Helindaja

Mida teha helindaja eriala eel- või põhiõppesse kandideerimiseks?

 1. Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid, sh. motivatsioonikiri;
 2. Läbida solfedžo eelkatse;
 3. Sooritada vastuvõtueksam solfedžos;
 4. Juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele eksam;
 5. Sooritada vastuvõtueksam erialas.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

NB! Helindajal peab olema hea muusikaline kuulmine ja soovitavalt ühel instrumendil mängimise oskus vähemalt algtasemel.

Eriala eksam koosneb eelnevalt avaldusele lisatud motivatsioonikirjast ja portfooliost ning vestlusest.

 • Motivatsioonikiri, mis sisaldab järgnevat:
  • Enesetutvustus
  • Varasem haridustee
  • Varasem muusikaline haridus
  • Varasem kokkupuude helindusega
  • Miks just meie kool?
  • Mida ootad koolilt ja erialalt?
  • Kelleks tahad saada? – millised on Sinu tulevikuplaanid ja kuidas Otsa kool aitab Sul eesmärgile jõuda.
 • Portfoolio – ootame rõõmuga näiteid Sinu tehtud salvestustest koos lühida eksplikatsiooniga (kirjelda salvestusprotsessi).

Nagu juba öeldud on see kasuks, ent mitte määrav – me ei eelda kandidaatidelt kokkupuudet helindamisega suures mahus, kuna meie erialal puudub õpe eelnevas kooliastmes.

 • Vestlus

Esitame küsimusi, et hinnata Sinu tehnilist taiplikkust, meenutame veidi koolis õpitud reaalaineid, kompame üldkultuurilisi teadmisi ja mõistagi isikuomadusi.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Lisainfo:
René Keldo
E-post: rene.keldo@otsakool.edu.ee