UUS õppekava! Rütmimuusik: Muusikaproduktsioon (1-aastane jätkuõpe)

RÜTMIMUUSIK¹Õppetöö toimub neljapäeviti ja reedeti.

¹Rütmimuusika õppekava võimaldab spetsialiseerumist muusikaprodutsendi või ansambli juhendaja erialale.

Muusikaproduktsiooni erialale on oodatud huvilised, kes soovivad arendada ennast ühes muusikamaailma kõige põnevamas valdkonnas. Muusikaproduktsiooni jätkuõpe on uus suund Otsa kooli rütmimuusika osakonnas, mille eesmärk on koolitada mitmekülgsete helitehnoloogia-alaste teadmiste ja praktiliste oskustega spetsialiste, kes on nõutud nii kaasaegses helistuudios, reklaamiagentuurides, helitehnilisi teenuseid pakkuvates ettevõtetes kui ka raadios ning televisioonis.

Läbi õppetöö koos tänapäevaste digitaalsete salvestustehnikate, programmide ning oma ala spetsialistidega õpitakse, kuidas tulla toime kiirelt muutuvas muusikaloome, laulukirjutamise ja produktsiooni maailmas. Lisaks stuudiotööle ja produtseerimisele arendatakse ka omal valikul instrumendi või vokaali oskusi ning antakse võimalus osaleda ansambli töös nii muusiku kui helirežissöörina.

Salvestusel parima tulemuse saavutamiseks läheb tarvis erilisi oskusi. Peale tehniliste ja muusikaliste teadmiste peab olema sotsiaalselt võimeline kohanema ja oskama ümber käia erinevate isiksusetüüpidega. Produktsiooni kursusel treenitakse kriitilist kõrva kvaliteedi suhtes ning õpitakse, kuidas aidata muusikutel saavutada oma maksimaalne potentsiaal.

Koostöös paralleelselt algava muusikaettevõtluse erialaga, muusikutega ja partnerkoolidega luuakse õppekava lõpuks kogumikalbum, mis peegeldab reaalset protsessi käiku ning annab ülevaate loomingu erinevatest etappidest ja tahkudest.

Õppejõududena on kava läbi viimas:

  • muusikaprodutsent ja laulukirjutaja Taavi Paomets
  • Londoni Goldsmiths ülikooli laulukirjutamise eriala lõpetanud ja seal resideeruv artist ja muusik Iiris Vesik
  • Külalisõppejõuna Eesti produktsiivsemaid muusikaprodutsente Sander Mölder

Õppima ootame muusika erialade 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentsidega isikuid, kellel on vähemalt keskharidus. Õppetöö toimub neljapäeviti ja reedeti.

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:

  • Kirjalik (CV, motivatsioonikiri, salvestatud demo) saata hiljemalt 5. juuniks 2019 produktsioon@otsakool.edu.ee
  • Musikaalsustest. Erinevate instrumentide ja tämbrite eristamine kuulmise järgi. Rütmika – erinevate ettemängitud rütmifaktuuride imiteerimine. Soovi korral ühe muusikapala esitamine vabalt valitud instrumendil või lauldes.
  • Vestlus. Vestluse alusel hinnatakse sisseastuja muusikaproduktsiooni-alaseid teadmisi ja oskusi ning huvi ja motivatsiooni muusikaproduktsiooni õppimiseks.

Olulised kuupäevad:

  • dokumentide esitamise tähtaeg on 5. juuni 2019;
  • hiljemalt 10. juuniks teavitatakse kõiki kandidaate tulemustest;
  • teise vooru jõudnutega toimuvad vestlused 18. ja 19. juunil.

Vaata lisa:

https://otsakool.edu.ee/oppekavad/
https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/dokumentide-esitamine/
https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/vastuvott/
https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/vastuvotukatsed/