Ava alamenüü

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos rütmimuusika suunal 5.-9.klassile

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos rütmimuusika suunal 5. ja 6. klassis

Sisseastumiseksam, kirjalik osa (30 min; maksimum 40 p)

 1. Intervallide kuuldeline eristamine oktaavi piires (v.2 – p.8). Intervallid esitatakse klaveril, iga intervalli mängitakse ette kaks korda.
  Hindamine: punkte annab iga õige intervall; maksimum 10 p
 2. Meloodilised diktaadid. Mõlemat diktaati mängitakse ette 8 korda, klaveril:
  * kuni 2-märgiga helistikus, 2 takti                                                                                                            

  * kuni 4-märgiga helistikus, 4 takti (sisaldab punkteeritud rütme, pidesid, alteratsioone)             
  Hindamine: punkte annavad õige taktimõõt, helistikumärgid, noodid, rütm; maksimum 20 p
 3. Rütmidiktaat. Diktaati koputatakse ette 8 korda.
  Hindamine: punkte annavad õige taktimõõt, rütm; maksimum 10 p

Sisseastumiseksam, suuline osa (individuaalne, 15 min; maksimum 60 p)

 1. Õpetaja poolt ettemängitud meloodialõigu järgilaulmine (õpilane valib endale sobivad nimetused):
  * numbritega (1,2,3…7) / jo-le-mi…ti / do-re-mi…si / c,d,e… b (h)/ la,la,la…la
  Hindamine: punkte annavad täpsus kordamisel, õiged noodi nimetused, intonatsioon; maksimum 10 p
 2. Noodist laulmine (õpilane valib endale sobivad nimetused):
  * numbritega (1,2,3…7) / jo-le-mi…ti / do-re-mi…si / c,d,e… b (h)/ la,la,la…la
  Hindamine: punkte annavad ühtlane tempo, täpsed rütmid, intonatsioon, õiged noodinimed; maksimum 20 p
 3. Õpetaja poolt ettemängitud rütmiharjutuse järgi koputamine
  Hindamine: punkte annavad ühtlane tempo, täpsed rütmid; maksimum 10 p
 4. Harmoonia muutuste kuuldeline tuvastamine:
  * duur ja moll akordide eristamine
  Hindamine: punkte annab iga õige akord; maksimum 20 p

  Vastuvõtueksami nõuded solfedžos rütmimuusika suunal 7. ja 8. klassis


  Sisseastumiseksam, kirjalik osa (30 min; maksimum 40 p)

  1. Intervallide kuuldeline eristamine oktaavi piires (v.2 – p.8). Intervallid esitatakse klaveril, iga intervalli mängitakse ette kaks korda.
   Hindamine: punkte annab iga õige intervall; maksimum 10 p
  2. Meloodiline diktaat. Diktaati mängitakse ette 8 korda, klaveril. Kuni 4-märgiga helistikus, 8 takti (sisaldab punkteeritud rütme, pidesid, alteratsioone).          Hindamine: punkte annavad õige taktimõõt, helistikumärgid, noodid, rütm; maksimum 20 p
  3. Rütmidiktaat. Diktaati koputatakse ette 8 korda.
   Hindamine: punkte annavad õige taktimõõt, rütm; maksimum 10 p

  Sisseastumiseksam, suuline osa (individuaalne, 15 min; maksimum 60 p)

  1. Õpetaja poolt ettemängitud meloodialõigu järgilaulmine (õpilane valib endale sobivad nimetused):
   * numbritega (1,2,3…7) / c,d,e… b (h)
   Hindamine: punkte annavad täpsus kordamisel, õiged noodi nimetused, intonatsioon; maksimum 10 p
  2. Noodist laulmine tähtnimedega:
   * c,d,e… b (h)
   Hindamine: punkte annavad ühtlane tempo, täpsed rütmid, intonatsioon, õiged tähtnimed;, maksimum 20 p
  3. Õpetaja poolt ettemängitud rütmiharjutuse järgi koputamine 
   Hindamine: punkte annavad ühtlane tempo, täpsed rütmid; maksimum 10 p
  4. Harmoonia muutuste kuuldeline tuvastamine:
   * duur ja moll akordide eristamine
   *kolmkõlapöörete eristamine
   Hindamine: punkte annab iga õige akord ja pööre; maksimum 20 p

  Vastuvõtueksami nõuded solfedžos rütmimuusika suunal 9. klassis

  Sisseastumiseksam, kirjalik osa  (30 min; maksimum 40 p)

  1. Intervallide kuuldeline eristamine oktaavi piires (v.2 – p.8). Intervallid esitatakse klaveril, iga intervalli mängitakse ette kaks korda.
   Hindamine: punkte annab iga õige intervall; maksimum 10 p
  2. Meloodiline diktaat. Diktaati mängitakse ette 8 korda, klaveril. Diktaadi pikkus on 8 takti (sisaldab punkteeritud rütme, pidesid, alteratsioone)                          Hindamine: punkte annavad õige taktimõõt, helistikumärgid, noodid, rütm; maksimum 20 p
  3. Rütmidiktaat. Diktaati koputatakse ette 8 korda.
   Hindamine: punkte annavad õige taktimõõt, rütm; maksimum 10 p

  Sisseastumiseksam, suuline osa (individuaalne, 15 min; maksimum 60 p)

  1. Õpetaja poolt ettemängitud meloodialõigu järgilaulmine (õpilane valib endale sobivad nimetused):
   * numbritega (1,2,3…7) / c,d,e… b (h)
   Hindamine: punkte annavad täpsus kordamisel, õiged noodi nimetused, intonatsioon; maksimum 10 p
  2. Noodist laulmine tähtnimedega:
   * c,d,e… b (h)
   Hindamine: punkte annavad ühtlane tempo, täpsed rütmid, intonatsioon, õiged tähtnimed;, maksimum 20 p
  3. Õpetaja poolt ettemängitud rütmiharjutuse järgi koputamine 
   Hindamine: punkte annavad ühtlane tempo, täpsed rütmid; maksimum 10 p
  4. Harmoonia muutuste kuuldeline tuvastamine:
   * duur ja moll akordide eristamine
   *kolmkõlapöörete eristamine
   *T, S, D/I, IV, V akordide eristamine
   Hindamine: punkte annab iga õige akord ja pööre; maksimum 20 p
  Vastuvõtt 5.-9. klassi Punktide arv
  Eriala Sisseastumiskatse hinne kuni 5 punkti
  Solfedžo Sisseastumiskatse hinne hinded „väga hea“ ja „hea“ (või 70-100 p) 2 punkti, hinne „rahuldav“ (või 50-69 p) 1 punkt
  Üldharidus üldainete viimase õppeaasta perioodihinnete keskmine Kuni 5 punkti
  Kooli täitmata eriala kohale kandideerijale võib vastuvõtukomisjon lisada kuni 1 punkti.