Ava alamenüü

Klaver

Klaver on põnev ja inspireeriv instrument, millele on läbi aegade kirjutatud suurel hulgal väga huvitavat muusikat. Klaver on universaalne instrument, mis leiab kasutamist kõikjal. Otsa koolis saab edasi avastada seda põnevat “klaverimaailma” ning omandada oskused ja teadmised edasi õppimiseks muusikakõrgkoolides. Klaveri eriala õpetavad koolis Ia Remmel, Ülle Sisa, Jelena Elkind, Inga Arro, Piret Väinmaa, Kadri-Ann Sumera ja Ralf Taal.
Muusika tore vorm on ka koosmäng, ansamblimäng ning eriala toetavalt on Otsa kooli klaveriõpetuses suur osa kammeransamblil ja saateklassil. Kammeransambli õpetajateks on Andres Paas, Piret Väinmaa, Yana Mägila ja Reinut Tepp ning saateklassi õpetajateks Andres Paas, Piret Väinmaa, Kadri-Ann Sumera ja Inga Arro.
Elevust ja huvi tekitav aine on improvisatsioon, kus õpilane saab oma fantaasia vabaks lasta. Seda annab loominguline õpetaja Diana Kiivit. Lisaks klassikalisele klaverimängule saab õpilane aimu ka nn vabast klaverisaatest, mida õpetavad Joel-Rasmus Remmel, Hain Hõlpus ja Diana Kiivit, valikainena saab õppida ka jazzklaverit.
Klaveriosakonnas saab õppida nii täies mahus kui ka valikainena orelit ja klavessiini. Klavessiiniõpetaja on Reinut Tepp, orelit õpetab Kristel Aer.

Otsa kooli klaveriosakonna on läbi aegade lõpetanud mitmed tuntud muusikud, muusikategelased ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud, nende hulgas Vardo Rumessen, Irina Zahharenkova, Lilian Semper, Valdur Roots, Maigi Pakri, Matti Reimann, Ada Kuuseoks jt. Klaveriosakonna väljapaistvateks õpetajateks on olnud Anna Klas, Hilja Olm, Evi Ross, Helju Agur, Renate Goznaja, Tiiu Loopere, Mare Ots, Siim Poll, Mailis Põld jt. Väga suure panuse on kooli arengusse andnud pikaaegsed klaveriosakonna juhatajad Leelo Kõlar, Ia Remmel ning Lembit Orgse.

ÜLDKLAVER