Otsa kooli 73. lennu kontsert-aktus 16. juunil Estonia kontserdisaalis

Pühapäeval, 16. juunil kõlab Estonia kontserdisaalis lõppakord LXXIII Otsa kooli lennule.

UUS õppekava! Rütmimuusik: Muusikaproduktsioon (1-aastane jätkuõpe)

RÜTMIMUUSIK¹Õppetöö toimub neljapäeviti ja reedeti.

¹Rütmimuusika õppekava võimaldab spetsialiseerumist muusikaprodutsendi või ansambli juhendaja erialale.

Muusikaproduktsiooni erialale on oodatud huvilised, kes soovivad arendada ennast ühes muusikamaailma kõige põnevamas valdkonnas. Muusikaproduktsiooni jätkuõpe on uus suund Otsa kooli rütmimuusika osakonnas, mille eesmärk on koolitada mitmekülgsete helitehnoloogia-alaste teadmiste ja praktiliste oskustega spetsialiste, kes on nõutud nii kaasaegses helistuudios, reklaamiagentuurides, helitehnilisi teenuseid pakkuvates ettevõtetes kui ka raadios ning televisioonis.

Läbi õppetöö koos tänapäevaste digitaalsete salvestustehnikate, programmide ning oma ala spetsialistidega õpitakse, kuidas tulla toime kiirelt muutuvas muusikaloome, laulukirjutamise ja produktsiooni maailmas. Lisaks stuudiotööle ja produtseerimisele arendatakse ka omal valikul instrumendi või vokaali oskusi ning antakse võimalus osaleda ansambli töös nii muusiku kui helirežissöörina.

Salvestusel parima tulemuse saavutamiseks läheb tarvis erilisi oskusi. Peale tehniliste ja muusikaliste teadmiste peab olema sotsiaalselt võimeline kohanema ja oskama ümber käia erinevate isiksusetüüpidega. Produktsiooni kursusel treenitakse kriitilist kõrva kvaliteedi suhtes ning õpitakse, kuidas aidata muusikutel saavutada oma maksimaalne potentsiaal.

Koostöös paralleelselt algava muusikaettevõtluse erialaga, muusikutega ja partnerkoolidega luuakse õppekava lõpuks kogumikalbum, mis peegeldab reaalset protsessi käiku ning annab ülevaate loomingu erinevatest etappidest ja tahkudest.

Õppejõududena on kava läbi viimas:

 • muusikaprodutsent ja laulukirjutaja Taavi Paomets
 • Londoni Goldsmiths ülikooli laulukirjutamise eriala lõpetanud ja seal resideeruv artist ja muusik Iiris Vesik
 • Külalisõppejõuna Eesti produktsiivsemaid muusikaprodutsente Sander Mölder

Õppima ootame muusika erialade 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentsidega isikuid, kellel on vähemalt keskharidus. Õppetöö toimub neljapäeviti ja reedeti.

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:

 • Kirjalik (CV, motivatsioonikiri, salvestatud demo) saata hiljemalt 5. juuniks 2019 produktsioon@otsakool.edu.ee
 • Musikaalsustest. Erinevate instrumentide ja tämbrite eristamine kuulmise järgi. Rütmika – erinevate ettemängitud rütmifaktuuride imiteerimine. Soovi korral ühe muusikapala esitamine vabalt valitud instrumendil või lauldes.
 • Vestlus. Vestluse alusel hinnatakse sisseastuja muusikaproduktsiooni-alaseid teadmisi ja oskusi ning huvi ja motivatsiooni muusikaproduktsiooni õppimiseks.

Olulised kuupäevad:

 • dokumentide esitamise tähtaeg on 5. juuni 2019;
 • hiljemalt 10. juuniks teavitatakse kõiki kandidaate tulemustest;
 • teise vooru jõudnutega toimuvad vestlused 18. ja 19. juunil.

Vaata lisa:

https://otsakool.edu.ee/oppekavad/
https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/dokumentide-esitamine/
https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/vastuvott/
https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/vastuvotukatsed/

UUS õppekava! Muusikaettevõtluse spetsialist (1-aastane jätkuõpe)

MUUSIKAETTEVÕTLUSE SPETSIALISTÕppetöö toimub esmaspäeviti ja neljapäeviti.

Muusika on üks suuremaid ja mitmekülgsemaid kultuurialasid nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt ning ettevõtlusel on selles oluline osa. Muusikavaldkonnas kujundavad täna ettevõtete tegevuse sisu ja võimalusi mõningad suured suundumused, nagu salvestatud muusika digitaalse levi suur ja üha kasvav osakaal; tehnoloogia arengud alates ühismeediast ja lõpetades autotööstusega; üldine tendents valdkondadevaheliseks koostööks jm.

Edukas muusikaettevõtja peab esmalt mõistma valdkonna toimimisloogikat, samas hoidma kätt pulsil kiiretel muutustel nii valdkonnas endas kui ka väljaspool, märkama tühimikke ja leidma loovaid lahendusi nende täitmiseks, olema paindlik ning samal ajal sihikindel oma ärimudeli arendamisel. See on keerukas, aga ka äärmiselt põnev ja võimalusterohke valdkond, kus täna tegutseda.

Hoolimata valdkonna suurusest ja tähtsusest pole huvilistel olnud seni võimalust Eestis muusikaettevõtluse alal end täiendada.

Õpingute kirjeldus

Muusikaettevõtluse spetsialisti õpe toimub 1-aastase jätkuõppena, mis eeldab lisaks keskharidusele muusikavaldkonnas toimetamise kogemusi. Õpe annab ajakohase ülevaate kaasaegse muusikaettevõtluse toimimisest ning toetab valdkonnas tegutsemist juba õpingute ajal.

Õpingud kestavad septembrist juunini ning on tasuta.

Õppekava on jaotatud kahte ossa:

• I semestril käsitletakse sissejuhatavalt kõiki peamisi muusikaettevõtluse teemasid ja valdkondi;

• II semestril viib iga õpilane ellu oma projekti, mille teema sisu valitakse ja valmistatakse ette esimese semestri lõpuks.

Õppetöö toimub kahel päeval nädalas – esmaspäeviti ja neljapäeviti, mil läbitakse põhiained ja kohustuslikud valikained, lisandub iseseisev töö individuaalselt ja grupis, oma projekti elluviimine ning vabalt valitavad valikained. Õppekava on valminud ja viiakse ellu koostöös Eesti muusikaettevõtete esindusorganisatsiooni ja muusikavaldkonna arenduskeskusega Music Estonia.

Ekspertidena on kaasatud mitmed Eesti muusikavaldkonna praktikud:

 • Renee Meriste (muusika- ja tehnoloogiaettevõtja, Company 28)
 • Toomas Olljum (Made In Baltics Entertainment, 311.ee)
 • Leen Kadakas (Universal Music Baltics)
 • Margus Varusk (Universal Music Baltics)
 • Fred Krieger (Star Management, Scoro)
 • Danel Pandre (Full House Agency)
 • Eva Saar (Jazzkaar)
 • Karl Sirelpuu (Made In Baltics Entertainment)
 • Thea Zaitsev (Pieces of 8 Music)
 • Jalmar Vabarna, Sandra Vabarna (Trad.Attack!, Folk Massidesse)
 • Juko-Mart Kõlar (Fanvestory, EAÜ)
 • Toomas Seppel (Hedman Partners)
 • Liina Karo (turundus- ja kommunikatsioonijuht, koostööpartnerid Tallinn Music Week, Positivus Festival, L Tips Agency, Ewert and The Two Dragons jt)
 • Liisi Voolaid (muusikavaldkonna kommunikatsioonispetsialist, koostööpartneriteks Öed, Anett, Liisi Koikson jt; kolumnist väljaannetes Edasi.org ja Säde)
 • Tambet Mumma (Moonwalk)

Sisseastumine

Ootame sind õppima, kui sul on keskharidus, eelnev muusikavaldkonnas toimetamise kogemus (ettevõtja, tööandja, praktikandi või vabatahtlikuna), selge motivatsioon ja kindel soov tegutseda muusikavaldkonnas ka pärast õpinguid.

Sisseastumiskatsed toimuvad kahes voorus:

 • dokumentide esitamine;
 • vestlused, kuhu kutsutakse valitud kandidaadid.

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid:

 • keskharidust tõendav dokument;
 • CV, kus on välja toodud vaid asjakohased õpingud ja kogemused;
 • motivatsioonikiri, kus selgitad, miks see õpe sind huvitab.

Olulised kuupäevad:

 • dokumentide esitamise tähtaeg on 5. juuni 2019;
 • hiljemalt 10. juuniks teavitatakse kõiki kandidaate tulemustest;
 • teise vooru jõudnutega toimuvad vestlused 18. ja 19. juunil.

Olulised kontaktid:

Vaata lisa:

https://otsakool.edu.ee/oppekavad/
https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/dokumentide-esitamine/
https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/vastuvott/
https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/vastuvotukatsed/

 

JÄTKUÕPE – Rütmimuusik: Ansambli juhendaja (1-aastane jätkuõpe)

Ansambli juhendaja  jätkuõpe on uus eriala Otsa kooli rütmimuusika osakonnas, mille eesmärk on koolitada rütmimuusika ansamblite juhendajaid,  anda lisakompetents põhiõppe lõpetajatele kui ka juba töötavatele muusikaõpetajatele, ansamblijuhendajatele huvikoolides, -ringides jm.

Ansambli juhendajad õpivad ansamblite komplekteerimist ja juhendamist, repertuaari valimist, arranžeerimist ning saavad teadmisi komponeerimistehnikatest. Otsa kooli õpetajate juhendamisel õpitakse tundma kaasaegseid salvestamise ja noteerimisprogramme. Võimalik on saada kogemusi mänedzmendi ja helindamise vallas. Saab täiendada oma põhipilli või vokaaltehnika oskusi.

Ansambli juhendamisel läheb tarvis pedagoogilisi oskusi ja oskust juhendada erinevaid isiksustüüpe. Oluline osa on praktikal.  Õppekava rikastavad festivalid, konkursid ja õpitoad.

Õppejõududena on kava läbi viimas rütmimuusika osakonna õpetajad.

Õppima ootame muusika erialade 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentsidega isikuid, kellel on vähemalt keskharidus.

Vastuvõtukatsed  koosnevad kolmest osast:

 • Solfedzo: muusikateooria test
 • Eriala:   2 muusika pala esitamine vabalt valitud instrumendil või lauldes.
 • Vestlus. Vestluse alusel hinnatakse sisseastuja muusikaalaseid teadmisi ja oskusi ning huvi ja motivatsiooni ansambli juhendaja eriala õppimiseks.

Olulised kuupäevad:

 • dokumentide esitamise tähtaeg on 17.juuni
 • sisseastumiseksamid 18. ja 19. juunil.

Loodava ühendkooli nimeks saab Tallinna Muusika- ja Balletikool

Loodava ühendkooli nimeks valiti Tallinna Muusika- ja Balletikool. Õppetööd alustatakse Tallinna Muusikakeskkooli, Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Balletikooli baasil loodava riigikooli uues hoones 1. septembril 2022.

Kooli loomise juhtkomisjoni esimees kantsler Mart Laidmetsa sõnul on kooli nimevalik oluline samm koolide ühendamisel. „Ühendatavad koolid on omanäolised ja isemoodi – ühine nimi annab edasi suurepäraselt seda, mida nii uues koolis õpetatakse kui ka väärtustab kõigi kolme kooli ajalugu, traditsioone ja olemust,“ sõnas Laidmets.

„Kooli nimi on iga õppeasutuse jaoks oluline identiteedi kandja. Tallinna Muusika- ja Balletikool väärtustab ühendatavate koolide senist identiteeti ja säilitab koolide olemuse. Uue nimega algab kolme kooli senist olemust tugevalt kokku põimiv lugu,“ lisas kooli asutav direktor Eero Raun.

Ühendkooli nimekonkursile esitati kuu aja jooksul 140 nimepakkumist, mida hindas laiapõhjaline 18-liikmeline žürii. Selle ettepanekul kinnitas kooli loomise juhtkomisjon kooli nimeks „Tallinna Muusika- ja Balletikool“. Kõigi esitajate vahel jagati välja auhinnad Rahvusooper Estonialt, Tallinn Music Weekilt ning Cinamon Operations Estonialt. Kooli asutamisdokumendid allkirjastatakse käesoleva aasta sügisel.

Koolile ehitatakse Tallinnas aadressile Pärnu maantee 59 uus õppehoone, mille on projekteerinud Austria arhitekt Thomas Pucher. Koolihoone ehitamine algab 2020. aasta alguses ning õppetööd alustatakse uues hoones 1. septembril 2022.

Lisainfo Tallinna Muusika- ja Balletikooli kohta.

Haridus- ja Teadusministeerium