RML vastuvõtunõuded

RML ERIALA VASTUVÕTUKATSED EEL- JA PÕHIÕPPELE:

 • Rütmimuusika laulmise erialale kandideerijatel tuleb põhieksamile pääsemiseks läbida EELEKSAM. Eeleksami tööde saatmise tähtaeg on 14. juunil kell 23:00.

 • PÕHIEKSAMI videote saatmise viimane tähtaeg on 26. juunil KELL 23:00, eksam Zoomis 29. juunil – vaid eeleksami läbinutele

EELEKSAM:

 1. Valida üks laul alltoodud nimekirjast ning salvestada laulu esitus (audio demo) helikandjale. Laulu saateks võib kasutada klaverit, kitarri vms instrumenti või ka fonogrammi.
  Laulu pikkus max 3 min. Demo formaat – mp3 (palume salvestada vaid audio formaati; videofaile ei arvestata)
  (space)
 2. Kirjutada essee (u 150 sõna) teemal “Miks ma tahan Otsa kooli õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.
  Essees märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse ning mis (muusika)õppeasutus(ed) või klass on läbitud/pooleli.

PALUME ESSEE JA DEMO SAATA ÜHES E-KIRJAS.
Failid lisada manusena, mitte kirja sisuna
(2 erinevat faili). Faili nimetusse kirjutada õpilaskandidaadi nimi ja faili nimi (nt, KatiKaru_essee.doc ja KatiKaru_Rahalaul.mp3). Failide saatmise tähtaeg on 14. juunil kell 23:00.
Failid palume saata aadressil: eve.parnsalu@otsakool.edu.ee

Laulude nimekiri:
• G. Gershwin “Summertime”
• J. Kosma “Autumn Leaves”
• H. Warren “At Last”
• J. Lennon, P. McCartney “Yesterday”
• laul Stevie Wonderi loomingust/repertuaarist
• R. Valgre “Muinaslugu muusikas”
• U. Naissoo “Kui käes on jaanipäev”
• O. Ehala “Rahalaul”
• R. Rannap “Nii vaikseks kõik on jäänud”
• laul Tõnis Mägi loomingust/repertuaarist

Eeleksami tulemustest antakse teada e-mail teel hiljemalt 18. juunil. Peale eeleksami läbimist palume kindlasti esitada kooli kodulehe kaudu elektrooniline sisseastumisavaldus ning esitada vajalikud dokumendid.
Lisainfo: https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/vastuvott/

PÕHIEKSAM:

 1. Videosalvestada oma kahe vabalt valitud laulu esitus (fonogrammiga või oma saatega/saatjaga) ning postitada see elektrooniliselt või jagada link/lingid (nt Youtube jt) oma videoesitustega hiljemalt 26. juuniks kell 23:00.
  Failid palume saata aadressil: eve.parnsalu@otsakool.edu.ee
  Esitamine Zoomis:
 2. Laulda peast 8 takti laulu algusest R. Valgre loost “Õige valik” a capella (noodi leiate siit)
 3. Improviseerida 12-taktilise bluesi vormis fonogrammi saatel (nõue ei kehti eelõppele) sobivas helistikus ja tempos bluesi fonogrammid leiate siit
 4. Lugeda peast luuletus või proosakatkend eesti keeles (max 1 min).

Eksamil hinnatakse laulja vokaalseid eeldusi, muusikalist kuulmist, intonatsioonitäpsust, rütmitunnet, muusikalist mälu, sõnalist osavust ja artistlikkust. Kõik eksamil nõutu tuleb esitada peast (sh videosalvestustel). Soovitus – üks laul kolmest (eel- ja põhieksamil) võiks olla lauldud eesti keeles. Õpilaskandidaadil ei tohi olla kõnedefekti. Eksamikomisjon vestleb kandidaatidega ning vajadusel küsib ka lisaküsimusi.

HINDAMINE

 • Vastuvõtueksamit hindavad RML osakonna õpetajatest moodustatud erialakomisjon
 • Eriala eksamit hinnatakse kümnepallisüsteemis
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused solfedžo ja eriala eksamite hindamisel saadud tulemuste  ja erialakomisjoni ettepanekute alusel
 • Võrdsete tulemuste korral on määravaks erialaeksami tulemused, solfedžo hinne on oluliseks mõjutajaks
 • RML eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread
 • RML erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest)

Vastuvõtukomisjoni otsuse saab iga kandidaat teada õppeinfosüsteemist.

Lisainfo RML osakonna kohta:
Eve Pärnsalu
E-post: eve.parnsalu@otsakool.edu.ee


Eeltingimus eksamile pääsemiseks: riputa üles ja saada võimalikult varakult (hiljemalt 20.06.2021) link 3 x 1 min videotega aadressile tonu.laikre@otsakool.edu.ee

 1. Intervallid
 2. Noodid
 3. Akordid klaviatuuril

Kuidas, mida, kui palju – vt selgitustega videot (SIIN)
Kui need kolm ülesannet on nõuetekohaselt sooritatud, siis võid rütmimuusika solfedžo vastuvõtueksamil osaleda (27.06 – 28.06.2021).

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos rütmimuusika suunal EELÕPE (video asub SIIN). Eeltingimus eksamile pääsemiseks: saada 1 min video või video link aadressile martin.kuusk@otsakool.edu.ee  Saada oma 1 min video palun võimalikult varakult (hiljemalt 20.06.2021).

Sisseastumiseksam (alates 21.06 toodud tabelis õpilasele etteantud kellaaeg, igaühel 5 – 7 minutit). 

 1. Intervallide kuuldeline eristamine oktaavi piires (v.2 – p.8) aeg 1 minut. Mängin iga intervalli 2x.
 2. Nootide asukoha tundmine (E2 – A5) ning akordide määramine
  klaviatuuril (lühikontroll)
 3. Õpetaja poolt ettemängitud meloodialõigu järgilaulmine (õpilane valib endale sobivad nimetused):
  * numbritega (1,2,3…7) / jo-le-mi…ti / do-re-mi…si / c,d,e… b (h)
  * Täiesti algajad – võite laulda ka näit „la-la-la”, sel juhul antud ülesandes miinimumpunktid (1 p)

Kohtume pärast eeltingimuste täitmist eksamil!

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos rütmimuusika suunal EELÕPE (video asub SIIN)

NB! Korduma kippuvad küsimused solfedžos (video asub SIIN)