UUS õppekava! Muusikaettevõtluse spetsialist (1-aastane jätkuõpe)

MUUSIKAETTEVÕTLUSE SPETSIALISTÕppetöö toimub esmaspäeviti ja neljapäeviti.

Muusika on üks suuremaid ja mitmekülgsemaid kultuurialasid nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt ning ettevõtlusel on selles oluline osa. Muusikavaldkonnas kujundavad täna ettevõtete tegevuse sisu ja võimalusi mõningad suured suundumused, nagu salvestatud muusika digitaalse levi suur ja üha kasvav osakaal; tehnoloogia arengud alates ühismeediast ja lõpetades autotööstusega; üldine tendents valdkondadevaheliseks koostööks jm.

Edukas muusikaettevõtja peab esmalt mõistma valdkonna toimimisloogikat, samas hoidma kätt pulsil kiiretel muutustel nii valdkonnas endas kui ka väljaspool, märkama tühimikke ja leidma loovaid lahendusi nende täitmiseks, olema paindlik ning samal ajal sihikindel oma ärimudeli arendamisel. See on keerukas, aga ka äärmiselt põnev ja võimalusterohke valdkond, kus täna tegutseda.

Hoolimata valdkonna suurusest ja tähtsusest pole huvilistel olnud seni võimalust Eestis muusikaettevõtluse alal end täiendada.

Õpingute kirjeldus

Muusikaettevõtluse spetsialisti õpe toimub 1-aastase jätkuõppena, mis eeldab lisaks keskharidusele muusikavaldkonnas toimetamise kogemusi. Õpe annab ajakohase ülevaate kaasaegse muusikaettevõtluse toimimisest ning toetab valdkonnas tegutsemist juba õpingute ajal.

Õpingud kestavad septembrist juunini ning on tasuta.

Õppekava on jaotatud kahte ossa:

• I semestril käsitletakse sissejuhatavalt kõiki peamisi muusikaettevõtluse teemasid ja valdkondi;

• II semestril viib iga õpilane ellu oma projekti, mille teema sisu valitakse ja valmistatakse ette esimese semestri lõpuks.

Õppetöö toimub kahel päeval nädalas – esmaspäeviti ja neljapäeviti, mil läbitakse põhiained ja kohustuslikud valikained, lisandub iseseisev töö individuaalselt ja grupis, oma projekti elluviimine ning vabalt valitavad valikained. Õppekava on valminud ja viiakse ellu koostöös Eesti muusikaettevõtete esindusorganisatsiooni ja muusikavaldkonna arenduskeskusega Music Estonia.

Ekspertidena on kaasatud mitmed Eesti muusikavaldkonna praktikud:

 • Renee Meriste (muusika- ja tehnoloogiaettevõtja, Company 28)
 • Toomas Olljum (Made In Baltics Entertainment, 311.ee)
 • Leen Kadakas (Universal Music Baltics)
 • Margus Varusk (Universal Music Baltics)
 • Fred Krieger (Star Management, Scoro)
 • Danel Pandre (Full House Agency)
 • Eva Saar (Jazzkaar)
 • Karl Sirelpuu (Made In Baltics Entertainment)
 • Thea Zaitsev (Pieces of 8 Music)
 • Jalmar Vabarna, Sandra Vabarna (Trad.Attack!, Folk Massidesse)
 • Juko-Mart Kõlar (Fanvestory, EAÜ)
 • Toomas Seppel (Hedman Partners)
 • Liina Karo (turundus- ja kommunikatsioonijuht, koostööpartnerid Tallinn Music Week, Positivus Festival, L Tips Agency, Ewert and The Two Dragons jt)
 • Liisi Voolaid (muusikavaldkonna kommunikatsioonispetsialist, koostööpartneriteks Öed, Anett, Liisi Koikson jt; kolumnist väljaannetes Edasi.org ja Säde)
 • Tambet Mumma (Moonwalk)

Sisseastumine

Ootame sind õppima, kui sul on keskharidus, eelnev muusikavaldkonnas toimetamise kogemus (ettevõtja, tööandja, praktikandi või vabatahtlikuna), selge motivatsioon ja kindel soov tegutseda muusikavaldkonnas ka pärast õpinguid.

Sisseastumiskatsed toimuvad kahes voorus:

 • dokumentide esitamine;
 • vestlused, kuhu kutsutakse valitud kandidaadid.

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid:

 • keskharidust tõendav dokument;
 • CV, kus on välja toodud vaid asjakohased õpingud ja kogemused;
 • motivatsioonikiri, kus selgitad, miks see õpe sind huvitab.

Olulised kuupäevad:

 • dokumentide esitamise tähtaeg on 5. juuni 2019;
 • hiljemalt 10. juuniks teavitatakse kõiki kandidaate tulemustest;
 • teise vooru jõudnutega toimuvad vestlused 18. ja 19. juunil.

Olulised kontaktid:

Vaata lisa:

https://otsakool.edu.ee/oppekavad/
https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/dokumentide-esitamine/
https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/vastuvott/
https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/vastuvotukatsed/