Rütmimuusika laulmise eeleksami tihe sõel

Selleks korraks, ehk õppeaastaks 2022/23 on MUBA (Otsa kooli) rütmimuusika laulmise eriala vastuvõtu eeleksam toimunud ja õpilaskandidaadid valitud. Aitäh kõikidele osalejatele!

Kuna laulmine on Eestis väga populaarne, kandideerib igal aastal meile 40-60 õpilast. Heal aastal pääseb kooli õppima 6 RML eriala põhiõppe õpilast, üldjuhul veelgi vähem. Seega, konkurss on tavaliselt umbes 8-10 õpilast ühele kohale.

Eeleksam koosneb demolaulust ja esseest, mida kuulab ja loeb 5-6 liikmeline komisjon. Eeleksami sõelale jäävad tugevaimad kandidaadid põhieksami jaoks. Põhieksam koosneb mitmetest erialaspetsiifilistest ülesannetest, mida lauljad peavad sooritama.

Kooli õppima pääsevad need lauljad, kes on erialaliselt väga mitmekülgsed ja isikupärased, ning kelle solfedžo tase on kõrge. Kuna meie kool on kutseõppeasutus, mitte huvikool, siis ülikõva konkurents paneb taseme paika – valitakse lauljad, kes on eeldatavasti 3-4 aasta pärast võimelised lauljatena leiba teenima.

Õnneks on Eestis laulmise õpet pakkuvaid koole ja ringe väga palju, seega laulda saab igal pool. Kel tõeline siht lauljaks saada ja meie kooli pääseda, harjutab ja proovib järgmisel aastal uuesti.

Kaunist ja rahulikku kevadet!
RML osakond
19.04.2022