Ava alamenüü

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos rütmimuusika suunal eelõppesse

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos rütmimuusika suunal EELÕPE (video asub SIIN).

NB! Video on koostatud sisseastumiseks 2021, mil eksam toimus virtuaalselt. Sisseastumisel 2022 on samad sisulised nõudmised, kuid eksam toimub koolis kohapeal.

Sisseastumiseksam (igaühel 5 – 7 minutit): 

 1. Intervallide kuuldeline eristamine oktaavi piires (v.2 – p.8) aeg 1 minut. Mängin iga intervalli 2x.
  Hindamine: mida kiiremini, seda rohkem punkte, maksimum 10p
 2. Nootide asukoha tundmine (E2 – A5) ning akordide määramine klaviatuuril (lühikontroll)
  Hindamine: mida kiiremini, seda rohkem punkte, maksimum 10p
 3. Õpetaja poolt ettemängitud meloodialõigu järgilaulmine (õpilane valib endale sobivad nimetused):
  * numbritega (1,2,3…7) / jo-le-mi…ti / do-re-mi…si / c,d,e… b (h)
  * Täiesti algajad – võite laulda ka näit „la-la-la”, sel juhul antud ülesandes miinimumpunktid (1 p)
  Hindamine: mida keerukama käigu õigesti järgi laulad, seda rohkem punkte saad, maksimum 10p

Kohtume pärast eeltingimuste täitmist eksamil!

NB! Korduma kippuvad küsimused solfedžos (video asub SIIN)