JÄTKUÕPE – Rütmimuusik: Ansambli juhendaja (1-aastane jätkuõpe)

Ansambli juhendaja  jätkuõpe on uus eriala Otsa kooli rütmimuusika osakonnas, mille eesmärk on koolitada rütmimuusika ansamblite juhendajaid,  anda lisakompetents põhiõppe lõpetajatele kui ka juba töötavatele muusikaõpetajatele, ansamblijuhendajatele huvikoolides, -ringides jm.

Ansambli juhendajad õpivad ansamblite komplekteerimist ja juhendamist, repertuaari valimist, arranžeerimist ning saavad teadmisi komponeerimistehnikatest. Otsa kooli õpetajate juhendamisel õpitakse tundma kaasaegseid salvestamise ja noteerimisprogramme. Võimalik on saada kogemusi mänedzmendi ja helindamise vallas. Saab täiendada oma põhipilli või vokaaltehnika oskusi.

Ansambli juhendamisel läheb tarvis pedagoogilisi oskusi ja oskast juhendada erinevaid isiksustüüpe. Oluline osa on praktikal.  Õppekava rikastavad festivalid, konkursid ja õpitoad.

Õppima ootame muusika erialade 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentsidega isikuid, kellel on vähemalt keskharidus.

Vastuvõtukatsed  koosnevad kolmest osast:

 • Solfedžo eksam: vastavalt rütmimuusika põhiõppe solfedžo eksami tingimustel.
 • Eriala:   Videosalvestada oma kahe muusika pala esitus vabalt valitud instrumendil või lauldes, lisada link sisseastumisavalduse juurde.
 • Vestlus Zoomi keskkkonnas 29.juunil: vestluse alusel hinnatakse sisseastuja muusikaalaseid teadmisi ja oskusi ning motivatsiooni ansambli juhendaja eriala õppimiseks.

 

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos

Eeltingimus eksamile pääsemiseks: riputa üles ja saada link 3 x 1 min videotega aadressile tonu.laikre@otsakool.edu.ee

 1. Intervallid
 2. Noodid
 3. Akordid klaviatuuril

Kuidas, mida, kui palju – seda vaata selgitustega videos (video asub SIIN)
Kui need kolm ülesannet on nõuetekohaselt sooritatud, siis võid rütmimuusika solfedžo vastuvõtueksamil osaleda (27.06 – 28.06.2020).
Saada link oma üleslaetud videotega palun võimalikult varakult.

Sisseastumiseksam (tabelis õpilasele etteantud kellaaeg, igaühel 5min)

 1. Intervallide kuuldeline eristamine oktaavi piires (v.2 – p. 8)
  Hindamine: mida kiiremini, seda rohkem punkte, maksimum 10p
 2. Nootide asukoha tundmine vahemikus suure oktaavi C – II oktaavi a
  Hindamine: mida kiiremini, seda rohkem punkte, maksimum 10p
 3. Akordide (pööreteta, rohkem punkte saab pööretega) äratundmine klaviatuuril:
  * kolmkõlad – duur, moll
  * septakordid – 7, maj, m7, poolvähendatud (väike)
  Hindamine: mida kiiremini, seda rohkem punkte, maksimum 10p
  Lisapunkte saad, kui ütled täpse akordimärgi (näit. Dm7/A)
 4. Õpetaja poolt ettemängitud meloodialõigu järgilaulmine (õpilane valib endale sobivad nimetused):
  * numbritega (1,2,3…7) / jo-le-mi…ti / do-re-mi…si / c,d,e… b (h)
  * Täiesti algajad – võite laulda ka näit „la-la-la”, sel juhul antud ülesandes miinimumpunktid (1-3p)
  Hindamine: mida keerukama käigu õigesti järgi laulad, seda rohkem punkte saad, maksimum 10p

Kohtume pärast eeltingimuste täitmist eksamil!

Lisainfo: Toomas Rull,  e-post: toomas.rull@otsakool.edu.ee

JÄTKUÕPE – Rütmimuusik: Ansambli juhendaja