JÄTKUÕPE – Rütmimuusik: Ansambli juhendaja (1-aastane jätkuõpe)

Ansambli juhendaja  jätkuõpe on uus eriala Otsa kooli rütmimuusika osakonnas, mille eesmärk on koolitada rütmimuusika ansamblite juhendajaid,  anda lisakompetents põhiõppe lõpetajatele kui ka juba töötavatele muusikaõpetajatele, ansamblijuhendajatele huvikoolides, -ringides jm.

Ansambli juhendajad õpivad ansamblite komplekteerimist ja juhendamist, repertuaari valimist, arranžeerimist ning saavad teadmisi komponeerimistehnikatest. Otsa kooli õpetajate juhendamisel õpitakse tundma kaasaegseid salvestamise ja noteerimisprogramme. Võimalik on saada kogemusi mänedzmendi ja helindamise vallas. Saab täiendada oma põhipilli või vokaaltehnika oskusi.

Ansambli juhendamisel läheb tarvis pedagoogilisi oskusi ja oskust juhendada erinevaid isiksustüüpe. Oluline osa on praktikal.  Õppekava rikastavad festivalid, konkursid ja õpitoad.

Õppejõududena on kava läbi viimas rütmimuusika osakonna õpetajad.

Õppima ootame muusika erialade 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentsidega isikuid, kellel on vähemalt keskharidus.

Vastuvõtukatsed  koosnevad kolmest osast:

  • Solfedzo: muusikateooria test
  • Eriala:   2 muusika pala esitamine vabalt valitud instrumendil või lauldes.
  • Vestlus. Vestluse alusel hinnatakse sisseastuja muusikaalaseid teadmisi ja oskusi ning huvi ja motivatsiooni ansambli juhendaja eriala õppimiseks.

Olulised kuupäevad:

  • dokumentide esitamise tähtaeg on 17.juuni
  • sisseastumiseksamid 18. ja 19. juunil.