Helindaja

Vastuvõtueksami nõuded erialas

Helindajal peab olema hea muusikaline kuulmine ja vähemalt ühel instrumendil mängimise oskus algtasemel.
Eriala eksamil tuleb esitada:

  1. kaks erineva iseloomuga pala mingil instrumendil (klaver, kitarr, akordion vm)
  2. õpilaskandidaadiga toimub kutsesobivuse vestlus

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos