NÜÜD AVATUD! Elektroonilise sisseastumise avalduse ja dokumentide vastuvõtt!

Kõik dokumendid tuleb lisada e-avaldusele

 • PÕHIÕPPESSE kandideerijatel tuleb esitada:
 1. elektrooniline sisseastumise avaldus;
 2. isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass);
 3. eelmise haridusastme lõpetamist tõendav dokument;
 4. dokumendifoto (3×4 cm);
 5. vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine.
 • EELÕPPESSE kandideerijatel tuleb esitada:
 1. elektrooniline sisseastumise avaldus;
 2. isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass);
 3. üldhariduskooli klassitunnistus lõpetatud klassi tõendamiseks;
 4. põhikooli lõputunnistus, kui kandidaadil on põhikool lõpetatud;
 5. dokumendifoto (3×4 cm);
 6. vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine.
 • JÄTKUÕPPESSE kandideerijatel tuleb esitada:
 1. elektrooniline sisseastumise avaldus;
 2. isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass)
 3. eelmise haridusastme lõpetamist tõendav dokument;
 4. dokumendifoto (3×4 cm).

Avaldust ja sisseastumise dokumente saab esitada ainult elektroonselt.

VAATA LISAKS:

ÕPPEKAVAD

INFO SISSEASTUJALE

ÕPPEKAVADE VASTUVÕTUNÕUDED

https://www.facebook.com/otsakool/

https://www.instagram.com/otsakool/