Helindaja

Vastuvõtueksami nõuded erialas 

Helindajal peab olema hea muusikaline kuulmine ja soovitavalt ühel instrumendil mängimise oskus vähemalt algtasemel.

Eriala eksam koosneb eelnevalt saadetud motivatsioonikirjast ja portfooliost ning vestlusest.

 • Motivatsioonikiri, mis sisaldab järgnevat:
  • Enesetutvustus
  • Varasem haridustee
  • Varasem muusikaline haridus
  • Varasem kokkupuude helindusega
  • Miks just meie kool?
  • Mida ootad koolilt ja erialalt?
  • Kelleks tahad saada? – millised on Sinu tulevikuplaanid ja kuidas Otsakool aitab Sul eesmärgile jõuda.
 • Portfoolio – ootame rõõmuga näiteid Sinu tehtud salvestustest koos lühida eksplikatsiooniga (kirjelda salvestusprotsessi).

Nagu juba öeldud on see kasuks, ent mitte määrav – me ei eelda kandidaatidelt kokkupuudet helindamisega suures mahus, kuna meie erialal puudub õpe eelnevas kooliastmes.

Motivatsioonikirja ja portfoolio  lingid palun lisa sisseastumisavalduse juurde.

 • Vestlus – toimub interneti teel (täpsustame tarkvara jms).

Esitame küsimusi, et hinnata Sinu tehnilist taiplikkust, meenutame veidi koolis õpitud reaalaineid, kompame üldkultuurilisi teadmisi ja mõistagi isikuomadusi.

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos