Klaverihäälestaja-tehnik

Mida teha kandideerimiseks?

 1. Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid;
 2. Sooritada vastuvõtueksam solfedžos;
 3. Juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele eksam;
 4. Sooritada vastuvõtueksam erialas.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Klaverihäälestaja-tehnik eriala eksamil:

 • Toimub praktiline kutsesobivuse test;
 • Toimub vestlus õpilaskandidaadiga tema isikuomaduste väljaselgitamiseks.

NB! Klaverite hooldusmeistril peab olema hea muusikaline kuulmine, käelise tegevuse oskused, vaimne ja sotsiaalne küpsus ning vanus vähemalt 18 eluaastat. On hea, kui kandidaat on eelnevalt mõnda instrumenti õppinud ja ta teab, mis on tempereeritud häälestus. Olulised on teadmised solfedžost, erialaste teadmiste omandamist alustatakse õppetegevuse käigus.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

 HINDAMINE

 • Vastuvõtueksamit hindab vastava eriala õpetajatest moodustatud erialakomisjon
 • Hinnatakse viiepallisüsteemis
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel
 • Igale erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest)
 • Eksamikomisjoni otsus on lõplik.

Lisainfo:
Urmas Orunurm
urmas.orunurm@otsakool.edu.ee