Ava alamenüü

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele (klassika suund)

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos EELÕPE  (klassika suund) 2022

• Helistikud 1-2 võtmemärki (loomulik mažoor, loomulik, harmooniline ja meloodiline minoor)
• Intervallid: suured, väikesed ja puhtad (määramine, ehitamine, laulmine)
• Akordid: põhikolmkõlad (I, IV, V) pööretega, mažoor- ja minoorkolmkõla antud noodist ↑↓

Näidis: 

Solfedžo eksami näidistest sisseastujatele 2022:

NÄIDISTESTI VASTUSED:

Näidistesti helifailid leiad SIIT:

I Kirjalik: muusikalise kuulmise test

• Intervallide määramine ja ehitamine
• Akordide määramine ja ehitamine
• Astmediktaat (numbritega)
• 2 erineva raskusega diktaati

II Suuline: akordide, intervallide ja helistike laulmine. Harjutuste laulmine.

Näidis:

Lisainfo:
Ursula Roomere ursula.roomere@otsakool.edu.ee