Andsime üle Ukraina õpilaste toetusfondi stipendiumid

Täna andsime oma viimasel Otsa-kooli tööpäeval üle suvisel lõpupeol “Nüüd on Otsas” annetustest kogutud stipendiumi, mille kogusumma oli 2400 EUR-i. Nii said 4 meie kooli astunud Ukraina õpilast ühekordse toetuse suurusega 620 EUR.
Raha kogunes peo laada müügist ning meeleolukast oksjonist. Suur tänu kõigile annetajatele!