mikk Langeproon saavutas 2013. a Vilniuse rahvusvahelisel konkursil kuni 19-aastaste kategoorias II koha. Hästi on töötanud ka osakonna eelõpe: Jekaterina Danilova saavutas Kaunases rahvusvahelisel akordionikonkursil “ASCOLTATE 2009” II koha ning Meeri Kraas 2014. a Pula konkursil Horvaatias I koha. Meeri Kraas ja Kristiina Püü osalesid 2015. a kevadel Soome üleriigilisel konkursil “Minä soitan harmonikka”, kus Meeri pälvis II ja Kristiina III koha. Eesti Akordioniliidu korraldatud Noorte Akordionistide konkursil 2013. a olid edukad eelkõige Tiit Kalluste rütmimuusika õpilased: Charles Aaron Zobel I koht, Kristjan-Robert Rebane II koht ja Martin Trudnikov III koht. Rütmimuusika akordionistid on olnud samuti edukad Uno Naissoo nimelisel loomingu- ja interpretatsioonikonkursil: Kaspar Uljas saavitas 2012. a I koha ning 2014. a Kristjan-Robert Rebane III koha. Vabariiklikul keskastme koolide konkursil 2014. a saavutasid vanemas vanuserühmas Mikk Langeproon I koha (õpetaja Tiina Välja) ja Laura Juus III koha (õpetaja Tiina Välja).

Oluliselt on paranenud viimastel aastatel õppevahendite ehk pillide ja nootide seis. Lisaks uutele meloodiabassidega akordionitele on võimalik täiendada mänguoskusi nuppakordionil ja bandooniumil. Eesti tüüpi kandleid on tellitud Soome meistritelt. Õpilastel on võimalus osaleda rahvusvahelistes õpilasvahetuse programmides ning tippinterpreetide meistrikursustel.

Lisaks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale õpivad osakonna vilistlased ka Taani Kuninglikus Muusikaakadeemias ja Sibeliuse Akadeemias.

Osakonna tuntumaid vilistlasi: Venda Tammann, Henn Rebane, Tiit Kalluste, Jaak Lutsoja, Tuulikki Bartosik jpt.