JÄTKUÕPE – Rütmimuusik: Ansambli juhendaja (1-aastane jätkuõpe)

<- vajuta siia, et kandideerida lisavastuvõtu katsetele, mis toimuvad 15.08.2022
Avalduste esitamine 14.06. – 08.08.

Tutvustus

Ansambli juhendaja  jätkuõpe on uus eriala Otsa kooli rütmimuusika osakonnas, mille eesmärk on koolitada rütmimuusika ansamblite juhendajaid,  anda lisakompetents põhiõppe lõpetajatele kui ka juba töötavatele muusikaõpetajatele, ansamblijuhendajatele huvikoolides, -ringides jm.

Ansambli juhendajad õpivad ansamblite komplekteerimist ja juhendamist, repertuaari valimist, arranžeerimist ning saavad teadmisi komponeerimistehnikatest. Otsa kooli õpetajate juhendamisel õpitakse tundma kaasaegseid salvestamise ja noteerimisprogramme. Võimalik on saada kogemusi mänedzmendi ja helindamise vallas. Saab täiendada oma põhipilli või vokaaltehnika oskusi.

Ansambli juhendamisel läheb tarvis pedagoogilisi oskusi ja oskast juhendada erinevaid isiksustüüpe. Oluline osa on praktikal.  Õppekava rikastavad festivalid, konkursid ja õpitoad.

Jätkuõpe on 1-aastane õpe. Õppima ootame muusika erialade 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentsidega isikuid, kellel on vähemalt keskharidus. Samuti eeldame, et õpilasel on olemas koosseis, keda praktikatundides juhendada.

Mida teha erialale kandideerimiseks?

Vastuvõtukatsed  koosnevad kolmest osast:

  • Eriala:   Videosalvestada oma kahe muusika pala esitus vabalt valitud instrumendil või instrumendil enda laulmist saates, lisada link sisseastumisavalduse juurde.
  • Solfedžo eksam: vastavalt rütmimuusika põhiõppe solfedžo eksami tingimustel.
  • Vestlus: hinnatakse sisseastuja muusikaalaseid teadmisi ja oskusi ning motivatsiooni ansambli juhendaja eriala õppimiseks.  

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Lisainfo:

Toomas Rull
e-post: toomas.rull@otsakool.edu.ee