Helindaja

Vastuvõtueksami nõuded erialas 2020

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos 2020

Helindajal peab olema hea muusikaline kuulmine ja soovitavalt ühel instrumendil mängimise oskus vähemalt algtasemel.

Eriala eksam koosneb eelnevalt saadetud motivatsioonikirjast ja portfooliost ning vestlusest.

 • Motivatsioonikiri, mis sisaldab järgnevat:
  • Enesetutvustus
  • Varasem haridustee
  • Varasem muusikaline haridus
  • Varasem kokkupuude helindusega
  • Miks just meie kool?
  • Mida ootad koolilt ja erialalt?
  • Kelleks tahad saada? – millised on Sinu tulevikuplaanid ja kuidas Otsakool aitab Sul eesmärgile jõuda.
 • Portfoolio – ootame rõõmuga näiteid Sinu tehtud salvestustest koos lühida eksplikatsiooniga (kirjelda salvestusprotsessi).

Nagu juba öeldud on see kasuks, ent mitte määrav – me ei eelda kandidaatidelt kokkupuudet helindamisega suures mahus, kuna meie erialal puudub õpe eelnevas kooliastmes.

Motivatsioonikirja ja portfoolio  lingid palun lisa sisseastumisavalduse juurde.

 • Vestlus – toimub interneti teel (täpsustame tarkvara jms).

Esitame küsimusi, et hinnata Sinu tehnilist taiplikkust, meenutame veidi koolis õpitud reaalaineid, kompame üldkultuurilisi teadmisi ja mõistagi isikuomadusi.

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos 2020

 

Vastuvõtueksami nõuded erialas 2019

Helindajal peab olema hea muusikaline kuulmine ja vähemalt ühel instrumendil mängimise oskus algtasemel.
Eriala eksamil tuleb esitada:

 1. kaks erineva iseloomuga pala mingil instrumendil (klaver, kitarr, akordion vm)
 2. õpilaskandidaadiga toimub kutsesobivuse vestlus

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos