Klaverihäälestaja-tehnik

Vastuvõtueksami nõuded erialas 2021

Klaverite hooldusmeistril peab olema hea muusikaline kuulmine, käelise tegevuse oskused, vaimne ja sotsiaalne küpsus ning vanus vähemalt 18 eluaastat. On hea, kui kandidaat on eelnevalt mõnda instrumenti õppinud ja ta teab, mis on tempereeritud häälestus. Olulised on teadmised solfedžost, erialaste teadmiste omandamist alustatakse õppetegevuse käigus.

Toimub praktiline kutsesobivuse test ja vestlus õpilaskandidaadiga tema isikuomaduste väljaselgitamiseks.

Lisainfo:
Urmas Orunurm
urmas.orunurm@otsakool.edu.ee

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos