RML vastuvõtunõuded

RML ERIALA VASTUVÕTUKATSED EEL- JA PÕHIÕPPELE:

Rütmimuusika laulmise eriala kandideerijatel tuleb põhieksamile pääsemiseks läbida eeleksam.
Eeleksami tähtaeg on 14. juunil kell 23:00. 

 

EELEKSAM:

 1. Valida üks laul alltoodud nimekirjast ning salvestada laulu esitus (demo) helikandjale. Laulu saateks võib kasutada klaverit, kitarri vms instrumenti või ka fonogrammi.
  Laulu pikkus max 3 min. Demo formaat – mp3 (palume salvestada vaid audio formaati; videofaile ei arvestata)
  (space)
 2. Kirjutada essee (u 150 sõna) teemal “Miks ma tahan Otsa kooli õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.
  Essees märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse ning mis (muusika)õppeasutus(ed) või klass on läbitud/pooleli.

PALUME ESSEE JA DEMO SAATA ÜHES E-KIRJAS.
Failid lisada manusena, mitte kirja sisuna
(2 erinevat faili). Faili nimetusse kirjutada õpilaskandidaadi nimi ja faili nimi (nt, KatiKaru_essee.doc ja KatiKaru_Rahalaul.mp3). Failide saatmise tähtaeg on 18. juunil kell 23:00.
Failid palume saata aadressil: eve.parnsalu@otsakool.edu.ee

Laulude nimekiri:
• G. Gershwin “Summertime”
• J. Kosma “Autumn Leaves”
• H. Warren “At Last”
• J. Lennon, P. McCartney “Yesterday”
• laul Stevie Wonderi loomingust/repertuaarist
• R. Valgre “Muinaslugu muusikas”
• U. Naissoo “Kui käes on jaanipäev”
• O. Ehala “Rahalaul”
• R. Rannap “Nii vaikseks kõik on jäänud”
• laul Tõnis Mägi loomingust/repertuaarist

Eeleksami tulemustest antakse teada e-mail teel hiljemalt 18. juunil. Peale eeleksami läbimist palume kindlasti esitada kooli kodulehe kaudu elektrooniline sisseastumisavaldus ning esitada vajalikud dokumendid.
Lisainfo: https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/vastuvott/

PÕHIEKSAM: (29. juuni – vaid eeleksami läbinutele)

 1. Videosalvestada oma kahe vabalt valitud laulu esitus (fonogrammiga või oma saatega/saatjaga) ning postitada see elektrooniliselt või jagada link/lingid (nt Youtube jt) oma videoesitustega.
 2. Laulda peast 8 takti laulu algusest R. Valgre loost “Õige valik” a capella (noodi leiate siit)
 3. Improviseerida 12-taktilise bluesi vormis fonogrammi saatel (nõue ei kehti eelõppele) sobivas helistikus ja tempos bluesi fonogrammid leiate siit
 4. Lugeda peast luuletus või proosakatkend eesti keeles (max 1 min).

Eksamil hinnatakse laulja vokaalseid eeldusi, muusikalist kuulmist, intonatsioonitäpsust, rütmitunnet, muusikalist mälu, sõnalist osavust ja artistlikkust. Kõik eksamil nõutu tuleb esitada peast (sh videosalvestustel). Soovitus – üks laul kolmest (eel- ja põhieksamil) võiks olla lauldud eesti keeles. Õpilaskandidaadil ei tohi olla kõnedefekti. Eksamikomisjon vestleb kandidaatidega ning vajadusel küsib ka lisaküsimusi.

HINDAMINE

 • Vastuvõtueksamit hindavad RML osakonna õpetajatest moodustatud erialakomisjon
 • Hinnatakse kümnepallisüsteemis
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste (solfedžo ja eriala eksami hinnete summa) ja erialakomisjoni ettepanekute alusel
 • Võrdsete tulemuste korral on määravaks erialaeksami tulemused, solfedžo hinne on oluliseks mõjutajaks
 • RML eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread
 • RML erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest)

Vastuvõtukomisjoni otsuse saab iga kandidaat teada õppeinfosüsteemist.

Lisainfo RML osakonna kohta:
Eve Pärnsalu
E-post: eve.parnsalu@otsakool.edu.ee


VASTUVÕTUEKSAMI NÕUDED SOLFEDŽOS

Eeltingimus eksamile pääsemiseks: riputa üles ja saada link 3 x 1 min videotega aadressile tonu.laikre@otsakool.edu.ee

 1. Intervallid
 2. Noodid
 3. Akordid klaviatuuril

Kuidas, mida, kui palju – seda vaata selgitustega videos (video asub SIIN)

 1. Intervallide kuuldeline eristamine oktaavi piires (v.2 – p. 8)
  Hindamine: mida kiiremini, seda rohkem punkte, maksimum 10p
 2. Nootide asukoha tundmine vahemikus suure oktaavi C – II oktaavi a
  Hindamine: mida kiiremini, seda rohkem punkte, maksimum 10p
 3. Akordide (pööreteta, rohkem punkte saab pööretega) äratundmine klaviatuuril:
  * kolmkõlad – duur, moll
  * septakordid – 7, maj, m7, poolvähendatud (väike)
  Hindamine: mida kiiremini, seda rohkem punkte, maksimum 10p
  Lisapunkte saad, kui ütled täpse akordimärgi (näit. Dm7/A)
 4. Õpetaja poolt ettemängitud meloodialõigu järgilaulmine (õpilane valib endale sobivad nimetused):
  * numbritega (1,2,3…7) / jo-le-mi…ti / do-re-mi…si / c,d,e… b (h)
  * Täiesti algajad – võite laulda ka näit „la-la-la”, sel juhul antud ülesandes miinimumpunktid (1-3p)
  Hindamine: mida keerukama käigu õigesti järgi laulad, seda rohkem punkte saad, maksimum 10p

Lisainfo:
Tõnu Laikre
E-post: tonu.laikre@otsakool.edu.ee

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos rütmimuusika suunal EELÕPE (video asub SIIN)

NB! Korduma kippuvad küsimused solfedžos (video asub SIIN)