Ava alamenüü

Üldklaver

Üldklaveri oskus on vajalik kõigile instrumentalistidele, laulu, helindaja ja klaverite hooldusmeistri eriala õpilastele
eriala toetavate ja muusikateoreetiliste ainete omandamisel, samuti muusikaõpingute jätkamisel kõrgkoolis.

Kooli astudes on paljudel selja taga õpingud algastme muusikakoolis, kuid leidub neidki, kes klaverimänguga alles alustavad. Nõuded mänguoskustele on erialade kaupa erinevad, suuremaid nõudmisi esitatakse muusikateooria, kompositsiooni ja kooridirigeerimise eriala õpilastele. Tundides tutvutakse erinevate žanrite ja stiilidega barokist rokini. Arendatakse noodilugemisoskust, õpitakse saatma vokaal- või instrumentaalsolisti ja improviseerima klaverisaadet.

Tihedad sidemed on kujunenud Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli üldklaveriosakonnaga. Kohtutakse kaks korda õppeaastas ühistel õpilaste ja õpetajate kontsertidel Tallinnas või Tartus.

Aastate vältel on üldklaveri ainekomisjonis õpetanud paljud nimekad pianistid. Ainekomisjoni juhatajaks on olnud Erna Barsova-Saar, Erika Käppa, Virve Lippus, Karl Sillakivi, Veera Kansa-Roomere, Malle Velmet (1974-1998), Frieda Lööve (1998-2001) ja Maire Nagla.

Praegused üldklaveri õpetajad: Maire Nagla, Maie Koldits, Helle-Veera Loide, Olga Makarenko.